Meniu

Art. VII: … şi iarăşi va veni să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu v-a avea sfârşit

 1. Aceste cuvinte ne învaţă că, la sfârşitul lumii, Isus Hristos va veni, în mod vizibil şi cu mare solemnitate, să judece pe toţi oamenii şi să răsplătească pe fiecare după faptele sale.
 2. Prin cei vii înţelegem: 1) pe cei buni sau drepţi (sfinţi); 2) pe cei ce vor mai fi încă în viaţă când va veni Mântuitorul – aceştia vor muri într-o clipă şi îndată vor învia.
 3. Prin cei morţi înţelegem: 1) pe cei răi şi pe cei condamnaţi; 2) pe cei morţi de la începutul lumii care şi ei vor învia pentru a fi judecaţi în faţa lumii întregi.
 4. Oamenii vor fi judecaţi pentru binele sau răul pe care l-au făcut cu gândul, cu vorba, fapta sau omisiunea. Această judecată va fi aşa de severă, încât Isus Hristos ne spune că se va ţine seama de toate cuvintele care nu au avut nici un folos pentru noi sau pentru aproapele nostru.
 5. Ştim că judecata se va face la sfârşitul lumii dar nu ştim când va fi aceasta. Dumnezeu nu a revelat acest sfârşit, ca să fim tot timpul pregătiţi.
 6. Evanghelia prezice multe semne care vor anunţa judecata din urmă: soarele se va întuneca; luna nu va mai lumina; stelele vor cădea; pământul se va cutremura; valurile mării vor produce zgomote înspăimântătoare.
 7. Sfântul evanghelist Marcu spune despre aceste semne următoarele (13, 19-27): Va fi în zilele acelea necaz cum n-a mai fost de la începutul lumii şi nici nu va mai fi … atunci, de va zice cineva aici este Hristos, să nu credeţi, pentru că se vor ridica Hristoşi mincinoşi care vor face semne şi minuni, ca să amăgească şi pe cei aleşi. Deci luaţi seama, iată v-am spus toate de mai înainte … În zilele acelea soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumină, stelele cerului vor cădea. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere mare; şi atunci va trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi din cele patru zări … şi învăţaţi de la smochin: când vlăstarele lui sunt moi şi dau frunzele ştiţi că vara este aproape: aşa şi voi, când veţi vedea că se întâmplă acestea, să ştiţi că Fiul Omului este aproape. Adevăr zic vouă … că cerul şi pământul vor trece dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor întâmpla toate acestea. Iar de ziua aceea nimeni nu ştie, nici îngerii din cer … ci numai Tatăl. Băgaţi de seamă, vegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va veni ziua aceea; că nu ştiţi când va veni stăpânul … seara sau la miezul nopţii sau dimineaţa; ca nu cumva, venind fără de veste, să vă găsească dormind; iar ceea ce vă zic vouă le zic tuturor: Vegheaţi!
 8. În afară de Judecata generală, care va fi la sfârşitul lumii, va mai fi încă o judecată, una particulară, care se face în cazul morţii fiecărui om.
 9. Între cele două judecăţi există o diferenţă: la judecata particulară sufletul va fi judecat singur (fără trup), iar la Judecata generală sufletul va fi judecat cu trupul înviat în faţa omenirii întregi.
 10. La Judecata generală nu se va schimba sentinţa dată la Judecata particulară, dar va servi să fie cunoscută lumii întregi: dreptatea divină, divinitatea lui Isus Hristos, măreţia celor buni şi ruşinea celor păcătoşi.

Explicaţia Tabloului

 1. Imaginile din tablou reprezintă scene de la Judecata generală.
 2. Vedem pe Isus Hristos aşezat pe nori, înconjurat de îngeri, sfinţi şi Apostoli – care vor judeca împreună cu El cele douăsprezece triburi ale poporului ales.
 3. Mântuitorul Hristos este precedat de Crucea Sa şi de patru îngeri, care sună din trâmbiţă, chemând la Judecată pe toţi oamenii.
 4. Preacurata Fecioară Maria stă la dreapta Mântuitorului, în fruntea celor aleşi, pe care Isus Hristos îi cheamă la fericirea veşnică: "Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, şi moşteniţi împărăţia pregătită vouă de la întemeierea lumii".
 5. În partea stângă vedem pe îngerul răzbunător, împingând în adâncurile infernului pe cei osândiţi după ce supremul judecător le-a pronunţat grozava sentinţă: "Mergeţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel de veci, care a fost pregătit pentru satana şi îngerii săi".
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *