Meniu

Cele zece porunci în tradiţia catolică

Actualitatea celor zece porunci

Cele «zece cuvinte» sau «decalogul» sunt carta poporului lui Dumnezeu. Biserica de la începuturi, ieşită din rândul poporului evreu, se referea mai degrabă la Cuvântarea de pe munte pentru a afla şi a gusta noutatea Evangheliei şi a Fericirilor. Mai târziu, Biserica, dezvoltându-se mai ales în mediile păgâne, a simţit dorinţa de a-şi regăsi în mod mai explicit rădăcinile. Începând cu secolul al IV-lea şi sub influenţa sfântului Augustin, cele «zece porunci» fac parte din cateheza celor ce urmează să primească botezul şi a credincioşilor. După Vatican II, sensibilitatea contemporană a redescoperit Evanghelia în viaţa de toate zilele, rolul Duhului Sfânt şi importanţa solidarităţii. S-a recurs mai puţin la cele zece porunci; oare pentru cei mai tineri ele nu aparţin «vremurilor de demult»?

A venit timpul să primim aceste «zece cuvinte de viaţă» cu o privire nouă, liberă de orice prejudecată, şi cu o inimă de sărac. Isus însuşi s-a supus lor în iubirea pe care o purta Tatălui său: le-a interiorizat şi le-a dus la desăvârşire.

Formulare prea aspră?

Iată formularea Vechiului Testament: ea ne vine din două tradiţii destul de asemănătoare, luate din Exod (20, 2-17) şi din Deuteronom (5, 6-21):

 1. Să nu ai alţi dumnezei afară de mine.
 2. Să nu-ţi faci chip cioplit. Să nu te pleci înaintea lor
  şi să nu le slujeşti,
  căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,
  care te-am scos din ţara Egiptului,
  din casa robiei.
  Eu sunt un Dumnezeu gelos.
 3. Să nu iei în deşert numele Domnului Dumnezeului tău.
 4. Ţine ziua de sabat ca s-o sfinţeşti,
  căci ziua a şaptea este sabatul
  Domnului Dumnezeului tău.
  Să nu faci nici o lucrare în ea
  nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta,
  nici slujitorul tău, nici slujnica ta,
  nici străinul care este în cetăţile tale,
  pentru ca şi slujitorul tău şi slujitoarea ta
  să se odihnească întocmai ca tine.
  Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului
  şi Domnul Dumnezeul Tău te-a eliberat.
 5. Cinsteşte pe Tatăl tău şi pe mama ta,
  ca să ai zile multe
  în ţara pe care ţi-o dă
  Domnul Dumnezeul tău.
 6. Să nu ucizi.
 7. Să nu săvârşeşti adulter.
 8. Să nu furi.
 9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
 10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici femeia lui…
  şi nimic din ce este al aproapelui tău.

Majoritatea poruncilor sunt formulate negativ. Sunt ca nişte indicatoare rutiere: «interzis!…» Oare nişte porunci pozitive: «să faci…», «fă aşa…» ne-ar deranja mai puţin sensibilitatea?

Titlurile capitolelor despre fiecare poruncă prezintă sensul poruncii din Vechiul Testament punând mai mult în lumină semnificaţia creştină şi pozitivă a acesteia.

Numerotarea poruncilor

În practica de cateheză a Bisericii numerotarea nu a fost întotdeauna aceeaşi. De la sfântul Augustin, prima şi a doua poruncă din Scriptură au fost grupate într-una singură. Aşadar, la catolici şi la luterani, numerotarea merge cu o cifră în minus faţă de cea biblică. De exemplu, porunca a şasea după tradiţia catolică este a şaptea în Scriptură, în tradiţia ortodoxă şi în Biserica reformată. Dimpotrivă, porunca a noua şi a zecea din tradiţia noastră corespund poruncii a zecea din Scriptură. În tradiţia catolică şi luterană s-a făcut această despărţire pentru a se ajunge din nou la cifra biblică a celor «zece porunci».

O cartă a libertăţii!

Să nu uităm punctul de plecare al celor zece porunci: «Ascultă, Israele, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din Egipt, din casa robiei» (Ex 20, 2; Dt 5, 6). Cel care vorbeşte astfel este un Dumnezeu care mântuieşte şi eliberează. Aceste versete de la început sunt cheia de lectură a celor «zece cuvinte» care garantează adevărata libertate a omului. Dumnezeu nu cere imposibilul. Fiecare poruncă comportă o revărsare de har.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *