Meniu

Despre sfânta Fecioară Maria

4. Pentru a se mântui, creştinii nu au nevoie de mijlocirea sfintei Fecioare Maria.

Isus Cristos a avut nevoie de Fecioara Maria, iar el este mult mai important decât noi. Isus a avut nevoie de sfânta Fecioară ca să-l formeze în sânul ei, să-l aducă pe lume, să-l hrănească la pieptul ei, să se îngrijească de el, să-l înveţe şi să-l educe ca oricare mamă pe fiul ei. Isus Cristos a avut nevoie de Fecioara Maria, iar protestanţii spun că nu aveţi nevoie de ea?

Apostolii au avut nevoie de sfânta Fecioara Maria, care îi însoţea şi-i mângâia, în adunările ţinute după moartea şi învierea lui Isus. Sfânta Scriptură spune că „[Apostolii], într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu Maria, Mama lui Isus” (Fap 1,14); evident, o cinsteau şi o consultau ca pe cea mai bună dintre mame.

Marii sfinţi au avut nevoie de sfânta Fecioară. E de ajuns să se citească biografia oricăruia dintre sfinţii sau sfintele care au avut o mare faimă în Biserică şi se va vedea că întotdeauna au căutat şi au obţinut sprijinul puternic al Mamei lui Dumnezeu. De exemplu, sfântul Bernard, cel mai faimos om din secolul al XII-lea, spunea: „Nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea Mamei lui Dumnezeu. De aceea, mă rog la ea cu credinţă şi încredere”. Sfântul Alfons, faimosul predicator din secolul al XVIII-lea, exclama: „Dumnezeu, pe cine vrea să-l facă sfânt, îl face cinstitor al Fecioarei Maria”.

Sfântul Ioan Bosco, cel mai mare educator modern, repeta: „Răspândeşte devoţiunea către Maria, Ajutorul creştinilor, şi vei vedea ce anume sunt minunile. În viaţa mea am experimentat acest lucru în fiecare zi”.

Sfântul Dominic Savio, primul elev declarat sfânt de către Biserica Catolică (a murit când avea aproape 15 ani), îi apăru, după moarte, sfântului Ioan Bosco şi-i spuse: „Ceea ce m-a consolat cel mai mult în ceasul morţii a fost prezenţa Mamei lui Dumnezeu. Sfătuiţi-i pe toţi să se roage mult sfintei Fecioare”.

Sfânta Tereza cea Mare (de Avila) şi sfânta Tereza cea Mică (de Lisieux) erau nişte „înnebunite de iubire către sfânta Fecioară”. Sfânta Brigitta, sfânta Rita, sfânta Maria Goretti etc., toate au crezut întotdeauna că, „aşa cum bătăile inimii sunt semne ale vieţii, tot astfel, a o invoca mereu pe preasfânta Fecioară este semn de mântuire”. Cine sunteţi dumneavoastră în comparaţie cu sfinţii? Dacă ei au avut nevoie de sfânta Fecioară, oare dumneavoastră nu aveţi nevoie de ea?

5. De ce trebuie să o venerăm pe sfânta Fecioară Maria?

Trebuie să o cinstim pe Fecioara Maria pentru că Isus Cristos a cinstit-o mai întâi, iar noi suntem invitaţi să-l imităm pe Isus. Poate să existe în lume un fiu care s-o fi iubit şi cinstit mai mult pe propria mamă decât aşa cum a făcut-o Domnul nostru Isus Cristos? Şi dacă el a cinstit-o şi a iubit-o atât de mult pe Fecioara Maria, cum să nu o cinstim noi şi să nu o iubim din toată inima?

Noi o venerăm pe Fecioara Maria, pentru că trupul omenesc cu care Isus ne-a mântuit pe noi pe cruce i l-a dat chiar ea. Timp de nouă luni, ea a format în sânul său, prin minunea Duhului Sfânt, trupul preasfânt al lui Isus. Ochii lui Isus i-au fost daţi de mama sa, Maria. Sângele cu care ne-a salvat pe cruce i l-a dăruit mama sa. Mâinile cu care binecuvânta, limba cu care pronunţa discursuri şi învăţături atât de frumoase, inima sa, care ne-a iubit atât de mult şi care a fost străpunsă de suliţă, întreg trupul său preasfânt a fost format în sânul preacuratei Fecioare Maria. Pentru aceasta o cinstim: pentru că ea l-a format şi l-a adus în lume pe cel care ne-a mântuit de păcatele noastre.

O cinstim pe Fecioara Maria pentru că ea este mama celui mai important Om din lume. Pe bună dreptate cinstim mamele celor mai mari eroi, ale marilor campioni şi ale marilor înţelepţi. Sfânta Fecioară este mama Campionului tuturor campionilor, a Regelui tuturor regilor (Ap 19,16); mama celui mai înţelept şi bun dintre toţi prietenii noştri.

6. Sfânta Fecioară Maria este Mama lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu a avut început?

Dumnezeu nu a avut niciodată început; pe Dumnezeu nimeni nu l-a creat. În acest sens, Dumnezeu nu putea avea mamă, însă pe sfânta Fecioară o numim „Mama lui Dumnezeu”, pentru că ea este mama unui om care este şi Dumnezeu.

Pe mama preşedintelui unei republici o numim „mama preşedintelui”, însă ceea ce a format în sânul ei a fost un copil, uman ca oricare alt copil. Dar cum acest fiu este preşedinte, o numim „mama preşedintelui”. Tot astfel, sfânta Fecioară: ea a format în sânul ei doar natura umană a lui Isus, doar trupul omenesc al lui Cristos. Dar cum Isus este om şi Dumnezeu, două naturi unite într-o singură persoană, Fecioara Maria este Mamă a lui Dumnezeu pentru că Fiul său este şi Dumnezeu.

Noi nu susţinem că Fecioara Maria l-a creat pe Dumnezeu; ştim însă că Fiul ei Isus este Dumnezeu, şi pentru acest motiv o numim Mama lui Dumnezeu. Însuşi îngerul, atunci când îi vesteşte că îl va zămisli şi-l va naşte pe Mântuitorul lumii, îi spune: „Sfântul care se va naşte va fi numit Fiul lui Dumnezeu” (Lc 1,35).

7. Sfânta Fecioară Maria a avut mai mulţi fii, pentru că Evanghelia numeşte diferiţi oameni „fraţii lui Isus”.

1. În Biblie sunt numiţi fraţi cei care au acelaşi bunic, adică verii, unchii şi nepoţii. Astfel, de exemplu, Avram îl numeşte „frate” pe Lot, care era nepotul său (Gen 14,16). Şi spune Biblia că Laban este „fratele” lui Iacob (Gen 29 ,15), însă Laban era unchiul lui Iacob.

2. Evanghelia spune că Iacob şi Tadeu erau „fraţii” lui Isus, însă îndată adaugă faptul că cei doi erau fiii soţiei lui Cleofa. Iar Maria era soţia lui Iosif, nu a lui Cleofa. Despre Iacob, unul dintre cei 12 apostoli, Biblia spune de câteva ori că era „fratele lui Isus”. Care dintre cei doi Iacobi? Cel mare? Nu se poate, pentru că Evanghelia spune că acesta era fiul Salomeei. Trebuie să fie celălalt Iacob, cel mic. Însă despre el spune sfântul Marcu (3,18) că tatăl său era Alfeu. Vor putea protestanţii să argumenteze cu Biblia că Fecioara Maria s-a căsătorit cu acest Alfeu? Imposibil!

3. Dacă Maria avea mai mulţi fii, de ce Isus, de pe cruce, nu l-a însărcinat pe niciunul dintre ei să aibă grijă de ea? Această misiune i-a încredinţat-o lui Ioan, pentru că Maria nu avea nici soţ, nici fii.

4. Când Biblia spune că Iosif şi Maria nu au trăit ca soţi până când ea l-a avut pe Fiul său, Isus, Evanghelia vrea să spună că Maria era fecioară (Mt 1,25). Însă cu această frază Biblia nu vrea să spună că, după ce l-a născut pe Isus, ei au trăit ca soţ şi soţie.

Există un mormânt vechi de câteva secole însoţit de această inscripţie: „Ana a rămas fecioară până când a murit”. Ce vrea să spună această piatră de mormânt? Că, după ce a murit, Ana nu a mai fost fecioară? Imposibil!

8. Câţi fii a avut sfânta Fecioară Maria, având în vedere că Biblia spune că Isus a fost primul său fiu?

Este adevărat că Evanghelia spune că Isus a fost întâiul născut al Mariei (Lc 2, 7), dar acest lucru nu înseamnă că Fecioara Maria a avut alţi copii.

Orice fiu unic este întâiul născut. Biblia vrea să ne înveţe că, înainte de a se naşte Isus, Fecioara Maria nu a mai avut nici un alt fiu. Acest lucru este foarte important, pentru că, fiind Isus întâiul născut, adică primul copil, trebuia consacrat lui Dumnezeu (Ex 13,2). Biblia poruncea ca primul fiu să fie consacrat şi oferit lui Dumnezeu (Ex 13,12; 34,19). De aceea, Isus, fiind întâiul născut, primul fiu, deja de la naştere trebuia oferit şi consacrat total în slujba lui Dumnezeu.

Există în Egipt un mormânt de acum trei mii de ani cu această inscripţie: „N.N. a murit născându-l pe primul său fiu”. Această inscripţie vrea să spună că, după ce a murit, a mai avut copii? Nici cel mai ignorant om din lume nu ar crede aşa ceva. Ceea ce piatra mortuară vrea să spună este faptul că fiul care s-a născut când a murit mama era întâiul născut, primul copil; nimic mai mult.

9. Catolicii cred că sfânta Fecioară Maria este o zeiţă.

Acest lucru este fals. Cine este Dumnezeu? O fiinţă atotputernică, Creatorul cerului şi al pământului, care nu a avut început; niciun catolic nu este atât de ignorant încât să-şi imagineze că Fecioara Maria este o fiinţă atotputernică ce a creat cerul şi pământul şi că nu a avut început.

10. De ce sfânta Fecioară Maria are un rol atât de important în confesiunea catolică?

Pentru că Isus Cristos însuşi i-a dat această importanţă. Timp de 30 de ani i-a acordat cinstea pe care cel mai ascultător dintre fii poate să o ofere celei mai venerabile mame. Dacă Isus i-a acordat atâta cinste şi dacă el în cer continuă să aibă aceleaşi calităţi pe care le avea pe pământ şi, prin urmare, continuă să fie cel mai bun fiu care a existat vreodată şi, deci, să o cinstească infinit pe Mama sa preasfântă, de ce noi, urmaşii lui Isus, nu putem să o venerăm şi să o cinstim la fel cum o face el?

Unii protestanţi afirmă că mulţi dintre ei refuză să-i acorde cinste Mamei lui Isus Cristos nu pentru că nu ar fi convinşi de faptul că ar trebui să o facă, ci doar pentru că dispreţuiesc ceea ce învaţă catolicii.

11. Biblia o numeşte vreodată pe sfânta Fecioară Maria „Mama lui Dumnezeu”?

Da. Când ea a ajuns acasă la vara sa Elisabeta, aceasta a exclamat: „şi de unde îmi este dată mie aceasta ca să vină Mama Domnului meu la mine?” (Lc 1,43); specificăm că în Biblie cuvântul „Domnul” se referă doar la Dumnezeu.

Ştim că Maria este Mama lui Dumnezeu. Pentru aceasta, chiar dacă ea nu l-a făcut pe Dumnezeu (ci a fost creată de către el), noi o numim Mama lui Dumnezeu, pentru că este mama unui Om care este şi Dumnezeu.

12. Dacă sfânta Fecioară Maria nu este zeiţă, de ce i se cer favoruri?

Pentru că, dacă orice om poate să-i ceară lui Dumnezeu favoruri pentru alţii, cu atât mai mult îi va putea cere favoruri pentru noi ea, care, timp de 33 de ani, l-a însoţit şi l-a ajutat cu atât de mare iubire pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Ştim că, la nunta din Cana, Maria a mijlocit în favoarea celor doi tineri căsătoriţi şi a obţinut ca Isus să facă prima sa minune (cf. In 2). Acum ea continuă să se roage Fiului său pentru noi şi Cristos continuă să facă minuni în favoarea oamenilor pentru care Mama sa îl roagă.

13. Isus Cristos nu doreşte ca noi să-i cerem haruri prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria.

Nu-i place? Dar atunci de ce la Cana a făcut prima sa minune după ce Maria i-a cerut această favoare (cf. In 2)?

14. Nu trebuie să recurgem la sfânta Fecioară Maria, pentru că Isus Cristos este singurul Mijlocitor.

Există două modalităţi de a fi mijlocitor: una, plătind pentru cei săraci; alta, rugându-ne pentru cei în nevoie, ca să li se acorde ajutor. Dacă vom considera prima formă de a fi mediator, adică plătind ceea ce celălalt datorează, în acest caz, într-adevăr, doar Isus Cristos este mijlocitorul nostru. El a plătit pentru noi tot ceea ce datoram dreptăţii lui Dumnezeu.

Însă dacă vom considera cea de-a doua formă de a fi mijlocitor, a interveni pentru cel care este în nevoie ca să i se acorde ajutorul dorit, nu doar Fecioara Maria, ci mulţi prieteni ai lui Dumnezeu pot să fie mijlocitorii noştri. Pentru aceasta spune apostolul Iacob: „Rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi” (Iac 5,16). Prin urmare, mântuirea poate să ajungă şi prin intermediul rugăciunilor altora. şi ce altă rugăciune ar putea să fie mai bună, în favoarea noastră, înaintea tronului lui Isus Cristos, decât rugăciunile sfintei sale Mame?

Pentru acest motiv, Congresul internaţional de mariologie, reunit la Zaragoza în 1979 (cu participarea multor protestanţi, catolici şi ortodocşi), a declarat: „Credem că orice creştin trebuie să se roage pentru ceilalţi. Creştinii care au ajuns deja la perfecţiune în veşnicie de ce nu ar putea să se roage pentru noi? Iar Maria, cea mai perfectă dintre toţi creştinii, de ce nu ar putea să se roage pentru noi?”

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *