Meniu

Art. XI: … Aştept învierea morţilor…

  1. Aceste cuvinte: Aştept învierea morţilor, semnifică faptul că, la sfârşitul lumii, trupurile noastre vor învia din nou, reunindu-se pentru totdeauna cu sufletele noastre.
  2. Este sigur că toţi oamenii vor învia, căci 1) Biserica ne învaţă aceasta în învăţătura sa; 2) Isus Hristos a spus-o în Evanghelie: "Va veni un ceas în care toţi cei care sunt în morminte vor auzi vocea Fiului Omului: Cei care vor fi făcut bine vor învia la o viaţă fericită şi cei care vor fi făcut rău vor învia pentru osândirea lor. "
  3. Învierea trupurilor se va face prin atotputernicia lui Dumnezeu, care poate reda viaţa, la fel de uşor cum o dă.
  4. Găsim un exemplu în natură. La fel cum un spic iese dintr-o sămânţă în putrefacţie, tot aşa, din putreziciunea mormântului, va ieşi într-o zi trupul înviat.
  5. Corpul va învia din nou pentru a participa la recompensarea sau pedepsirea sufletului, după cum va fi participat la faptele sale bune sau rele pe pământ.
  6. Nu toţi oamenii vor învia în aceeaşi stare: Cei drepţi vor învia cu trupuri glorificate, iar păcătoşii cu trupuri hidoase şi desfigurate.
  7. Calităţile trupurilor glorioase vor fi aceleaşi cu ale lui Isus Hristos înviat: impasibilitatea, claritatea, agilitatea şi subtilitatea.
  8. Învierea trupurilor se va face la sfârşitul lumii chiar înainte de Judecata generală, cum este scris în versetele 23-24 din Evanghelia următoare: Era un bolnav, Lazăr, din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora sa. Or, Maria era cea care L-a uns cu mir pe Domnul şi I-a şters picioarele cu părul său şi Lazăr, fratele său, era cel bolnav. Surorile sale au trimis să I se spună la Isus: Doamne, iată că cel pe care Îl iubeşti este bolnav. Ceea ce auzind Isus a spus: Aceasta boală nu este pentru moarte, ci pentru mărirea lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie mărit prin ea. Or, Isus o iubea pe Marta şi pe Maria, sora sa, şi pe Lazăr. Auzind deci că el era bolnav, a rămas încă două zile în acel loc. Şi apoi a zis ucenicilor: Să ne întoarcem în Iudeea. Ucenicii I-au spus: Învăţătorule, mai înainte iudeii căutau să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudeea! Isus a răspuns: Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă cineva umblă ziua, nu se poticneşte, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea se poticneşte, pentru că nu are lumina în el. După aceste vorbe a adăugat: Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar Mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii I-au zis: Doamne, dacă doarme, se va vindeca. Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci Isus le-a spus pe faţă: Lazăr a murit. Şi Mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi ca să credeţi. Dar acum haideţi să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamănul, a zis celorlalţi ucenici: Haideţi să mergem şi să murim cu El. Când a venit Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt. Şi fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii, mulţi dintre iudei veniseră la Marta şi la Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte; iar Maria şedea în casă. Marta a zis lui Isus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da. Isus i-a zis: Fratele tău va învia. Şi I-a răspuns Marta: ştiu că va învia la Înviere, în ziua de apoi. Isus i-a zis: Eu sunt Învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă a fi murit, va trăi. Şi cine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, I-a zis ea, cred că Tu eşti Hristos Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. (Io 11)

Explicaţia Tabloului

  1. Acest tablou înfăţişează învierea morţilor. În mijlocul dezordinii generale care domneşte în natură, îngerii, sunând din trompete, cheamă oamenii la Judecată; mormintele se deschid, morţii învie şi ies din ţărână. Printre ei, vedem un rege care şi-a păstrat coroana şi un episcop care regăseşte, înviind, hainele sale pontificale.
  2. În partea de sus a tabloului, crucea apare în ceruri răspândind lumină şi înconjurată fiind de spirite binevoitoare. Vederea sa îi consolează pe cei buni, care îi întind braţele cu încredere, şi îi înspăimântă pe cei răi, care caută să se ascundă şi care cheamă munţii pentru a-i strivi.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *