Meniu

Despre Mântuitor

Articolul II al Simbolului

46. Cine este Mântuitorul sau Mesia?

Mântuitorul sau Mesia este Fiul unic al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos.

EXPLICAŢIE: 1. Din pricina păcatului strămoşesc toţi oamenii se nasc fără frumuseţea cu care Dumnezeu făcuse pe Adam; iar prin păcatele ce le fac ei singuri sunt vrednici de Iad. Din această nenorocire nu puteau să-i scape decât tot Dumnezeu pentru că păcatul era un rău nemărginit. De aceea se cerea şi un răscumpărător sau Mântuitor cu vrednicii nemărginite.

Aici învăţăm că acest Mântuitor este însuşi Fiul lui Dumnezeu, adică a doua Persoană a Sf. Treimi; care se mai numeşte şi Isus Cristos.

47. Ce înseamnă Isus?

Isus înseamnă Mântuitor.

EXPLICAŢIE: Acest nume Isus a fost dat chiar de Dumnezeu la a doua persoană a Sf. Treimi când s-a făcut om. Astfel trimisul ceresc, Arhanghelul Gavril, vestind prea Sf. Fecioare că trebuia să nască pe Mântuitor, zise: «Vei zămisli şi vei naşte un fiu, pe care îl vei numi Isusel va mântui pe poporul său de păcatele lor» (Mt. 1,12). De aceea înseamnă Mântuitor pentru că a scăpat (a mântuit) lumea de păcat, din robia cea mai grea şi nenorocită a Iadului şi a deschis porţile raiului. Acest nume cinstit de îngeri şi de oameni, iar duhurile necurate, precum, orice rău dispar la pronunţarea lui.

Pildă

Puterea Numelui Isus. Puţin timp după înălţarea la cer a lui Isus, Sf. Petru şi Sf. Ioan merseră la templu. La poarta templului stătea zilnic un olog din naştere, acesta văzându-i, le ceru pomană. Petru şi Ioan îi ziseră: «ascultă»; ologul crezând că va primi o bună pomană se uită la ei cu cea mai mare atenţie, iar Petru îi zise: «N-am nici aur, nici argint, însă ce am îţi dau, în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, scoală-te şi umblă». Şi luând-l de mâna dreaptă, îl ridică, şi într-o clipă i s-au întărit tălpile şi încheieturile şi sărind în sus se ridică, şi umblând, intră cu dânşii în templu, salutând şi lăudând pe Dumnezeu.

(Actele Ap. I. – 8)

48. Ce înseamnă Cristos?

Cristos înseamnă cel uns.

EXPLICAŢIE: Isus a mai fost numit Cristos, pentru întâia oară, de îngerul care vesti păstorilor naşterea Lui: «Astăzi vi s-a născut vouă în cetatea lui David Mântuitorul, care este Cristos Domnul» (Luca 2,11). Cristos înseamnă Cel uns, adică consacrat. În legea veche se ungeau cu untdelemn regii, preoţii, profeţii. Isus însă este regele cel mai mare, pentru că El, ca Dumnezeu, a făcut cerul şi pământul; este preotul şi profetul cel mare pentru că El a orânduit Sf. Sacrament şi a adus jertfa cea mai mare pe lemnul crucii şi pentru că ne-a învăţat cele trebuincioase spre a ne putea mântui.

49. Pentru ce Isus Cristos se numeşte Domnul nostru?

Isus Cristos se numeşte Domnul nostru pentru că El ne-a făcut, şi ne-a răscumpărat prin sângele său.

EXPICAŢIE: Isus Cristos se numeşte Domnul nostru, adică stăpânul nostru, pentru că el împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt ne-a făcut. Alt drept asupra noastră îl are, pentru că El ne-a scos din robia păcatului, spălându-ne cu sângele său, murind pentru noi. De aceea trebuie să-L cinstim într-un chip deosebit.

Pildă

Vai de cine Îl înjură. Într-o Duminică, pe când credincioşii erau la Vecernie, în biserica Sf. Teodor din Genova, un răutăcios, stând în strada din faţă, începu a înjura şi a blestema Numele lui Cristos în chipul cel mai îngrozitor. Credincioşii, ieşind de la vecernie, treceau pe lângă acel nenorocit îngroziţi şi compătimindu-l. Deodată el tace, se îngălbeneşte şi cade la pământ ca trăsnit. Cei de faţă încercau să-i dea ajutor, dar în zadar, el era mort, lovit de mânia lui Dumnezeu.

(L’Eco d’Italia)

Practică: Cinsteşte Numele preasfânt al lui Isus Cristos. Când se pronunţă acest nume pleacă-ţi fruntea în semn de supunere. Fereşte-te de a-L înjura sau blestema căci acesta este un păcat foarte mare.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *