Meniu

Cred într-una, sfântă, CATOLICĂ… Biserică

De ce ne-am ruşina să ne declarăm catolici?

Noţiunea de «catolic» nu se opune celei de protestant, ortodox sau anglican. Acest cuvânt înseamnă «universal». Biserica ori este catolică, ori nu este Biserică. Încă de la naşterea ei, din ziua de Rusalii, ea se deschide tuturor seminţii-lor, limbilor, popoarelor şi neamurilor. Faptele Apostolilor îi enumeră cu încântare pe toţi aceşti nou veniţi: parţi, mezi, elamiţi…, ei vin de pretutindeni. Mica grupare de galileeni – Apostolii – e complet depăşită, căci prin propovăduirea lor focul Duhului s-a răspândit în cele patru colţuri ale lumii.

A fi «catolic» e un dar al Duhului

Dacă Biserica nu e catolică, ea e doar un grup închis în sine însuşi sau un partid format din oameni care se adună pentru că se aseamănă. Or, Biserica întemeiată de Dumnezeu este chemată să se deschidă tuturor şi să devină comunitatea tuturor oamenilor în Cristos.

A fi catolic înseamnă a avea o atitudine de deschidere, ce refuză închistarea în sine, mărginirea la orizontul, la obişnuinţele şi la felurile de a gândi proprii. Înseamnă a avea, în numele Evangheliei, pasiunea de a se interesa de toţi, oricare le-ar fi mentalitatea, mediul, cultura, pentru că ştim că Vestea cea Bună este destinată tuturor oamenilor. Această pasiune noi o trăim în comuniune frăţească cu toate Bisericile.

Nu e suficient să vrei ca să şi fii «catolic». O inimă înflăcărată de credinţă, de speranţă şi de dragoste faţă de toţi, fără a se opri la afinităţi, e un dar al Duhului. Însă acest dar îi este încredinţat fiecărui creştin, căci nimeni nu este botezat numai pentru sine însuşi. Prin botez, el devine părtaş la misiunea Bisericii, care este trimisă de Domnul «la toate neamurile».

Acolo unde există mici comunităţi pline de viaţă, la ce mai folosesc parohiile?

A permite creştinilor de toate condiţiile sociale şi de toate tendinţele să se adune într-un spaţiu deschis tuturor: iată sensul organizării teritoriale a Bisericii în dieceze şi în parohii. Toate mişcările sunt chemate să se adune în cadrul acestora şi să conlucreze pentru a crea acest spaţiu deschis.

Toate parohiile sunt chemate să se intereseze unele de altele şi să poarte împreună grija tuturor Bisericilor.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *