Meniu

Art. III: S-a coborât din ceruri şi s-a întrupat de la Spiritul Sfânt…

Misterul întrupării

 1. Misterul Întrupării, cuprins în al doilea şi al treilea articol din Simbolul credinţei, este misterul Fiului lui Dumnezeu făcut om.
 2. Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om luând un trup şi un suflet asemănătoare nouă, în sânul Preacuratei Fecioare Maria, Mama Sa, prin opera Spiritului Sfânt.
 3. Fiul lui Dumnezeu făcut om se numeşte Isus Hristos.
 4. Numele de Isus înseamnă Mântuitor: Voi Îl veţi chema ISUS, îi spune îngerul lui Iosif, pentru că El va mântui poporul Său de păcate.
 5. Noi Îl numim şi Isus Hristos Domnul nostru, adică Stăpânul nostru, pentru că El ne-a creat şi ne-a răscumpărat prin sângele Său.
 6. Isus Hristos este Dumnezeu şi om în acelaşi timp, deoarece are două naturi: natura divină şi natura umană.
 7. Nu există în Isus decât o singură persoană, şi anume persoana Fiului lui Dumnezeu.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou reprezintă pe îngerul Gavril salutând-o pe Preacurata Fecioară Maria, aflată în rugăciune în casa sa din Nazaret şi anunţându-i că Dumnezeu a ales-o pentru a fi Mama Mântuitorului. În acelaşi timp, Spiritul Sfânt săvârşeşte în ea, printr-o mare minune, misterul Întrupării. Noi dăm, după Sf. Luca, fragmentul Bunei-Vestiri şi al Vizitei:

Buna-Vestire

 1. În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileia numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din neamul lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea şi i-a zis: Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine! Ea se tulbură la acest cuvânt şi se întrebă ce să însemne acest salut. Atunci îngerul îi zise: Nu-ţi fie teamă, Maria, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli în sânuţi şi vei naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus. El va fi mare şi se va chema Fiul celui Preaînalt. Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, tatăl Său, şi va domni peste casa lui Iacob de-a pururi, iar domnia Lui nu va avea sfârşit.
 2. Maria îi zise îngerului: Cum se va înfăptui aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Îngerul îi zise: Spiritul Sfânt va veni asupra ta, şi puterea celui Preaînalt te va umbri. De aceea cel născut se va chema Sfânt, Fiu al lui Dumnezeu. Iată, ruda ta, Elisabeta, a zămislit şi ea un fiu, la bătrâneţea ei, iar cea numită stearpă este în a şasea lună, căci nimic nu este cu neputinţă la Dumnezeu. Atunci Maria zise: Iată servitoarea Domnului; fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul plecă de la ea.

Vizita

 1. În acele zile Maria se duse degrabă la munte, într-un oraş al lui Iuda. Intră în casa lui Zaharia şi o salută pe Elisabeta. Cum auzi Elisabeta salutul Mariei, copilul tresări în sânu-i, iar Elisabeta fu umplută de Spiritul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, zicând: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău! De unde îmi este dat ca mama Domnului meu să vină la mine? Căci iată, cum a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, copilul a tresărit de bucurie în sânul meu. Şi ferice de aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul! Atunci Maria zise:

Cântul Mariei

 1. Sufletul meu Îl preamăreşte pe Domnul, iar spiritul meu tresaltă pentru Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la umilinţa servei Sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, căci mari lucruri a înfăptuit pentru mine Cel Puternic. Sfânt este numele Lui, iar milostivirea Lui este din neam în neam asupra celor ce se tem de El. A înfăptuit cu puterea braţului Său: i-a spulberat pe cei semeţi în cugetul inimii lor; i-a răsturnat pe cei puternici de pe tronuri şi i-a înălţat pe cei umili. Pe cei flămânzi, i-a umplut de bunuri, iar pe avuţi i-a îndepărtat cu mâna goală. A venit în ajutorul lui Israel, copilul Său, amintindu-Şi de milostivire, aşa precum le-a spus părinţilor noştri, lui Avraam şi seminţiei lui de-a pururi.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *