Meniu

Sacramente – Hirotonirea

Sacramentul Hirotonirii

 1. Hirotonirea este Sacramentul care dă puterea de a celebra serviciile sacre şi harul pentru a le împlini cu sfinţenie.
 2. Principalele funcţii religioase sunt: a) oferirea Sfintei Jertfe a Liturghiei; b) administrarea Sacramentelor; c) predicarea învăţăturii creştine. Sacramentul Hirotonirii are trei trepte: Episcopi, preoţi şi diaconi.
 3. Puterea de a îndeplini funcţiuni religioase vine de la Mântuitorul nostru Isus Hristos, care a dat-o Apostolilor cu posibilitatea de a o transmite şi altora.
 4. Pentru a exercita o funcţie bisericească, trebuie să ai chemare de la Dumnezeu şi să n-ai în vedere decât preamărirea lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor şi să dai dovadă de un comportament ireproşabil în viaţă.
 5. Părinţii nu au dreptul să împiedice sau să-şi forţeze copiii pentru a obţine o funcţie bisericească; Ei sunt obligaţi în consecinţă să le lase libertatea de a îmbrăţişa statutul pentru care au chemare de la Dumnezeu.
 6. Credincioşii au datoria de a cinsti pe preoţi ca miniştri ai Tainelor Domnului Isus Hristos; ei datorează preotului lor, în primul rând, respect şi ascultare.

Explicaţia Tabloului

 1. Tabloul mare din mijloc înfăţişează pe Sf. Apostol Petru care acordă Hirotonirea primilor şapte Diaconi, prin aceasta s-a instituit treapta diaconatului. Hirotonirea acestora s-a făcut prin punerea mâinilor pe capetele lor şi cu rugăciunea potrivită pentru misiunea lor.
 2. Puterea de a îndeplini o funcţie bisericească s-a transmis de la Apostoli până azi, prin succesiunea neîntreruptă a episcopilor şi va continua în Biserică până la sfârşitul veacurilor.
 3. Episcopatul nu este numai un rang bisericesc, ci este plenitudinea preoţiei. Episcopii pot administra toate Sacramentele şi, în mod special şi doar ei, Hirotonirea.
 4. În Biserica Creştină avem cinci trepte clericale: două minore şi trei majore. Cele trei trepte majore: Episcop, Preot şi Diacon Cele două trepte minore: Lector şi Subdiacon.
 5. Alături, un episcop conferă ordinul minor de lector care constă în citirea cu voce tare în biserică a Vechiului Testament şi a Noului Testament.
 6. Alături, episcopul conferă rangul de acolit, care are misiunea de a servi preoţii la altar cu cele necesare pentru Sfânta Liturghie: apă, vin, pâine, şi de a aprinde lumânările.
 7. Jos, în stânga, un episcop conferă subdiaconatul, – care constă în a-i ajuta pe diaconi şi a cânta în Biserică.
 8. Jos, în dreapta, un Episcop hirotoneşte diaconi, care ajută pe preoţi la citirea Evangheliei, la cuminecarea credincioşilor, la predicat şi la Botezuri.
 9. În mijlocul tabloului, Episcopul hirotoneşte preoţi, care au misiunea de a predica, de a săvârşi Sfânta Jertfă Liturgică şi de a administra Sacramentele.
  Hirotonirea acestora se face prin punerea mâinilor pe cap şi rostirea cuvintelor: Cu vrerea Tatălui, cu Puterea Fiului şi cu lucrarea Spiritului Sfânt, cucernicul diacon ( … ) se pune preot.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *