Meniu

Sacramentele – Botezul

Sacramentele privite în general

 1. Sacramentele sunt celebrări sacre instituite de Mântuitorul Isus Hristos pentru naşterea harului în sufletele noastre şi pentru a ne sfinţi. Harul se acordă prin Sacramente: ex opere operatio.
 2. Spunem că Sacramentele sunt semne vizibile pentru că ele semnifică şi reprezintă harul nevăzut pe care îl primim prin ele.
 3. Domnul Isus Hristos a rânduit şapte Sacramente: Botezul, Mirul, Euharistia, Pocăinţa, Maslul, Hirotonirea şi Căsătoria.
 4. Sacramentele ne sfinţesc în două feluri: unele ne ajută să trecem de la moartea păcatului la viaţa harului; iar altele adaugă har sfinţitor celui pe care deja îl avem.
 5. Sacramentele care ne ajută să trecem de la moartea păcatului la viaţa harului sunt Botezul şi Pocăinţa, pe care le numim Sacramentele morţilor.
 6. Sacramentele care adaugă în noi har sfinţitor sunt: Mirul, Euharistia, Maslul, Hirotonirea şi Căsătoria, pe care le numim Sacramentele viilor.
 7. Sacramentele produc în noi har prin ele însele – în virtutea meritelor lui Isus Hristos. Ele produc har în toţi aceia care nu se opun acestora prin reaua lor voinţă.
 8. Aceia care primesc un Sacrament cu intenţie şi dispoziţie rea comite sacrilegiu, fiindcă profanează un lucru sfânt.
 9. Unele Sacramente: Botezul, Mirul şi Hirotonirea se primesc o singură dată; căci acestea lasă în suflet o urmă care nu se şterge.
 10. Prin această urmă se înţelege o trăsătură spirituală şi invizibilă care ne deosebeşte de aceia care n-au primit aceste Sacramente ce ne consacră lui Dumnezeu într-un mod aparte.

Botezul

 1. Botezul este un sacrament prin care ni se iartă păcatul originar şi prin care devenim creştini-fii ai lui Dumnezeu şi ai Bisericii.
 2. Prin Botez se iartă şi toate păcatele personale, dacă primim Botezul la vârstă matură şi după o pregătire corespunzătoare.
 3. Părinţii au datoria de a face copiilor Botez cât mai repede după naştere, căci altfel ar expune pe copii să moară nebotezaţi şi să fie astfel excluşi de la Fericirea veşnică.
 4. Dacă Botezul nu se poate primi normal, această situaţie poate fi suplinită prin martiriu, care se numeşte Botezul sângelui; sau prin părerea de rău perfectă unită cu dorinţa de a fi botezat, în care situaţie se numeşte Botezul dorinţei.
 5. Episcopii şi preoţii sunt cei care trebuie să dea Botezul; dar în caz de necesitate orice persoană poate şi trebuie să boteze, cu condiţia să folosească formele prescrise (apa naturală şi cuvintele biblice).
 6. Formele cerute pentru a boteza valabil constau în: vărsarea apei pe capul celui botezat (sau scufundarea în apă) şi rostirea cuvintelor: "Se botează servul lui Dumnezeu (numele … ), în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt. "
 7. Cel botezat se angajează să urmeze poruncile morale divine şi bisericeşti şi să renunţe la diavol şi la lucrările lui.

Explicaţia Tabloului

 1. În mijloc e reprezentat Botezul Domnului Isus Hristos făcut de către Sf. Ioan Botezătorul. În timpul Botezului, Dumnezeu Tatăl din Cer a spus: "Acesta este Fiul Meu cel iubit prin care bine am voit", iar Spiritul a coborât peste El în formă de Porumbel. Aşa s-a revelat Preasfânta Treime: Dumnezeu Unul în Trei Persoane. Când suntem botezaţi, Dumnezeu Tatăl ne primeşte de fii, iar Spiritul Sfânt se coboară în noi cu Harul sfinţitor şi devenim moştenitori ai fericirii cereşti.
 2. Jos, vedem un preot care botează un copil şi un înger care ţine o haină albă care înseamnă că sufletul celui botezat se îmbracă cu har şi nevinovăţie, care sunt plăcute lui Dumnezeu.
 3. Sus, în dreapta, vedem cum îngerii duc la fericirea Raiului sufletul unui copil mort îndată după Botez.
 4. Botezul este necesar pentru mântuire, iar copiii care mor nebotezaţi nu pot ajunge în Cer, la fericirea veşnică (aceasta se vede în tabloul de sus, în stânga), sufletul unui copil mort fără Botez va fi lipsit de fericirea Raiului Ceresc.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *