Meniu

Prima poruncă dumnezeiască

 1. Ce spune prima poruncă dumnezeiască?

  Prima poruncă dumnezeiască spune: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine, să nu îţi faci chip cioplit, ca să te închini lui".

 2. Ce ne porunceşte Dumnezeu prin prima poruncă?

  Prin prima poruncă Dumnezeu ne porunceşte să îi dăm cinstirea cuvenită numai Lui şi să îl punem pe primul loc în viaţa noastră.

 3. Care este cinstirea cuvenită numai lui Dumnezeu?

  Cinstirea cuvenită numai lui Dumnezeu este adoraţia, prin care îl recunoaştem drept Creatorul, Mântuitorul, Stăpânul şi Tatăl nostru ceresc.

 4. Cum îl cinstim pe Dumnezeu?

  Îl cinstim pe Dumnezeu prin trăirea virtuţilor teologale – credinţa, speranţa şi iubirea -, prin rugăciune, slujindu-l şi respectând făgăduinţele făcute Lui.

 5. Ce este credinţa (în Dumnezeu)?

  Credinţa este virtutea teologală prin care noi credem în Dumnezeu şi primim ca adevărat tot ceea ce ne-a descoperit El şi ne învaţă Biserica.

 6. Cum păcătuim împotriva credinţei?

  Păcătuim împotriva credinţei atunci când nu ne străduim să cunoaştem învăţătura creştină, când nu o credem sau nu o mărturisim prin cuvânt şi faptă; când ne lepădăm de credinţă sau o batjocorim.

 7. Ce este speranţa (în Dumnezeu)?

  Speranţa este virtutea teologală prin care aşteptăm cu încredere împlinirea tuturor făgăduinţelor lui Dumnezeu: ajutorul Lui în viaţa de acum, iertarea păcatelor, învierea din morţi şi viaţa veşnică.

 8. Cum păcătuim împotriva speranţei?

  Păcătuim împotriva speranţei atunci când ne pierdem încrederea în Dumnezeu, când ne lăsăm pradă disperării sau prin prezumţie.

 9. Cum păcătuim prin prezumţie?

  Păcătuim prin prezumţie atunci când suntem siguri că ne vom mântui, indiferent de ceea ce facem, doar pentru că Dumnezeu este bun; sau numai prin ceea ce facem, fără să avem nevoie de ajutorul harului lui Dumnezeu.

 10. Ce este iubirea (faţă de Dumnezeu)?

  Iubirea este virtutea teologală prin care îl iubim pe Dumnezeu mai presus de oricine şi de orice, chiar şi decât viaţa noastră, pentru El însuşi.

 11. Cum păcătuim împotriva iubirii?

  Păcătuim împotriva iubirii când suntem indiferenţi sau nerecunoscători faţă de iubirea divină; prin lene spirituală sau prin ură faţă de Dumnezeu.

 12. Ajunge să îl adorăm pe Dumnezeu doar în inima noastră?

  Nu ajunge să îl adorăm pe Dumnezeu doar în inima noastră (cultul interior). Trebuie să arătăm acest lucru prin cuvinte şi fapte, cum ar fi: rugăciuni, participarea la Sfânta Liturghie şi la alte slujbe, cântări, diferite gesturi creştine (îngenunchere, semnul Sfintei Cruci…) – acestea reprezintă cultul exterior, public.

 13. Ce sunt "chipurile cioplite" la care se referă prima poruncă?

  "Chipurile cioplite" sunt orice lucru, persoană sau preocupare care ajunge pentru noi mai de preţ decât Dumnezeu însuşi. Se mai numesc şi idoli, iar punerea lor mai presus de Dumnezeu se numeşte idolatrie.

 14. Ce încălcări ale primei porunci mai există?

  Este împotriva primei porunci:

  • să respingem sau să refuzăm adevărul că Dumnezeu există (ateismul);

  • să punem la încercare, prin cuvinte sau fapte, bunătatea şi atotputernicia lui Dumnezeu (ispitirea lui Dumnezeu);

  • să cumpărăm sau să vindem bunurile spirituale (simonie);

  • să necinstim locuri, persoane sau lucruri sacre (sacrilegiu);

  • să nu respectăm făgăduinţele făcute lui Dumnezeu;

  • să credem în superstiţii, descântece, predicţii din horoscop, în ghicitul în cărţi, în palmă sau cafea;

  • să practicăm vrăjitoria, magia, spiritismul.

 15. În afara lui Dumnezeu pe cine mai trebuie să cinstim?

  Biserica ne învaţă că este bine şi folositor să îi cinstim şi pe îngeri şi sfinţi, în mod deosebit pe Preasfânta Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu. Mai cinstim crucifixul, moaştele sfinţilor şi icoanele.

 16. Ce deosebire este între cinstirea dată lui Dumnezeu şi cinstirea dată sfinţilor?

  Pe Dumnezeu îl adorăm, pentru Sine însuşi, iar pe sfinţi îi cinstim, ca slujitori şi prieteni ai Săi, ca modele de sfinţenie pentru noi.

 17. Ce deosebire este între rugăciunile adresate lui Dumnezeu şi rugăciunile adresate sfinţilor?

  Pe Dumnezeu îl rugăm să ne ajute prin atotputernicia Sa, iar pe sfinţi îi rugăm să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *