Meniu

Art. XII (continuare): … Şi viaţa veşnică ce va veni. Amin!

Iadul

 1. Iadul este un loc unde cei osândiţi sunt despărţiţi de Dumnezeu şi ard cu demonii într-un foc care nu se va stinge niciodată.
 2. Cei care merg în iad sunt cei care mor în stare de păcat de moarte.
 3. Este sigur că suferinţele celor condamnaţi vor dura pentru totdeauna, căci Isus Hristos spune în Evanghelie că la Judecata din urmă cei răi vor fi condamnaţi să ardă într-un foc veşnic. În alt loc, Domnul Nostru repetă de trei ori că viermele care îi devorează pe cei osândiţi nu va muri şi că focul care îi arde nu se va stinge.
 4. Nenorocirea celor osândiţi este cu atât mai înfiorătoare, pentru că Dumnezeu îi pedepseşte în calitate de Judecător Preadrept, adică cu o dreptate infinită.
 5. Deşi toţi sunt lipsiţi de vederea lui Dumnezeu, suferinţele lor vor fi mai mari sau mai mici după numărul şi gravitatea păcatelor lor.
 6. Nu este nimic mai puternic, dacă credem cu adevărat, pentru a stăpâni patimile rele ale inimii şi pentru a îndepărta pe oameni de păcat decât viziunea iadului. Astfel Ecleziastul ne spune: În toate faptele voastre amintiţi-vă de cele din urmă şi nu veţi păcătui niciodată.
 7. Într-adevăr, ar trebui să fii împins către rău cu o violenţă extraordinară pentru a nu fi readus la iubirea virtuţii de acest gând: că într-o zi va trebui să apărem în faţa Judecătorului, care este însăşi dreptatea şi să-I dăm socoteală nu numai de toate acţiunile, cuvintele noastre, dar şi de gândurile noastre cele mai ascunse şi să suportăm pedeapsa pe care o merităm.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou ne dă o vagă idee despre chinurile pe care le vor suferi păcătoşii în iad. Sus se văd şapte deschideri ale iadului, care sunt marcate prin primele litere ale celor 7 păcate capitale: O desemnează orgoliul, A avariţia, D desfrânarea, I invidia, L lăcomia, M mânia, L lenea. Prin aceasta se arată că în primul rând păcatele capitale îi conduc pe oameni în iad.
 2. Dedesubtul fiecărei litere, un animal simbolizează păcatul pe care-l reprezintă. Un păun simbolizează orgoliul, o broască râioasă – avariţia, un ţap – desfrânarea, un şarpe – invidia, un porc – lăcomia, un leu – mânia, o broască ţestoasă – lenea.
 3. Un foc devorator este chinul comun tuturor celor osândiţi, dar fiecare dintre ei suferă chinuri particulare, potrivit păcatelor pe care le-a comis.
 4. Sub litera O, orgolioşii sunt traşi la picioarele lui Lucifer şi forţaţi să îngenuncheze în faţa lui. Ei sunt astfel trataţi pentru că, în timpul vieţii lor, nu au vrut să se umilească în faţa lui Dumnezeu.
 5. Sub litera A îi vedem pe avari, ducând o pungă cu bani legată la gât. Această pungă le aminteşte cât de smintiţi au fost să prefere bunurile trecătoare de pe pământ bunurilor eterne din paradis.
 6. Sub litera D, cei lipsiţi de pudoare sunt loviţi cu cruzime de demoni sau sfârtecaţi de animale feroce. Nu există animale în iad, dar prin aceasta se urmăreşte zugrăvirea furiei cu care demonii îi torturează pe cei condamnaţi.
 7. Sub litera I, cei invidioşi sunt legaţi, înţepaţi sau sfârtecaţi de reptile monstruoase.
 8. Sub litera L, lacomii şi beţivii sunt devoraţi de o foame şi o sete grozave, săturaţi cu fierea dragonului şi veninul viperei. Ei sunt veşnic adăpaţi cu vinul mâniei lui Dumnezeu; conştiinţa lor, asemeni unui cerber cu botul căscat, le reproşează fără încetare lăcomia lor şi dezmăţurile trecute.
 9. Sub litera M, colericii şi răzbunătorii se sfârtecă între ei şi îşi smulg părul.
 10. Leneşii sunt străpunşi de vârfuri înroşite, înţepaţi de scorpioni şi ţintuiţi în cărbuni aprinşi pe vecie.
 11. Cei care nu respectă cele zece porunci ale lui Dumnezeu şi profanatorii celor şapte sacramente sunt călcaţi în picioare de o fiară care are şapte capete şi zece coarne şi sufocaţi de un suflu arzător.
 12. Jos, în stânga, nişte centauri calcă in picioare pe eretici, pe cei care au intentat procese nedrepte şi pe cei care au combătut religia prin mass-media.
 13. În centru, apare un cadran al cărui ac arată mereu aceeaşi oră, este eternitatea. Se arată prin aceasta că suferinţele celor osândiţi vor dura mereu şi că, odată intrat în iad, nu mai ieşi de acolo niciodată.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *