Meniu

Judecata particulară

 1. După opinia comună, judecata particulară are loc exact în momentul în care omul îşi dă ultima suflare.
 2. După moartea noastră, sufletul nostru se va găsi în prezenţa lui Isus Hristos pentru a fi judecaţi după fapte şi pentru a auzi sentinţa care ne va pecetlui pentru totdeauna soarta fericită sau nefericită.
 3. Evanghelia, în pasajele următoare, ne arată cât de mult trebuie să ne gândim la această Judecată şi să ne pregătim pentru ea.
  Cum între timp mulţimea se adunase cu miile, de se striveau unii pe alţii, El începu să le zică, mai întâi discipolilor Săi: Feriţi-vă de aluatul Fariseilor, făţărnicia. Nimic nu este ascuns, să nu fie dezvăluit, sau tăinuit, să nu fie aflat. Prin urmare, ceea ce veţi fi spus la întuneric, va fi auzit la lumină, iar ceea ce veţi fi spus la ureche, prin chilii, va fi spus în gura mare pe acoperişuri. Vouă, prietenii mei, vă zic: nu vă fie teamă de cei ce vă ucid trupul, iar după aceea nu mai pot face nimic. Vă voi arăta de cine să vă fie teamă: temeţi-vă de Acela care, după ce a luat viaţa, are putere să o arunce în gheenă. Da, vă spun, de El temeţi-vă! Nu vinzi, oare, cinci vrăbii pe doi dinari? Şi nici una din ele nu este dată uitării la Dumnezeu! Ba chiar şi perii capului vostru, toţi sunt număraţi. Nu vă fie teamă; voi preţuiţi mai mult decât toate vrăbiile. Vă zic dar: oricine Mă va mărturisi în faţa oamenilor, şi Fiul Omului îl va mărturisi în faţa îngerilor lui Dumnezeu. Cine însă Mă va tăgădui în faţa oamenilor va fi tăgăduit în faţa îngerilor lui Dumnezeu. Iar oricine va spune un cuvânt împotriva Fiului omului, i se va ierta. Dar celui care va fi blestemat împotriva Spiritului Sfânt nu i se va ierta. (Lc 12, 1-11)
  Staţi cu mijlocul încins şi lămpile aprinse, ca şi cei ceşi aşteaptă stăpânul, când se întoarce de la nuntă, ca atunci când va sosi şi va bate la uşă să-i deschidă numaidecât. Ferice de acei servitori pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea sa! Adevărat vă spun că se va încinge, îi va pune la masă şi va trece să-i servească. De va veni pe la a doua sau a treia strajă şi-i va găsi astfel, ferice de ei! Să ştiţi: dacă stăpânul casei ar cunoaşte ceasul la care vine hoţul, nu ar lăsa să i se spargă casa. Tot aşa şi voi, staţi gata, căci Fiul Omului vine la ceasul la care nu vă aşteptaţi. Atunci Petru zise: Doamne, pentru noi spui această parabolă sau pentru toată lumea? Domnul răspunse: Care este oare economul credincios, priceput, pe care stăpânul îl va pune peste servitorii săi, ca să le dea la timpul cuvenit porţia de mâncare? Ferice de acel servitor, pe care stăpânul îl va găsi la această treabă la venirea lui! Cu adevărat vă spun că-l va pune peste toate bunurile sale. Dar dacă acel servitor îşi va zice în inima lui: Stăpânul meu întârzie să vină, şi va începe să bată servitorii şi servitoarele, să mănânce, să bea şi să se îmbete, stăpânul acelui servitor va veni în ziua în care nu se aşteaptă şi la ceasul care nu-l ştie, îl va înlătura şi-i va face parte cu necredincioşii. (Lc 12, 35-46)

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou reprezintă Judecata particulară, care va avea loc în momentul morţii noastre.
 2. Vedem în acest tablou, în stânga, Judecata celui drept şi, în dreapta, pe cea a păcătosului. Tribunalul lui Isus Hristos este ridicat deasupra cadavrelor lor, chiar în locul unde tocmai s-au stins. Părinţii celui drept se roagă încă în apropierea patului dragului lor defunct.
 3. Sufletul celui drept este prezentat lui Isus Hristos prin îngerul său păzitor, precedat de Preasfânta Fecioară şi de Sfântul Iosif. Un înger ţine într-o mână coroana care-i este rezervată şi, în cealaltă, balanţa dreptăţii, pe care sunt cântărite meritele sale şi pe care talgerul binelui este mai greu. Isus Hristos îl primeşte cu bunătate şi pronunţă asupra lui o sentinţă favorabilă.
 4. Sufletul păcătosului compare de asemenea în faţa Judecătorului Suprem, dar îşi acoperă faţa, neputând să-şi ridice privirea. El este păzit de demoni şi legat cu un lanţ pe care-l trage Lucifer. Talgerul răului cântăreşte mai greu decât cel al binelui în balanţa dreptăţii şi, fiindcă nici un lucru bun nu apare scris pe cartea vieţii ţinută de înger, Isus Hristos îl respinge şi pronunţă împotriva lui teribila sentinţă a osândei veşnice.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *