Meniu

Păcatele capitale – Invidia – Mânia – Lenea

Invidia

 1. Invidia este o tristeţe pe care o resimţim la vederea binelui aproapelui sau o bucurie vinovată, văzând răul care i se întâmplă.
 2. Invidia este un mare păcat pentru că: 1) ea este total opusă iubirii aproapelui; 2) ea îl face pe cel care este sclavul ei asemenea diavolului, căci prin invidia lui satan a intrat păcatul în lume, şi prin invidie satan încearcă încă să ne facă rău.
 3. Invidia este o tortură continuă. Ea devorează inima celui care are nenorocirea de a se lăsa dominat de ea.
 4. Invidia aduce un mare număr de alte păcate: bănuielile injuste, calomniile, bârfele, discordia, ura şi chiar omuciderea.
 5. Virtutea opusă invidiei este caritatea, care ne face să luăm parte la suferinţele şi la bucuriile aproapelui nostru.
 6. Remediile contra invidiei sunt: 1) să ne amintim că toţi suntem fraţi întru Hristos; 2) să ne rugăm pentru cei pe care îi invidiem şi să le facem bine; 3) să fim umili în tot ce facem.

Mânia

 1. Mânia este o manifestare excesivă a sufletului, care ne face să respingem cu violenţă ceea ce ne displace.
 2. Mânia nu este un păcat când urmăreşte să se opună răului şi când ea este temperată prin cumpătare.
 3. Prima manifestare de mânie nu este un păcat când se întâmplă fără premeditare, dar trebuie reprimată imediat ce ne dăm seama de ea.
 4. Cauzele obişnuite ale mâniei sunt: orgoliul şi ataşamentul încăpăţânat faţă de propriile idei.
 5. Mânia ne împinge să blestemăm Sfântul Nume al lui Dumnezeu, să ne răzbunăm pe aproapele nostru, să-l înjurăm, să-l lovim şi uneori chiar să-l omorâm.
 6. Virtutea opusă mâniei este blândeţea, care ne face să suportăm cu răbdare ceea ce ne supără.
 7. Remediile contra mâniei sunt: 1) să ne gândim adesea la blândeţea şi la răbdarea Domnului nostru în timpul vieţii Sale, în suferinţa Sa şi pe cruce; 2) să ne obişnuim să nu spunem şi să nu facem nimic când suntem foarte emoţionaţi.
 8. Există o mânie legitimă şi sfântă, este cea care l-a înarmat pe Domnul nostru contra profanatorilor din templu, cea a unui tată sau a unei mame faţă de copiii răzvrătiţi.

Lenea

 1. Lenea este dragostea exagerată pentru repaos şi o moliciune care ne determină să ne neglijăm îndatoririle.
 2. Sunt două feluri de lene: 1) lenea spirituală, care ne face să neglijăm îndatoririle noastre religioase; 2) lenea temporară, care ne face să neglijăm îndatoririle noastre sociale.
 3. Lenea ne moleşeşte, ne expune la tot soiul de rele, făcându-ne să nu ne împlinim îndatoririle, chiar şi pe cele mai importante. Ea este mama tuturor viciilor, ea atrage după ea în primul rând trândăvia şi pierderea de timp, sursă a ignoranţei şi a incapacităţii; ea aduce nestatornicie şi inutilitate vieţii.
 4. Virtutea opusă leneviei este râvna creştină, care ne face să ne îndeplinim toate îndatoririle cu curaj şi conştiinciozitate.
 5. Pentru a învinge lenea, trebuie: 1) să ne amintim că munca este o lege impusă de Dumnezeu tuturor oamenilor; 2) să ne facem o regulă de viaţă şi să o respectăm; 3) să nu întârziem prea mult în pat.; 4) să nu pierdem inutil nici cea mai mică parte din timpul nostru.

Explicaţia tabloului

 1. Partea de sus a acestui tablou ni-l înfăţişează pe Iosif vândut de fraţii săi. Aceştia, geloşi pe virtutea sa, l-au aruncat într-o zi într-o fântână, cu intenţia de a-l lăsa să moară acolo. Dar, puţin mai târziu, l-au scos şi l-au vândut unor negustori ismaeliţi, care l-au dus în Egipt.
 2. Vedem, în mijlocul tabloului, pe Esau, revenind de la vânătoare şi aducându-i vânat lui Isaac, tatăl său, pentru a primi binecuvântarea lui. Aflând că această binecuvântare tocmai fusese dată fratelui său, Iacob, Esau s-a mâniat foarte tare şi a hotărât să-l omoare.
 3. Leneşul este reprezentat în partea de jos a acestui tablou, culcat cu nepăsare pe câmpul său care este acoperit de pietre, de mărăcini şi de spini.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *