Meniu

Art. X: … spre iertarea păcatelor…

  1. Prin cuvintele "spre iertarea păcatelor", Mântuitorul Isus Hristos a dat Bisericii puterea de a ierta păcatele.
  2. Singur Dumnezeu are puterea prin sine însuşi de a ierta păcatele. În Vechiul Testament a rezervat această putere pentru Sine.
  3. Isus Hristos, ca Dumnezeu, a participat la aceasta putere împreună cu Dumnezeu Tatăl, dar se bucură de această putere şi ca om, pentru că cele două naturi ale Sale, divină şi umană, sunt unite într-o singură persoană. Ca Mântuitor al omenirii, El a acordat această iertare după voia Sa. Prin faptele Sale, El s-a folosit de această putere. La vindecarea paraliticului (Mt 9), Isus S-a folosit de această putere. Odată, după ce Isus veni în cetatea Sa, i-au adus un paralitic întins pe pat. Văzând Isus credinţa lor şi a paraliticului, a zis: Încrede-te, Fiule, ţi se iartă păcatele. Atunci unii dintre cărturari ziseră: Acesta huleşte. Şi cunoscând Isus gândurile lor, zise: Pentru ce gândiţi rău în sufletele voastre? Ce este mai uşor a zice: ţi se iartă păcatele sau ridică-te şi umblă? Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ puterea de a ierta păcatele, zise paraliticului: Ridică-te, ia-ţi patul tău şi du-te la casa ta! Paraliticul se sculă, îşi luă patul şi plecă la casa sa. Mulţimile văzând aceasta se temeau şi preamăreau pe Dumnezeu că a dat aşa puteri oamenilor.
  4. Din bunătatea Sa, Mântuitorul nostru Isus Hristos a dat această putere lui Petru, iar în ziua învierii Sale a dat-o şi celorlalţi Apostoli şi, prin ei, urmaşilor lor legitimi. Acest fapt este istorisit în Matei 16 şi în Ioan 20. Isus îi întrebă odată pe Apostoli: Cine zic oamenii că este Fiul Omului? Ei au răspuns: Unii zic că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii, Ieremia sau alt profet. Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? Atunci Simon Petru răspunse: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu Cel viu! Iar Isus în zise: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie acestea, ci Tatăl Meu, care este în ceruri. Şi Eu îţi zic ţie: tu eşti Chefa (Piatră) şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile Împărăţiei Cerurilor şi orice vei lega pe pământ, va fi legat şi în ceruri; şi orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat şi în ceruri. Iar momentul când a dat tuturor Apostolilor puterea de a ierta păcatele este istorisit în Ioan cap. 20. După Înviere, în seara primei zile a săptămânii, fiind uşile încuiate, unde se aflau adunaţi Apostolii de frica iudeilor, veni Isus şi le zise: Pace vouă! Şi le arătă rănile Sale. Şi s-au bucurat Apostolii văzând pe Domnul, care le zise: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, şi Eu vă trimit pe voi. Şi atunci a suflat peste ei şi le-a zis: Luaţi Spirit Sfânt, cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora le veţi ţine, ţinute vor fi.
  5. Potrivit acestor cuvinte, nu este păcat aşa de mare ca să nu poată fi iertat de Biserică, dar mai este adevărat şi aceea că iertarea poate fi refuzată celor care nu îndeplinesc cerinţele Pocăinţei. Iar păcatele iertate de Biserică în Taina Pocăinţei sunt iertate definitiv.
  6. Păcatele nu pot fi iertate în afara Bisericii adevărate, căci nu este mântuire şi iertare de păcate decât în Biserica cea adevărată, care este numai Una, Sfântă, Catolică şi Apostolică.
  7. Biserica iartă păcatele prin Sacramentele Botezului şi al Pocăinţei.
  8. Păcatele nu ne sunt iertate pentru meritele noastre, ci pentru meritele lui Isus Hristos, care a pătimit şi a murit pe cruce, pentru a ne obţine mântuirea.
  9. Apostolii au introdus în Crez acest articol (X), pentru ca noi să cunoaştem măreţia bunătăţii lui Dumnezeu şi pentru a-i îndemna pe păcătoşi să-şi pună toată speranţa mântuirii în Dumnezeu.

Explicaţia Tabloului

  1. Tabloul Îl înfăţişează pe Mântuitorul nostru Isus Hristos înmânând cheile lui Petru, ca semn al puterii pe care i-a dat-o de a ierta şi de a ţine păcatele oamenilor (vezi Mt 16).
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *