Meniu

Sacramentul Euharistiei

 1. Ce este Preasfânta Euharistie?

  Preasfânta Euharistie este Sacramentul în care e prezent în mod real însuşi Isus Hristos, care ne oferă Trupul şi Sângele Său, sub chipul pâinii şi al vinului, ca hrană pentru sufletele noastre.

 2. De ce Euharistia este numită Preasfântul Sacrament şi Sacramentul Sacramentelor?

  Euharistia este numită Preasfântul Sacrament şi Sacramentul Sacramentelor pentru că:

  • toate celelalte Sacramente izvorăsc din Euharistie, din jertfa lui Isus Hristos de pe Cruce;

  • dacă în celelalte Sacramente Isus Hristos ne dăruieşte harurile Sale, în Euharistie ni se dăruieşte pe El însuşi.

 3. Ce alte nume mai are Sacramentul Euharistiei?

  Euharistia mai are şi alte nume, care subliniază diferite aspecte ale Sacramentului. Astfel, mai este numită şi Cina Domnului; Frângerea Pâinii; Memorialul Pătimirii, Morţii şi Învierii Domnului; Pâinea Vieţii; Sfânta Împărtăşanie…

 4. Care sunt roadele Euharistiei?

  Primirea Euharistiei:

  • creşte unirea noastră cu Hristos şi cu Biserica Sa;

  • face mai fierbinte iubirea noastră pentru Dumnezeu şi pentru semeni;

  • sporeşte în noi viaţa divină;

  • şterge păcatele uşoare şi ne întăreşte împotriva păcatelor de moarte;

  • reduce înclinarea noastră spre păcat şi ne ajută să facem binele.

 5. Când a instituit Isus Hristos acest Sacrament?

  Isus Hristos a instituit Sacramentul Euharistiei la Cina cea de Taină, în Joia Patimilor, când a binecuvântat pâinea şi vinul şi le-a dat Apostolilor Săi, spunând: "Luaţi, mâncaţi; acesta este Trupul Meu… Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu…" (Matei 26,26-28).

 6. Pentru ce a instituit Isus Hristos Sacramentul Euharistiei?

  Isus Hristos a instituit Euharistia pentru a perpetua jertfa Lui de pe Cruce până la a doua Sa venire şi pentru a rămâne cu noi, dăruindu-ni-se ca hrană pentru sufletele noastre.

 7. Când se repetă jertfa lui Isus Hristos?

  Jertfa de pe Cruce a lui Isus Hristos se repetă în mod nesângeros la fiecare Sfântă Liturghie, în care îl primim ca hrană în momentul Împărtăşaniei.

 8. Cui i-a dat Isus Hristos puterea de a preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Său?

  Isus a dat această putere Apostolilor, când le-a spus: "Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea" (Luca 22,19). Această putere a trecut de la Apostoli la episcopi, şi prin ei şi la preoţi.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *