Meniu

Sacramente – Căsătoria

Sacramentul Căsătoriei

 1. Căsătoria este Sacramentul care uneşte în mod legitim bărbatul cu femeia şi le dă harul de a vieţui împreună creştineşte.
 2. Căsătoria a fost instituită de Dumnezeu o dată cu crearea omului, iar Isus Hristos a ridicat Căsătoria la rangul de Sacrament.
 3. Cea mai sfântă Căsătorie din câte au existat în istoria omenirii a fost aceea a Sf. Iosif cu Preasfânta Fecioară Maria.
 4. Pentru ca o căsătorie să fie validă (valabilă), trebuie: a) să nu existe nici o piedică ce ar putea să o anuleze; b) să fie celebrată în faţa preotului unuia dintre soţi şi să fie prezenţi mai mulţi martori.
 5. Există două feluri de piedici în calea încheierii căsătoriei: unele o fac nulă; altele, care nu o anulează, dar împiedică contractarea ei.
 6. Piedicile cele mai obişnuite care fac nulă căsătoria sunt: înrudirea trupească până la gradul patru şi înrudirea spirituală care rezultă, de exemplu, prin Botez, între un naş şi fina sa, sau între o naşă şi finul ei.
 7. Biserica cere anunţarea publică a Căsătoriei pentru a descoperi piedicile ascunse care ar putea-o opri.
 8. În unele cazuri, Papa sau Episcopul locului pot acorda dispensă pentru unele piedici, când sunt motive suficiente.
 9. Pentru a primi corect Sacramentul Căsătoriei, trebuie ca mirii sa aibă intenţii curate şi creştineşti şi să se pregătească prin rugăciuni, Mărturisire şi Cuminecare.
 10. A se căsători în stare de păcat de moarte este un sacrilegiu care atrage blestemul lui Dumnezeu asupra familiei respective.
 11. Persoanele care s-au unit numai la primărie – la ofiţerul stării civile – nu sunt căsătorite în faţa lui Dumnezeu; ei trăiesc în stare de păcat de moarte şi Biserica îi socoteşte nedemni de primirea Sfintelor Sacramente sau de înmormântarea creştinească.
 12. Persoanele căsătorite trebuie să se respecte cu fidelitate, să se ajute reciproc şi cu răbdare să suporte defectele celuilalt şi să dea o educaţie creştinească copiilor lor.
 13. Căsătoria este un act indisolubil, care nu se poate rupe decât prin moartea unuia dintre soţi, căci: ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu are drept să despartă, spune Sf. Evanghelie (I. H. ).
 14. Primul bun al căsătoriei este familia, adică copiii născuţi de o soţie legitimă; Sf. Apostol Pavel are un respect atât de mare pentru familie, încât spune: "Femeia se va mântui prin copiii pe care-i va aduce pe lume", referindu-se nu numai la naşterea de copii, ci şi la educaţia lor, căci adaugă imediat: Dacă va fi statornică în credinţă.
 15. Există şi o stare mai desăvârşită decât Căsătoria, aceea a fecioriei creştine – care imită şi urmează pe Isus Hristos şi pe Preacurata Fecioară Maria.
 16. Părinţii care împiedică pe copiii lor să îmbrăţişeze viaţa călugărească, când au chemare de la Dumnezeu, se dovedesc extrem de vinovaţi şi riscă să facă rău propriilor copii.

Explicaţia Tabloului

 1. În mijloc, e înfăţişată căsătoria Sf. Iosif cu Preacurata Fecioară Maria în prezenţa Arhiereului, în Templul din Ierusalim. Crinul din mâna Sf. Iosif ne arată cum era el în momentul în care a fost ales să devină soţul Sfintei Fecioare Maria. Când Maria a ajuns la vârsta de a se căsători, Arhiereul a chemat pe tinerii din neamul lui David care doreau să o aleagă de soţie şi a dat fiecăruia câte o ramură binecuvântată şi le-a cerut să-şi scrie numele pe ea; apoi a pus toate ramurile pe altar şi au rugat pe Dumnezeu să aleagă El însuşi pe cel pe care îl doreşte ca soţ pentru Preasfânta Fecioară. Când a căutat ramurile, numai a Sf. Iosif era înverzită şi împodobită cu o floare de crin (simbolul curăţiei). Aşa a fost ales soţul Preacuratei Fecioare Maria. În stânga, vedem un tânăr care, supărat că nu a fost ales, rupe ramura pe care i-o înapoiase Arhiereul.
 2. Sus, în stânga, se văd tinerii Tobie şi Sara care se pregătesc pentru căsătorie rugându-se. Îngerul Rafael alungă un demon care a omorât şapte pretendenţi care voiau să se căsătorească cu intenţii rele. Tobie şi Sara, ajutaţi de Înger, s-au căsătorit cu gândul curat de a-L servi pe Dumnezeu.
 3. Sus, în dreapta, Adam şi Eva sunt căsătoriţi chiar de Dumnezeu care le spune: "Creşteţi şi vă înmulţiţi."
 4. În partea de jos ne este înfăţişată o căsătorie în faţa preotului.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *