Meniu

Salutarea îngerească (Născătoarea)

 1. Subiectul acestui tablou este Salutarea Îngerească, numită astfel pentru că începe cu cuvintele prin care îngerul a salutat-o pe Preasfânta Fecioară Maria, anunţând-o că ea va fi Mama Mântuitorului. Iată aceste cuvinte:"Bucură-te, Maria, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei."
 2. Cuvintele care urmează:"Şi binecuvântat este rodul pântecelui tău", au fost pronunţate de Sfânta Elisabeta. Biserica a adăugat invocaţia următoare: "Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagăte pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin. "
 3. Cuvintele: "Bucură-te, Maria", semnifică: te cinstesc, te preamăresc şi mă bucur cu tine de glorioasele tale privilegii. În partea de sus a tabloului, arhanghelul Gabriel o anunţă pe Maria că Dumnezeu a ales-o pentru a fi mama Fiului Său.
 4. Cuvintele:"plină de har", întăresc faptul că sufletul Mariei n-a fost niciodată întinat de păcatul originar sau de cel mai mic păcat actual şi că, din primul moment al existenţei sale, a fost înzestrată cu harul sfinţeniei, cu toate virtuţile şi toate darurile cereşti. Aceste cuvinte sunt exemplificate aici de Maria neprihănită încă din primul moment al conceperii sale.
 5. Cuvintele: "Domnul este cu tine", arată faptul că Dumnezeu sălăşluieşte în sufletul Mariei, prin harul Său, şi în corpul ei, lucrând în el, prin atotputernicia Sa, misterul Întrupării. Aceste cuvinte sunt exemplificate aici prin Spiritul Sfânt care sălăşluieşte în inima Mariei ca în Templul Său.
 6. Cuvintele: "Binecuvântată eşti tu între femei", semnifică faptul că Maria a fost ridicată mai presus de toate celelalte femei, devenind mamă, fără a înceta să fie fecioară, şi aducând pe lume un fiu care este Dumnezeu. Vedem aici pe Maria deasupra unui mare număr de femei sfinte şi depăşindu-le pe toate prin sfinţenie, mărire şi putere. Una dintre aceste femei ţine un paloş în mână: este Iudita, care a tăiat capul lui Holofern şi, prin aceasta, a prefigurat-o pe Maria învingătoare a şarpelui infernal.
 7. Cuvintele: "Binecuvântat este rodul pântecelui tău", înseamnă că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut Om în sânul Mariei, a fost copleşit de Tatăl Său cu binecuvântări infinite, iar în El au fost binecuvântate toate popoarele. Vedem, în dreapta, pe Sfânta Elisabeta care se adresează Mariei cu aceste cuvinte şi, în stânga, pe copilul Isus, care îl binecuvântează pe Ioan Botezătorul.
 8. Biserica a mai adăugat cuvintele: "Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu", pentru a o răzbuna pe Maria de impietatea lui Nestorius, care-i refuza acest titlu glorios. Vedem aici pe Maria, Maica lui Dumnezeu, încoronată Regină a Cerului şi a Pământului de cele trei Persoane Divine.
 9. Noi spunem: "roagă-te pentru noi, păcătoşii", pentru că Sfânta Fecioară, care este, pentru toţi oamenii, calea harurilor lui Dumnezeu, este în mod particular apărătoarea şi refugiul păcătoşilor.
 10. Noi îi cerem Mariei să se roage pentru noi, "acum şi în ceasul morţii noastre", pentru că avem nevoie de ajutorul ei, în tot timpul vieţii noastre şi, mai mult încă, în momentul părăsirii acestei lumi pentru a intra în eternitate. Aceste cuvinte sunt exemplificate aici prin Maria, ce apare unui bolnav, protejându-l în ceasul morţii sale.
 11. Există practici de pietate în care se recită de mai multe ori Salutarea Îngerească; cele mai importante sunt: Angelus, care se recită de trei ori pe zi, şi Rozarul.
 12. Rozarul se compune din cincisprezece decade de "Bucură-te, Maria", precedate de un "Tatăl Nostru" şi însoţite de meditaţia asupra unuia dintre cele cincisprezece mistere de bucurie, de mărire sau de durere ale Domnului Nostru şi ale Sfintei Fecioare.
 13. Misterele de bucurie sunt: Bunavestire, Vizita, Naşterea Domnului, Prezentarea în Templu şi Regăsirea în mijlocul învăţătorilor.
 14. Misterele de durere sunt: Agonia Domnului nostru pe Muntele Măslinilor, Biciuirea, Încoronarea cu spini, Purtarea Crucii şi Răstignirea.
 15. Misterele de mărire sunt: Învierea Domnului Nostru, Înălţarea, Pogorârea Sfântului Spirit asupra Apostolilor, Adormirea Maicii Domnului şi Încoronarea în Cer.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *