Meniu

Morala creştină

De unde vine morala creştină?

Vocaţia noastră la sfinţenie ne e revelată de Scriptură şi de Tradiţia Bisericii. Această Tradiţie nu e vie decât atunci când e primită într-o inimă vie.

Vechiul Testament ne dezvăluie temeliile vieţii spirituale a omului prin intermediul unui dialog constant între Dumnezeu şi Poporul său. Printre preceptele date de Dumnezeu, cele zece porunci ale lui Moise – «Decalogul» – îi călăuzesc şi astăzi pe creştini. Vechiul şi Noul Testament formează un tot. Creştinii se sprijină mai ales pe Noul Testament: ei îl citesc pe cel Vechi în lumina celui Nou.

Ce e nou în morala creştină faţă de Vechiul Testament?

«Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta…» (Dt 6, 5) şi «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi» (Lv 19, 18): această dublă lege fundamentală e miezul Vechiului Testament. Patriarhii, Moise, Regii şi Profeţii s-au străduit să o trăiască. Prin credinţa lor şi prin dragostea pe care au avut-o faţă de poporul lui Dumnezeu, ei îl prefigurează pe Domnul şi opera sa de mântuire.

În Vechiul Testament aproapele era în primul rând «fiul Poporului tău». În parabola «Samariteanului milostiv» (Lc 10, 25-37), Isus ne dezvăluie o primă noutate: iubirea adevărată înseamnă «a se face aproapele celuilalt», oricare ar fi el! Şi deci a-l iubi ca pe sine însuşi, chiar dacă e străin sau duşman…

A doua noutate a comportamentului creştin rezidă în imitarea lui Cristos. Poruncii de a-l iubi pe aproapele ca pe sine însuşi i se adaugă această poruncă nouă: «Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu pe voi» (In 13, 34).

Cele zece porunci s-au îndeplinit în Isus, care ne-a iubit în chip desăvârşit. După această iubire desăvârşită recunoaştem că El este Fiul lui Dumnezeu. «Dacă vă veţi iubi unii pe alţii, spune Isus, toţi vor recunoaşte că sunteţi ucenicii mei» (In 13, 35). Astfel comportamentul creştin are o dimensiune nu numai individuală, ci şi eclezială: zideşte Biserica lui Dumnezeu.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *