Meniu

Sacramente – Euharistia

Sacramentul Sfintei Euharistii

 1. Sacramentul Sfintei Euharistii este Sacramentul care conţine în mod real Trupul şi Sângele Domnului nostru Isus Hristos sub forma pâinii şi a vinului (consacrat).
 2. Domnul Hristos a instituit Sfânta Euharistie pentru: a) a rămâne în continuare cu noi, oamenii; b) a se oferi ca jertfă lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc; c) ca să fie Hrană spirituală pentru sufletele noastre;

Cuminecarea

 1. În momentul instituirii Euharistiei, Isus Hristos a luat în mâinile Sale pâinea şi a zis către Apostoli: "Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu; apoi a luat potirul cu vin şi a zis: Luaţi şi beţi, acesta este Sângele Meu; faceţi aceasta în amintirea Mea. "
 2. Prin cuvintele: Acesta este Trupul Meu şi acesta este Sângele Meu, Isus Hristos a transsubstanţiat, prin atotputernicia Sa divină, pâinea – în Trupul Său şi vinul – în Sângele Său. Apoi Mântuitorul a adăugat: Faceţi aceasta întru amintirea Mea; Prin aceste cuvinte, Isus a dat Apostolilor şi urmaşilor, Episcopi şi preoţi, puterea de a transsubstanţia – după exemplul Său: pâinea, în Trupul Său, şi vinul, în Sângele Său.
 3. Această transsubstanţiere se face la Sfânta Liturghie în momentul în care preotul pronunţă cuvintele consacrării asupra pâinii şi a vinului.
 4. La Cuminecare, primim pe Mântuitorul nostru Isus Hristos în Sacramentul Sfintei Euharistii.
 5. Dispoziţiile necesare pentru a ne cumineca cum trebuie sunt de două feluri: unele privesc sufletul, iar altele trupul nostru.
 6. Principala pregătire pentru suflet este de a fi în starea harului sfinţitor – adică de a nu fi vinovat de vreun păcat de moarte.
 7. Cel care se simte vinovat de vreun păcat de moarte, înainte să se cuminece, trebuie să se mărturisească şi să primească iertarea de păcate prin Sfânta Pocăinţă.
 8. Cine se cuminecă în stare de păcat de moarte comite un mare sacrilegiu, precum Iuda, care L-a trădat pe Mântuitorul lumii.
 9. Înainte de Cuminecare trebuie să ne pregătim sufleteşte cu devoţiunile prescrise pentru această ocazie.
 10. Pregătirea trupească: pentru a ne cumineca bine este necesar să ajunăm – timp de o oră înainte de Cuminecare -, şi să avem o ţinută şi o îmbrăcăminte modeste.
 11. După Cuminecare se cuvine să adorăm pe Isus Hristos prezent în noi, să-I mulţumim şi să ne oferim Lui, cerându-I harul de care avem nevoie.
 12. Este foarte important să cerem harul după cuminecare pentru că: a) nu este potrivit să ne ocupăm de alte probleme atunci când Isus Hristos este prezent în noi; b) este momentul cel mai favorabil pentru a ne adresa Mântuitorului şi a obţine harul de care avem nevoie.

Sfânta Liturghie

 1. Este o Jertfă prin care se oferă lui Dumnezeu trupul şi sângele Domnului Hristos sub forma pâinii şi a vinului.
 2. Isus Hristos a instituit Jertfa Sfintei Liturghii pentru a evoca şi a continua printre noi, oamenii, jertfa pe care a oferit-o prin moartea pe cruce.
 3. Între Jertfa de pe Cruce şi Jertfa Sfintei Liturghii este doar o diferenţă, şi anume: pe Cruce, Isus Hristos S-a oferit pe Sine (în mod fizic), vărsându-şi sângele, iar în Sfânta Liturghie El se oferă (lui Dumnezeu), prin preoţi – fără vărsare fizică de sânge. Sfânta Liturghie este o jertfă nesângeroasă.
 4. Sf. Jertfă liturgică nu se cuvine a fi oferită decât numai lui Dumnezeu – căci jertfa este un act de adoraţie care se cuvine numai lui Dumnezeu.

Explicaţia Tabloului

 1. În mijloc, vedem pe Mântuitorul – în momentul instituirii Sfintei Euharistii din Joia Mare – în Cenacolul din Ierusalim, în prezenţa celor doisprezece Apostoli. Sus, în stânga, vedem pe Iuda spânzurat, după ce s-a cuminecat în stare de păcat (sacrilegiu).
 2. În partea de jos, vedem cum preotul face în Biserică cuminecarea credincioşilor.
 3. Principalul efect al Cuminecării – care este Hrana spirituală a sufletelor noastre, este ilustrat în partea de sus a tabloului, în dreapta. În această imagine vedem un Înger care îi oferă Profetului Ilie o pâine şi un vas cu apă, zicându-i: Ridică-te şi mănâncă, căci mai ai de făcut cale lungă. După aceea Ilie se scoală, mănâncă şi bea, şi astfel e întărit – cu această mâncare călătoreşte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la Horeb, muntele lui Dumnezeu; Pâinea dată din cer lui Ilie prefigurează Sf. Euharistie – care întăreşte sufletele noastre şi ne ajută să facem în sfinţenie călătoria în această viaţă, conducându-ne la fericirea din viaţa veşnică.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *