Meniu

Art. VI: … S-a înălţat la Cer…

 1. Aceste cuvinte: S-a înălţat la Cer, arată faptul că la patruzeci de zile după înviere, Isus S-a înălţat la ceruri prin propria Sa putere, în prezenţa unui mare număr de discipoli.
 2. Isus Hristos S-a urcat la ceruri în ziua Înălţării.
 3. Înainte de Înălţare, Isus Hristos era în Cer ca Dumnezeu, iar nu ca om. După înălţare, este în Cer ca Dumnezeu şi ca om.
 4. Domnul Nostru S-a înălţat la Cer: 1) pentru a intra în gloria care I se cuvenea; 2) pentru a ne pregăti locul; 3) pentru a mijloci pentru noi pe lângă Tatăl; 4) pentru a ne trimite pe Spiritul Sfânt.
 5. Înălţarea Domnului nostru ne este istorisită la începutul Faptelor Apostolilor (Io, 1-11): Întâia mea carte, Teofile, am întocmit-o despre toate câte Isus a întreprins să le facă şi să le înveţe, până în ziua când a fost înălţat, după ce a dat porunci Apostolilor aleşi de El prin Spiritul Sfânt. Tot lor li S-a înfăţişat viu după patima Sa cu dovezi multe; li S-a arătat şi a vorbit timp de patruzeci de zile despre cele privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Apoi, în timpul unei mese luate cu ei, le-a poruncit să nu plece de la Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui "pe care aţi auzit-o – zicea El – din gura Mea: pe când Ioan a botezat cu apă, voi veţi fi botezaţi cu Spiritul Sfânt peste câteva zile. Cei adunaţi Îl întrebau: Doamne, în timpul de faţă vei întemeia domnia lui Israel? El le zise: Vouă nu vă este dat să cunoaşteţi vremurile ce Tatăl le-a hotărât cu propria putere. Dar veţi primi tăria Spiritului Sfânt venit asupra voastră şi-Mi veţi fi martori la Ierusalim, în toată Iudeea şi Samaria şi până la marginile pământului. După aceste cuvinte, în văzul lor a fost ridicat, iar un nor Îl luă din ochii lor. Şi cum stăteau cu ochii îndreptaţi la cer, în timp ce El pleca, iată că doi oameni în haine albe le apărură. Aceştia ziseră: Cetăţeni galileeni, pentru ce aţi rămas căutând spre cer? Acest Isus, care a fost înălţat la cer dintre voi, tot astfel va veni precum L-aţi văzut plecând spre cer.
 6. Isus Hristos se înalţă la cer prin propria Sa virtute şi fără a fi ajutat de puteri străine, cum s-a întâmplat cu Ilie, spre exemplu, care a fost transportat pe un car de foc, sau ca Profetul Abacum sau diaconul Filip, care, susţinuţi în aer de puterea divină, au parcurs distanţe considerabile.
 7. Isus Hristos urcă la cer nu doar prin această virtute atotputernică pe care, ca Dumnezeu, o poseda de la Sine, ci şi în virtutea calităţii de om.
 8. O asemenea minune depăşea puterile obişnuite ale naturii umane; această putere pe care o poseda sufletul Mântuitorului putea să-I transporte corpul unde voia. Trupul, ajuns la starea de glorificare, asculta cu uşurinţă de ordinele sufletului, când acesta îi imprima mişcarea.
 9. Celelalte articole ale Simbolului de credinţă care se aplică Domnului Nostru Isus Hristos ne arată umilinţa şi înjosirile Sale prea mari. Într-adevăr, nu putem să ne imaginăm ceva mai josnic şi mai abject pentru Fiul lui Dumnezeu decât faptul de a fi luat natura noastră cu toate slăbiciunile şi de a fi binevoit să sufere şi să moară pentru noi. Mai mult, proclamând că El a înviat din morţi, că S-a înălţat la cer şi că este aşezat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, noi nu putem să spunem nimic mai minunat sau mai admirabil pentru a celebra gloria şi măreţia Sa.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou ne înfăţişează Înălţarea lui Isus Hristos de pe Muntele Măslinilor. Acest munte are trei vârfuri şi, de pe cea din mijloc, Domnul nostru S-a înălţat la cer, în prezenţa discipolilor şi a sfintelor femei, lăsându-şi, se spune, pe piatră urma de la piciorul stâng.
 2. În momentul în care Isus Hristos a dispărut, într-un nor luminos, din faţa ochilor discipolilor, doi îngeri le-au apărut, spunându-le: "Bărbaţi Galileeni, pentru ce aţi rămas cu privirea aţintită la cer? Acest Isus care a fost înălţat din mijlocul vostru la cer va reveni precum L-aţi văzut acum înălţându-se. "
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *