Meniu

Maslul

89. Ce este maslul?

Maslul este un sacrament, în care bolnavul prin ungerea cu untdelemn sfinţit şi prin rugăciunea preotului, dobândeşte harul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletului şi deseori chiar sănătatea trupului.

EXPLICAŢIE: 1. Maslul se mai cheamă şi Cea din urmă ungere, căci omul primeşte mai multe sacramente prin ungere, aşa se unge la Botez, la Mir, şi la Preoţie, însă cea din urmă este pe patul morţii.

Acest sacrament se dă prin ungerea cu untdelemn sfinţit; aşa învaţă Sf. Apostol Iacob (Ep. c. 5. 14-15): «Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii, şi să se roage pentru dânsul, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi-l va ridica pe dânsul Domnului şi, de va fi în păcate, i se vor ierta lui».

2. Din cuvintele Sf. Iacob se vede clar că acest sacrament este orânduit pentru binele sufletului şi al trupului. Pentru suflet, face ca bolnavului să i se sporească harul sfinţitor; îi iartă păcatele lesne-iertătoare, ba chiar şi cele de moarte, dacă bolnavul nu le mai poate spovedi, dar se căieşte în inimă de dânsele; îi iartă pedepsele vremelnice şi îi dă curaj să se lupte cu diavolul, care în acele clipe caută să-l piardă cu orice preţ. Iar pentru trup face ca suferinţele să i se uşureze, ba chiar capătă sănătatea, dacă îi foloseşte sufletului şi Dumnezeu se înduplecă să-i mai prelungească viaţa.

3. Când preotul administrează acest sacrament face o cruce cu untdelemn sfinţit pe organele simţurilor, zicând: «Prin această sfântă ungere, şi prin sfânta mila sa, să-ţi ierte Domnul tot ce ai greşit prin văz, auz, miros, vorbă pipăit şi umblare.»

Pilde

I. Sf. Maria de Ognies, suflet ales, asista foarte des pe muribunzi când li se administra Sf. Maslu. Ea văzu de mai multe ori pe Isus venind cu îngerii săi ca să mângâie pe acele sărmane suflete, care se luptau cu ispitele, cu durerile şi cu moartea. Îmbolnăvindu-se şi ea, ceru numai decât Sf. Maslu, şi-l primi cu mare bucurie. Abea primi acest sacrament că văzu că se apropiau de patul ei Sfinţii Apostoli, iar Sf. Petru, arătându-i cheile, o asigură că porţile cerului se vor deschide pentru dânsa. Ceilalţi Apostoli o mângâiau cu cuvinte dulci. Cât de scumpă este o asemenea moarte!

(Mehl. exp)

 

II. Părintele Gustav Ech, iezuit, numea Sf. maslu "medicina Bunului Dumnezeu", şi povestea foarte des următorul fapt: El avea un prieten intim, D-l Arendt. Acesta, şase luni după ce se converti, se îmbolnăvi grav. Părintele Ech, vizitându-l şi văzându-l că era aproape de moarte, îi spuse: «Dragul meu, tu eşti foarte bolnav, ai fi mulţumit să primeşti mângâierile Bunului Dumnezeu, cele din urmă Taine?». La aceste vorbe bolnavul îi strânse mâna, zicându-i: «Sfinţia ta eşti un adevărat prieten; doresc să primesc sfintele taine. Mă gândeam de câteva zile, dar nu îndrăzneam să vorbesc cel dintâi pentru a nu-mi speria familia». A doua zi bolnavul primi Sf. Taină, şi apoi Sf. maslu. Ai crede? Din clipa aceea începu să-i fie mai bine aşa încât la unsprezece se sculă şi mâncă cu o mare poftă. A doua zi era însănătoşit perfect, putu călători împreună cu Păr. Ech, iar seara jucară împreună o partidă de biliard.

O, câţi bolnavi ar dobândi însănătoşirea trupului, dacă n-ar aştepta prea mult ca să primească Sf. Maslu.

(Păr. Ech.)

90. Când trebuie să primim maslul?

Trebuie să primi Maslul când suntem grav bolnavi, dar nu trebuie să aşteptăm până când suntem aproape de moarte, şi am pierdut cunoştinţa.

91. Suntem noi datori să îndemnăm pe bolnavi ca să primească Maslul?

Da, suntem datori să îndemnăm pe bolnavi ca să primească Maslul, căci prin aceasta le facem un foarte mare bine sufletesc.

EXPLICAŢIE: 1. Când cineva se îmbolnăveşte, trebuie să cheme pe preot pentru a-i da Sf. Sacramente şi chiar Sf. maslu, când bolnavul încă vorbeşte şi înţelege bine.

2. De aceea fac rău cei din casă, care cheamă pe preot numai când bolnavul e pe moarte şi nu mai înţelege.

3. Cine nu cheamă pe preot la timp, pentru ca bolnavul să nu se sperie, sau din superstiţie, că după primirea Sf. maslu bolnavul moare negreşit, şi astfel îl lasă mai bine să moară fără acest sf. Sacrament, face un mare păcat.

4. Chiar când ar fi un caz neaşteptat şi mortal aşa că bolnavul a pierdut cunoştinţa, ba chiar nici nu mai dă semne de viaţă, tot să se cheme preotul, care şi în acest caz poate să-i administreze cel puţin Sf. Maslu.

Pilde

I. Împăratul Robert şi rege al romanilor, căzând bolnav, se spovedi şi se împărtăşi. Dar, crescându-i boala, diavolul îl ispiti aşa de mult şi de urât încât puţin lipsea să-l piardă. Pe când se lupta cu disperarea făcu cunoscut aceste ispite unui religios (preot-călugăr) care îl asistă. Sfătuit de acesta, primi Sf. maslu. Îndată se simţi mai bine, şi cu mai mare curaj se împotrivi acelor îndemnuri drăceşti, ba chiar se însănătoşi şi trăi încă mulţi ani.

(Rosa, Cat)

 

II. Dacă nu Sf. maslu, Purgatorul. Istoria creştină povesteşte fapta următoare:

Un bun creştin, dar cam superstiţios, se îmbolnăvi. Prietenii îl sfătuiră să primească Sf. maslu, «Vă rog răspunse, să nu vă grăbiţi, pentru că cel căruia i se dă acest sacrament, moare numaidecât». Dumnezeu însă îl pedepsi pentru această credinţă falsă, căci, cum sfârşi acele vorbe, muri pe loc. Aproape să fie îngropat, deodată se mişcă, deschise ochii şi spuse aceste cuvinte, ce au fost auzite de toţi câţi erau de faţă: «Din dreapta judecată a lui Dumnezeu, pentru că am dispreţuit acest sacrament mântuitor, adică Sf. Maslu, voi suferi o sută de ani chinurile Purgatorului, ce le-aş fi evitat, şi m-aş fi însănătoşit, dacă aş fi primit Sf. maslu, care prelungeşte viaţa, iar nicidecum nu o scurtează.»

(Gambart)

Practică: Îmbolnăvindu-se cineva în casă, să-ţi fie milă de dânsul. Fă-l să primească Sf. maslu, care poate să-i deschidă porţile raiului, sau adeseori poate să-i dea şi sănătatea trupului.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *