Meniu

Art. X: … Mărturisesc un Botez…

 1. Cred în comuniunea sfinţilor semnifică faptul că bunurile spirituale ale Bisericii sunt comune tuturor membrilor săi, uniţi între ei, ca membri ai aceleiaşi familii sau ca membrele aceluiaşi corp.
 2. Cuvântul comuniune înseamnă aici "comunicare, comunitate"; aşa cum există o comunitate de bunuri între membrii aceleaşi familii, la fel, în Biserică, există o comunitate de bunuri spirituale între toţi cei care o formează.
 3. Se dau nume de sfinţi nu numai fericiţilor care sunt în cer, ci şi sufletelor din Purgator, cât şi credincioşilor de pe pământ, pentru că au fost sfinţiţi prin Botez şi au fost chemaţi să ducă o viaţă sfântă.
 4. Bunurile spirituale ale Bisericii sunt meritele lui Isus Hristos, ale Sfintei Fecioare Maria şi ale sfinţilor: Sacramentele, Sfânta Jertfă a Liturghiei, rugăciunile şi toate operele de caritate.
 5. Comuniunea sfinţilor nu există doar între credincioşii care trăiesc pe pământ, ci şi între Biserica Triumfătoare, Biserica Luptătoare şi Biserica Suferitoare (a celor din Purgator).
 6. Biserica triumfătoare este comuniunea sfinţilor care triumfă cu Isus Hristos în cer.
 7. Biserica luptătoare este comunitatea credincioşilor care trăiesc şi luptă pe pământ împotriva duşmanilor mântuirii.
 8. Biserica suferitoare este formată din comuniunea sufletelor drepte care îşi termină de ispăşit păcatele lor în pedeapsa Purgatorului.
 9. Purgatorul este un loc (sau mai corect o stare) de suferinţă în care sufletele îşi termină de ispăşit păcatele lor înainte de a intra în cer la fericirea veşnică.
 10. Cei care sunt în Purgator sunt cei care mor în starea harului, dar nu sunt curăţiţi de păcatele veniale (uşoare) sau cei care nu au satisfăcut în întregime dreptatea lui Dumnezeu.
 11. Existenţa Purgatorului este revelată: Isus Hristos a spus în Evanghelie că păcatele împotriva Spiritului Sfânt nu vor fi iertate nici în această lume, nici în cealaltă. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul Isus Hristos ne-a făcut să înţelegem că sunt unele păcate care se vor ierta după această viaţă; or, cu păcate nu se poate intra în cer, unde păcatul nu intră; iar din iad nu se poate ieşi, pentru că acolo nu există iertare; deci ele nu pot fi iertate decât în Purgator.
 12. Noi suntem în comuniune cu sfinţii care au ajuns în cer, prin faptul că pe aceştia îi rugăm să mijlocească pentru noi.
 13. Suntem în comuniune cu cei din Purgator, prin faptul că noi îi ajutăm cu rugăciunile noastre, prin opere de caritate, prin indulgenţe şi mai ales prin Sfânta Liturghie.
 14. Rugăciunile pe care le spunem în mod obişnuit pentru sufletele din Purgator sunt: oficiul morţilor (parastasele), "de profundis" şi invocaţii pentru sufletele credincioşilor cum ar fi "în veci pomenirea lor", "să se odihnească în pace" prin mila lui Dumnezeu.
 15. Credincioşii de pe pământ sunt în comuniune (legătură) între ei prin faptul că fiecare beneficiază de rugăciunile şi operele de caritate care se fac în toată Biserica.
 16. Nu avem toţi aceeaşi parte din aceste bunuri spirituale, dar partea care ni se dă este mai mare sau mai mică în funcţie de meritele noastre personale.
 17. Chiar şi păcătoşii au parte din aceste bunuri spirituale, lor revenindu-le din acestea partea prin care pot ajunge la convertire.
 18. Nu au parte de aceste bunuri spirituale ale Bisericii: cei care nu fac parte din Biserică, cum sunt ereticii, schismaticii şi excomunicaţii.
 19. Prin cuvintele că în afara Bisericii nu există mântuire trebuie să înţelegem că mântuirea este absolut imposibilă acelora care în mod voit, din rea credinţă, se află şi se menţin în afara Poporului lui Dumnezeu. Iar din Poporul lui Dumnezeu fac parte toţi aceia care se conformează cu conştiinţa pe care Dumnezeu le-a sădit-o în suflet atunci când au fost concepuţi.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou înfăţişează comuniunea sfinţilor: vedem aici adunarea îngerilor şi a sfinţilor care sunt în cer; credincioşii de pe pământ şi sufletele din Purgator.
 2. Îngerii şi sfinţii adoră cele trei Persoane ale Preasfintei Treimi şi se roagă pentru credincioşii care trăiesc încă pe pământ.
 3. În mijloc, vedem credincioşii de pe pământ, care asistă la Sfânta Jertfă a Liturghiei, unde invocă pe sfinţii din cer, se roagă unii pentru alţii şi cer eliberarea sufletelor care suferă în Purgator.
 4. Partea de jos a tabloului înfăţişează sufletele din Purgator; vedem doi îngeri care varsă ape răcoritoare, simbolizând uşurarea pe care le-o produce Sfânta Jertfă a Liturghiei.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *