Meniu

Art. I (continuare) :. . . Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor

Creaţia

 1. Aceste cuvinte ale Simbolului: Dumnezeu este creator al cerului şi al pământului, semnifică faptul că Dumnezeu a făcut din nimic cerul şi pământul cu tot ceea ce ele cuprind.
 2. Oamenii nu pot să creeze, deoarece, pentru a face ceva din nimic, trebuie să fii atotputernic: Dumnezeu singur poate crea, pentru că El singur este atotputernic.
 3. Dumnezeu nu era obligat să creeze lumea; El a creat-o pentru că a vrut aceasta.
 4. Dumnezeu a creat lumea prin cuvântul Său, adică printr-un act al voinţei Sale.
 5. Cele mai nobile făpturi ale lui Dumnezeu sunt îngerii şi oamenii.

Îngerii

 1. Îngerii sunt spirite pure pe care Dumnezeu le-a creat pentru a-L adora şi a-I împlini poruncile.
 2. Dumnezeu i-a creat în stare de har şi sfinţenie, dar nu toţi au perseverat în această stare; o parte dintre ei s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu şi s-au pierdut prin mândria lor.
 3. Dumnezeu recompensează fidelitatea îngerilor buni, confirmându-i (întărindu-i), în har şi punându-i în posesia fericirii cerului.
 4. Misiunile îngerilor buni sunt de a lăuda pe Dumnezeu şi de a-I împlini poruncile.
 5. Îngerii buni şi, în special îngerii păzitori, veghează asupra noastră şi ne păzesc.
 6. Noi trebuie să respectăm prezenţa îngerului nostru păzitor, să-l invocăm în ispite şi în primejdii.
 7. Dumnezeu a pedepsit pe îngerii cei răi, alungându-i din cer şi condamnându-i la chinurile iadului.
 8. Îngerii răi caută să ne împingă la rele deoarece ei sunt duşmanii lui Dumnezeu şi sunt invidioşi pentru fericirea veşnică, ce ne-a fost promisă nouă.

Creaţia în şase zile (cele şase zile ale creaţiei)

 1. Dumnezeu a creat cerul şi pământul în şase zile.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou înfăţişează lucrarea divină prin şase zone circulare, fiecare reproducând una din cele şase zile ale Creaţiei şi atitudinea lui Dumnezeu în lucrarea Sa.
 2. Prima zonă reprezintă opera primei zile, adică Dumnezeu creând lumina.
 3. A doua reprezintă opera celei de a doua zi, adică Dumnezeu creând cerul şi separându-l de pământ şi de ape.
 4. A treia reprezintă opera celei de a treia zi, adică Dumnezeu separând pământul de ape, poruncind pământului să producă tot felul de plante.
 5. A patra reprezintă opera celei de a patra zi, adică Dumnezeu creând soarele, luna şi stelele.
 6. A cincea reprezintă opera celei de a cincea zi, adică Dumnezeu creând păsările în aer şi peştii, în ape.
 7. A şasea reprezintă opera celei de a şasea zi, adică Dumnezeu creând animalele terestre şi făcând omul după chipul şi asemănarea Sa.
 8. În partea de sus a tabloului, Dumnezeu se odihneşte a şaptea zi şi o consacră Sieşi. Această odihnă este simbolizată prin soarele umbrit şi aştrii ce stăpânesc noaptea: luna şi stelele. Triunghiul format printr-un nor în care Dumnezeu se odihneşte semnifică faptul că cele trei Persoane Divine au conlucrat la opera Creaţiei. Acest lucru ne este arătat de către cuvintele: "Să facem pe om după chipul şi asemănarea noastră".

Despre om

 1. Omul este o făptură raţională, compusă din suflet şi trup.
 2. Sufletul este un spirit creat după imaginea lui Dumnezeu pentru a fi unit cu un corp, şi nu va muri niciodată.
 3. Sufletul nostru este creat după imaginea lui Dumnezeu în ceea ce el este capabil să cunoască, să iubească şi să acţioneze liber.
 4. Este sigur că sufletul nostru este nemuritor deoarece, după această viaţă, Dumnezeu trebuie, în dreptatea Sa, să recompenseze virtutea şi să pedepsească păcatul.
 5. Dumnezeu a creat primul om făcând trupul lui din pământ şi unind acestui trup un suflet pe care l-a creat din nimic.
 6. Pentru a crea prima femeie, Dumnezeu a trimis primului om un somn misterios; în timp ce acesta dormea, i-a luat o coastă din care a creat prima femeie şi apoi a unit un suflet acestui trup.
 7. Primul om s-a numit Adam, iar prima femeie s-a numit Eva. Din aceştia provenim noi toţi şi de aceea îi numim primii noştri părinţi.
 8. Dumnezeu a pus pe Adam şi pe Eva într-un loc de desfătări numit paradisul terestru.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *