Meniu

Preoţia

92. Ce este preoţia?

Preoţia este un sacrament, care dă puterea preoţească şi harul de a putea îndeplini cu sfinţenie slujbele bisericeşti.

93. Care este cea mai însemnată putere preoţească?

Cea mai însemnată putere preoţească este:

1) de a preface pâinea şi vinul în trupul şi sângele lui Isus Cristos;

2) de a ierta păcatele;

3) de a predica cuvântul lui Dumnezeu.

EXPLICAŢIE: 1. Preoţia este sacramentul, care dintr-un om face un ministru al lui Dumnezeu. Acest sacrament a fost orânduit de Isus Cristos în cenacolul din Ierusalim;

a) Când a orânduit Sf. Euharistie şi le-a zis Apostolilor: Aceasta s-o faceţi în amintirea mea (Sf. Luca 22-19);

b) Când, suflând asupra lor, le-a zis: «Primiţi pe Duhul Sfânt. Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute». (Sf. Ioan 20,22-23); iată puterea de a ierta păcatele;

c) Şi când a spus Apostolilor: «Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la toată făptura» (Sf. Marcu 16,15); iată puterea de a predica cuvântul lui Dumnezeu.

2. Aceste trei puteri sunt aşa de mari încât prin ele preotul e mult mai mare decât un rege, un împărat, ba chiar decât îngerii din cer, căci toţi aceştia împreună nu pot preface pâinea în Sf. Euharistie, şi nici ierta măcar un singur păcat, pe când preotul ori de câte ori vrea şi trebuie. Preotul este între Dumnezeu şi om; el duce rugăciunile noastre la Dumnezeu, şi ne aduce binefacerile lui Dumnezeu (Sf. Ioan Hris)

3. La această mare demnitate nu trebuie să năzuiască decât numai cei chemaţi de Dumnezeu, adică cei care simt şi vor să ducă o viaţă mai sfântă; care doresc să lucreze pentru slava lui Dumnezeu şi pentru mântuirea celorlalţi oameni. Dacă cineva nechemat se face preot, se pune în primejdia de a fi un preot rău spre pierzarea lui şi a altora. De aceea, cine ar dori să fie preot, să se roage mult, să se spovedească şi să se împărtăşească mai des, cerând lumină de la Dumnezeu; cerând sfat şi de la duhovnicul său spre a putea cunoaşte voinţa lui Dumnezeu.

Pilde

I. Înghiţiţi de vii. Trei persoane mai de vază din tribul lui Levi, anume: Core, Datan şi Abiron, voiau să-şi uzurpe funcţia de preot, ce Domnul o dăduse lui Aron şi urmaşilor săi. Moise, spre a cunoaşte care era voinţa lui Dumnezeu, porunci ca atât dânşii cât şi Aron să vină a doua zi ca să tămâieze Arca Domnului. Când ei se apropiară ca să tămâieze, iată că, în faţă întregului popor, pământul se deschide sub picioarele lor, o pătură de foc îi acoperă şi-i înghite împreună cu familiile lor şi cu tot ce aveau. Tot atunci au pierit 250 de persoane care au fost părtaşe la acel păcat, dându-se de partea lor.

(Num. 16)

 

II. Sf. Francisc de Assisi atât de mult respecta preoţia, încât n-a vrut să fie preot, socotindu-se nevrednic. Spunea adeseori: «Dacă m-aş întâlni cu un preot şi cu un înger, mai întâi m-aş închina preotului şi apoi îngerului, pentru că puterea lui e mult mai mare decât a îngerilor. Şi chiar dacă câteodată nu-i un sfânt, totuşi el este întotdeauna omul lui Dumnezeu, ministrul lui Dumnezeu

(Din viaţa sfântului)

 

III. Îngerul în urma preotului. Un seminarist evlavios avea darul de la Dumnezeu să vadă pe îngerul său păzitor, care oriunde mergea înaintea lui. În ziua în care a fost hirotonisit preot, văzu că îngerul nu mai mergea înaintea lui, ci în urma lui. Întrebându-l pentru ce, îngerul îi răspunse: «Până acum mergeam înaintea ta pentru că eram mai mult decât tine; acum te urmez pentru că, ca preot, ai o demnitate căreia trebuie să mă închin».

Practică: Să cinstim pe preoţi, pentru că ei sunt mijlocitori între noi şi Dumnezeu; pentru că Isus Cristos ni se dă în Sf. Împărtăşanie prin mijlocul lor; pentru că ei ne împacă cu Dumnezeu, iertându-ne păcatele şi pentru că ei sunt lăsaţi de Cristos să ne înveţe calea ce duce la fericire.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *