Meniu

Sacramentul Spovezii

 1. Ce este Spovada?

  Spovada este Sacramentul în care Dumnezeu, prin intermediul preotului, ne iartă păcatele, cu condiţia să ne pară rău de ele, să le mărturisim şi să fim hotărâţi să nu le mai facem.

 2. Ce nume mai are Sacramentul Spovezii?

  Spovada mai are şi alte nume, care subliniază diferite aspecte ale Sacramentului. Astfel, mai este numită şi Sacramentul Pocăinţei, al Iertării, al Mărturisirii, al Reconcilierii, al Împăcării, al Convertirii…

 3. Care sunt efectele Spovezii?

  Prin Spovadă, Dumnezeu:

  • ne iartă toate păcatele făcute de la ultima Spovadă (sau de la Botez, în cazul primei Spovezi);

  • ne şterge pedeapsa veşnică şi cel puţin o parte din pedeapsa vremelnică;

  • ne redă harul sfinţitor sau, dacă am avut doar păcate uşoare, îl sporeşte în noi;

  • ne împacă cu El şi cu Biserica Sa;

  • ne redă pacea şi liniştea conştiinţei;

  • ne întăreşte în lupta spirituală împotriva răului.

 4. Când a orânduit Isus Hristos Sacramentul Spovezii?

  Isus Hristos a orânduit Sacramentul Spovezii după învierea Sa, când le-a spus Apostolilor: "Luaţi Spirit Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute" (Ioan 20,22-23).

 5. La cine a trecut, de la Apostoli, puterea de a ierta păcatele?

  Puterea de a ierta păcatele a trecut de la Apostoli la episcopi, şi prin ei şi la preoţi.

 6. Care sunt paşii necesari pentru a primi cu vrednicie Sacramentul Spovezii?

  Pentru a primi cu vrednicie Sacramentul Spovezii sunt necesari următorii paşi:

  1. Examinarea conştiinţei (cercetarea cugetului);

  2. Părerea de rău (căinţa);

  3. Propunerea de îndreptare;

  4. Mărturisirea păcatelor;

  5. Împlinirea canonului (pocăinţei).

 7. Ce este examinarea conştiinţei?

  Examinarea conştiinţei este strădania de a ne aminti ce am păcătuit cu gândul, cu cuvântul, cu fapta sau cu omisiunea, împotriva poruncilor dumnezeieşti şi bisericeşti, precum şi a propriilor obligaţii (la şcoală, în familie…); ne vom examina şi obiceiurile rele şi ocaziile care ne duc la păcat.

 8. Cum trebuie să facem examinarea conştiinţei?

  Examinarea conştiinţei înainte de Spovadă trebuie făcută temeinic (cu seriozitate, într-un cadru corespunzător, acordându-i timpul necesar), fiind recomandat să folosim o listă de întrebări ajutătoare (chestionar pentru examinarea conştiinţei), pentru a ne aminti, pe cât posibil, toate păcatele făcute de la ultima Spovadă.

 9. Examinarea conştiinţei se face doar înainte de Spovadă?

  Este recomandat să ne examinăm conştiinţa în fiecare seară, cu privire la ziua care a trecut. Acest exerciţiu zilnic este de mare folos în creşterea noastră spirituală şi ne ajută mai apoi la examinarea conştiinţei în vederea Spovezii.

 10. Ce este părerea de rău?

  Părerea de rău este durerea pe care o resimţim în suflet pentru păcatele săvârşite. Ea presupune şi dispreţuirea acestor păcate.

 11. De câte feluri este părerea de rău?

  Părerea de rău poate să fie: imperfectă (nedesăvârşită), suficientă pentru iertarea păcatelor prin Spovadă; sau perfectă (desăvârşită), care aduce imediat ştergerea păcatelor, dacă există şi angajamentul mărturisirii lor în faţa preotului cât mai degrabă cu putinţă.

 12. Când este părerea de rău imperfectă?

  Părerea de rău este imperfectă atunci când izvorăşte din teama de judecata lui Dumnezeu, de pedeapsa pentru păcatele noastre, sau din repulsia faţă de urâţenia păcatului.

 13. Când este părerea de rău perfectă?

  Părerea de rău este perfectă atunci când izvorăşte din iubirea noastră pentru Dumnezeu, când regretăm faptul că l-am supărat prin păcatele noastre, că am rănit relaţia noastră cu El.

 14. Ce este propunerea de îndreptare?

  Propunerea de îndreptare este voinţa fermă de a ne îndrepta viaţa, de a nu mai păcătui şi de a evita toate ocaziile care ne conduc la păcat.

 15. Ce este mărturisirea păcatelor?

  Mărturisirea păcatelor este recunoaşterea acestora în faţa preotului, pentru a obţine de la Dumnezeu iertarea lor (dezlegarea de păcate).

 16. Care păcate trebuie mărturisite?

  Trebuie să mărturisim în primul rând toate păcatele de moarte, indicând şi de câte ori le-am făcut; pentru a ne forma conştiinţa, este recomandat cu tărie să mărturisim şi păcatele uşoare, mai ales pe acelea pe care le săvârşim des.

 17. Cum se face mărturisirea păcatelor?

  Ne mărturisim păcatele cu sinceritate înaintea preotului, reînnoindu-ne la final părerea de rău şi propunerea de îndreptare. După ce preotul ne dă dezlegarea, ieşind de la Spovadă îi mulţumim lui Isus pentru iertarea obţinută şi împlinim canonul primit de la preot.

 18. Ce este canonul?

  Canonul constă în recitarea unor rugăciuni sau în săvârşirea unor fapte bune, pe care ni le indică preotul la finalul Spovezii, pentru ispăşirea pedepsei vremelnice şi pentru repararea daunelor şi a dezordinii provocate de păcate.

 19. Ce se întâmplă dacă, din ruşine sau din alt motiv, ascundem preotului un păcat de moarte?

  Dacă, din ruşine sau din alt motiv, ascundem la Spovadă un păcat de moarte, acea Spovadă nu este valabilă, iar dezlegarea primită nu a avut efect. Mai mult, am comis un sacrilegiu. Nu ne putem împărtăşi după o astfel de Spovadă.

 20. Ce trebuie să facem dacă nu am făcut o Spovadă bună, ascunzând un păcat de moarte?

  Dacă am ascuns un păcat de moarte la o Spovadă, trebuie să refacem acea Spovadă. Vom spune încă o dată toate păcatele mărturisite atunci, căci ele nu au fost iertate, adăugând păcatul pe care l-am ascuns, mărturisind şi sacrilegiul comis. Desigur, vom spune şi păcatele pe care le-am mai făcut de la acea Spovadă încoace.

 21. Poate preotul să spună cuiva păcatele pe care i le-am mărturisit în Spovadă?

  Toţi preoţii sunt obligaţi să păstreze secretul absolut în legătură cu păcatele mărturisite de credincioşi în Spovadă. Acest secret, care nu admite excepţii, se numeşte "sigiliu sacramental", fiindcă ceea ce penitentul i-a dezvăluit preotului rămâne "sigilat" de Sacrament.

 22. Când avem obligaţia să ne spovedim?

  Credinciosul care a ajuns la vârsta raţiunii are obligaţia să se spovedească cel puţin o dată pe an, la sărbătoarea Învierii Domnului (Paşte).

 23. Cât de des ne recomandă Biserica să ne spovedim?

  Biserica ne recomandă cu stăruinţă să recurgem des la Spovadă (o dată la 2-4 săptămâni), chiar şi atunci când avem doar păcate uşoare pe suflet. Când însă am comis un păcat de moarte, trebuie să mergem cât mai degrabă să ne spovedim.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *