Meniu

Trăirea credinţei în zilele noastre

Progresul tehnic merge oare mână în mână cu progresul moral?

Milioane de bărbaţi şi de femei contribuie la progresul social, la dezvoltarea învăţământului, a culturii, a sănătăţii. Mulţi luptă pentru dreptate, creează structuri de colaborare sau adresează întrebări lumii în faţa noutăţii radicale a anumitor probleme: înarmare, dezarmare, raporturile cu lumea a treia, probleme de bioetică… Toţi cei care sunt preocupaţi de viitorul omenirii se află în căutare de răspunsuri la întrebările de ordin moral şi spiritual.

Năzuinţa spre libertate şi spre eliberare este unul din principalele semne ale timpului: libertate de gândire, de alegere, eliberarea celor sărmani şi a celor asupriţi. De ce, oare, omenirea, care se eliberează treptat prin progresul tehnic, economic, social şi politic, are parte mereu de recăderi în alienare şi se confruntă cu noi servituţi? Cei credincioşi au certitudinea că între Dumnezeu şi libertatea omului există o complicitate vitală.

Se poate vorbi despre o morală creştină?

Înainte de a fi o morală, viaţa creştină este o Veste Bună. Originalitatea ei constă în faptul că nu se referă doar la câteva cuvinte ale lui Isus, ci la viaţa, moartea şi învierea lui, la dăruirea Duhului Sfânt. Primind acest mister care reînnoieşte relaţiile dintre oameni şi Dumnezeu precum şi relaţiile oamenilor între ei, creştinul participă la misterul pascal.

A muri egoismului şi trufiei pentru a învia cu Cristos la o viaţă nouă nu e un lucru ce-l priveşte doar pe individ, ci priveşte în mod serios viitorul omenirii. Morala creştină este Veste Bună, pentru că lărgeşte inima omului ca acesta să poată primi darul lui Dumnezeu, care este credinţă, speranţă şi iubire.

Creştinul e optimist fiindcă e creştin!

Când un creştin citeşte evenimentele actuale, el le citeşte ţinând seama de Scriptură şi citeşte Scriptura pornind de la evenimentele actuale. E uimit văzând în ce măsură viaţa oamenilor este descrisă în Biblie într-un mod asemănător şi totodată diferit de acela în care o fac ziarele scrise şi vorbite. Asemănător, pentru că din primele pagini ale cărţii Genezei ni se înfăţişează frumuseţea lumii şi a omului, dar şi eşecul uman: înşelăciune, luptă fratricidă, desfrânare, haos al istoriei. Dar pentru omul credincios, Dumnezeu îşi ţine făgăduinţele şi acest lucru presa nu îl spune. Dumnezeu dă din ce în ce mai multă tărie făgăduinţelor sale. Le-a împlinit dăruindu-ni-l pe Fiul său. Şi, prin Fiul său, noi ştim că omenirea, chiar atunci când e mai păcătoasă ca oricând, intră de-a lungul zilelor într-o nouă creaţie: «Iată că Eu reînnoiesc toate», spune Domnul înviat celor dintâi creştini striviţi de prigoană (Ap 21, 5). Pentru cel ce crede, lumina străluceşte în întuneric! Ea este o chemare de a trăi în lumină.

Ce înseamnă a trăi din credinţă?

Ni se spune adesea: «Creştinii nu sunt mai buni ca ceilalţi oameni!» sau «Nu prea au aerul că sunt mântuiţi!». Desigur, nici după botez convertirea noastră nu e încheiată şi o mare parte a vieţii continuă să ni se desfăşoare la un nivel precreştin. Cel care e conştient de harul botezului se descoperă continuu «pe cale de a se converti»: învaţă, zi de zi, să aibă încredere, să-şi pună încrederea în Domnul mai mult decât în puterile proprii; cu cât are mai multă încredere în Dumnezeu, cu atât îşi dă mai bine seama cine este Dumnezeu pentru el, cu ce fel de iubire este iubit şi, mai presus de toate, ce fel de iubire locuieşte în el.

Credinţa este mai mult decât un simplu apel la trăirea în conformitate cu Evanghelia lui Cristos. Deoarece credinciosul are încredere şi primeşte darul lui Dumnezeu, credinţa îi dă cu adevărat puterea de a iubi cu însăşi iubirea lui Cristos. Cel care locuieşte în inimile noastre lucrează în noi şi în lume, pentru că e viu! El ne dăruieşte fraţi şi surori şi nu încetează să-i adune pe toţi fiii lui Dumnezeu care sunt risipiţi.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *