Meniu

Art. IX: … Şi într-Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică Biserică…

Constituţia Bisericii

 1. Biserica este comunitatea credincioşilor botezaţi care mărturisesc religia Domnului nostru Isus Hristos şi care stau sub conducerea Papei şi a episcopilor.
 2. Prin credincioşi, înţelegem cei care, fiind botezaţi, cred tot ceea ce ne învaţă Biserica şi sunt supuşi păstorilor legitimi.
 3. Papa este vicarul lui Isus Hristos, succesorul Sfântului Apostol Petru, conducătorul vizibil şi învăţătorul întregii biserici, părintele preoţilor şi al credincioşilor.
 4. Primul Papă a fost Sfântul Apostol Petru, pe care Isus Hristos l-a uns căpetenia întregii Biserici.
 5. Papa este succesorul Sfântului Petru, pentru că este episcopul Romei, căci la Roma şi-a stabilit sediul Sfântul Petru şi acolo a suferit moarte de martir.
 6. Păstorii legitimi ai Bisericii sunt Papa cu episcopii, pe care Isus Hristos i-a însărcinat să povăţuiască şi să conducă Biserica Sa.
 7. Episcopii sunt succesorii Apostolilor însărcinaţi să conducă diecezele sub autoritatea Papei.
 8. Parohii sunt preoţi aşezaţi de episcopi în fruntea parohiilor.
 9. Membrii Bisericii sunt acei credincioşi care au fost botezaţi şi cred tot ceea ce propovăduieşte Biserica şi sunt supuşi Papei şi episcopilor.
 10. Nu fac parte din Biserică: necredincioşii, ereticii, schismaticii, apostaţii şi excomunicaţii.
 11. Necredincios este acela care nu este botezat şi care nu crede în Isus Hristos şi în învăţătura Lui.
 12. Eretic este acela care refuză în mod conştient să creadă un adevăr revelat de Dumnezeu şi învăţat de Biserică drept articol de credinţă.
 13. Schismatic este acela care se separă de Biserică, refuzând să recunoască, să se supună şi să asculte de păstorii legitimi.
 14. Apostat este acela care neagă credinţa în Isus Hristos după ce mai înainte a recunoscut-o.
 15. Excomunicat este acela pe care Biserica îl exclude din comunitatea sa din cauza crimelor sale.
 16. Păcătoşii sunt membri ai Bisericii, dar ei sunt din această cauză membri morţi (sufleteşte).
 17. Este o mare nenorocire să nu aparţii Bisericii, fiindcă cei care, în mod voluntar şi din vina personală, au ajuns în afara Bisericii nu se pot mântui (nu pot ajunge la fericirea veşnică).
 18. Nu există decât o singură Biserică adevărată, pentru că Isus Hristos a întemeiat o singură Biserică.
 19. Există patru trăsături prin care se poate recunoaşte Biserica cea adevărată: ea este Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică.
 20. Biserica adevărată este Biserica romană, numită aşa pentru că are conducător pe Sfântul Părinte Papa, episcopul Romei, succesorul Sfântului Apostol Petru care a murit la Roma.
 21. Biserica romană este Una, pentru că credincioşii care o formează cred în una şi aceeaşi credinţă şi sunt supuşi aceluiaşi conducător vizibil, Papa, episcopul Romei.
 22. Biserica romană este Sfântă, pentru că ea oferă toate mijloacele pentru a sfinţi pe oameni şi în cursul istoriei a format mulţi sfinţi.
 23. Biserica romană este Catolică – sau universală -, pentru că a dăinuit de la Isus Hristos şi pentru că este răspândită în toate ţările pământului pe cele cinci continente (având astăzi peste un miliard şi jumătate de credincioşi).
 24. Ea va continua până la sfârşitul lumii şi va triumfa din toate persecuţiile, după promisiunea Domnului nostru Isus Hristos.
 25. Biserica romană este Apostolică, pentru că a fost întemeiată de Apostoli, pentru că este condusă de urmaşii Apostolilor şi crede şi învaţă doctrina Apostolilor.

Explicaţia Tabloului

 1. În partea de sus, Mântuitorul Isus Hristos îl numeşte pe Sfântul Apostol Petru conducător vizibil al Bisericii, dându-i misiunea de a păstori oile şi mieluşeii Turmei Sale; adică de a conduce pe păstorii şi credincioşii din care se compune Biserica (numită Turma Sa).
 2. În partea de jos, vedem: Pe Papa, succesorul Sfântului Apostol Petru, îmbrăcat în haine albe, având pe cap tiara (cu trei etaje), simboluri pentru învăţător, arhiereu şi conducător al Bisericii; de o parte şi de alta a Papei, doi cardinali, îmbrăcaţi în haine roşii; în faţa Papei, un arhiepiscop; un episcop cu cruce şi mitră şi mai mulţi călugări şi călugăriţe; mai sus, în dreapta, un preot împarte Sfânta Euharistie; un alt preot, care predică credincioşilor, şi un misionar cu crucifixul în mână vorbeşte necredincioşilor despre Isus Hristos.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *