Meniu

Art. II: Şi într-Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu

Unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut.

Promisiunea unui Mântuitor

 1. Dumnezeu a creat pe Adam şi pe Eva precum îngerii, într-o stare de inocenţă şi de dreptate, în care ei nu erau supuşi nici suferinţei, nici morţii.
 2. Demonul, ascuns sub imaginea unui şarpe, i-a condus pe proto-părinţii noştri la neascultarea lui Dumnezeu, prin mâncarea fructului oprit.
 3. Ca pedeapsă a neascultării lor, ei au fost alungaţi din raiul terestru şi condamnaţi să-şi câştige pâinea cu sudoarea frunţii lor; ei au devenit supuşi ignoranţei, concupiscenţei, durerii, morţii şi au fost alungaţi din fericirea cerului.
 4. Păcatul lui Adam este transmis tuturor descendenţilor săi, astfel că aceştia se nasc vinovaţi de păcatul primului lor tată şi sunt supuşi aceloraşi greutăţi ca el.
 5. Păcatul, cu care fiecare om se naşte, se numeşte păcatul originar, adică vine de la originea noastră.
 6. Preasfânta Fecioară Maria, printr-un privilegiu special, a fost scutită de acest păcat originar, deoarece ea trebuia să fie Mama lui Dumnezeu.
 7. Dumnezeu nu a abandonat pe om după păcatul său, ci, făcându-I-se milă de el, i-a promis un Mântuitor, pe care L-a numit Mesia.
 8. Dumnezeu va reînnoi Patriarhilor Avraam şi Iacob promisiunea unui Mântuitor, pe care o făcuse lui Adam.
 9. Dumnezeu a făcut cunoscută dinainte, prin profeţi, venirea unui Mântuitor.
 10. Proorocii au prevestit epoca venirii lui Mesia, naşterea dintr-o Fecioară la Betleem, minunile şi patimile Sale, moartea Sa, învierea Sa şi, în sfârşit, răspândirea credinţei Sale pe întregul pământ.
 11. Mesia sau Mântuitorul promis lumii este Domnul nostru Isus Hristos.

Cuvântul veşnic

 1. Sf. Ioan, la începutul Evangheliei sale, descrie astfel naşterea eternă a Răscumpărătorului:
 2. La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul a fost la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta a fost la început la Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, şi nimic din ceea ce s-a făcut nu s-a făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina străluceşte în întuneric, dar întunericul nu a putut-o cuprinde.
 3. Fost-a om trimis de Dumnezeu şi numele lui era Ioan. Acesta a venit ca mărturie, să mărturisească despre lumină, ca toţi să creadă prin el. Nu el era lumina, ci trebuia să dea mărturie despre lumină.

Cuvântul întrupat

 1. Aceea era adevărata lumină ce luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume se afla, şi lumea prin El a luat fiinţă, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, celor ce cred în numele Lui, El le-a dat puterea să devină copii ai lui Dumnezeu. Aceştia, nu din sânge, nici din pornirea cărnii, nici din vrere de bărbat, ci din Dumnezeu s-au născut. Iar Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit printre noi; iar noi am văzut măreţia Lui, măreţie pe care Fiul Unic, plin de har şi de adevăr, o are de la Tatăl.

Mărturia Înainte-Mergătorului

 1. Ioan dă mărturie despre El şi proclamă: El este acela despre care am zis: Acela care vine în urma mea mă depăşeşte, căci El era înainte de mine. Da, din plinătatea Lui am primit noi toţi, şi har peste har. Căci legea a fost dată prin Moise, pe când harul şi adevărul ne-au venit prin Isus Hristos. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut nicicând. Fiul Unic-născut, care este în sânul Tatălui, El ni L-a dezvăluit.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou reprezintă miracolul Transfigurării, în care Dumnezeu Tatăl Îl proclamă pe Isus Hristos ca Fiu al Său.
 2. Isus Hristos, luând pe muntele Tabor pe trei dintre ucenicii Săi, Petru, Iacob şi Ioan, a fost dintr-o dată transfigurat în faţa ochilor lor. Faţa Sa a devenit strălucitoare ca soarele, iar veşmântul Său, alb ca zăpada. ÎI vedem pe Moise şi pe Ilie cum vorbesc cu El în faţa ucenicilor. Din mijlocul unui nor luminos care îi acoperă, se aude o voce spunând cuvintele: Acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit; pe acesta să-L ascultaţi. La auzul acestei voci, Apostolii care Îl însoţiseră pe Domnul Hristos au fost cuprinşi de spaimă şi au căzut cu faţa la pământ. Iar Petru spune: "Doamne, bine ne este nouă aici; dacă vrei, să facem aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie".
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *