Meniu

Art. III (continuare): … şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om

Explicaţia Tabloului

 1. În centrul tabloului, copilul Isus se naşte în staulul din Betleem. El este îngrijit de Maria, mama Sa, şi de Iosif, tatăl Său crescător. Lângă ieslea în care este pus Isus, apar un bou şi un măgar care, după Tradiţie, se aflau în acel loc.
 2. Păstorii vin să-L adore şi, în cer, îngerii cântă cântecul de bucurie: Mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună-nvoire.

Naşterea lui Isus Hristos

 1. În acele zile, un edict al Cezarului ordonă să se facă recensământul locuitorilor întregului pământ. Acest prim recensământ a avut loc pe vremea când guvernator al Siriei era Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Iosif plecă şi el din Nazaret, oraş din Galileia, şi urcă prin Iudea spre oraşul lui David numit Betleem – căci se trăgea din familia şi viţa lui David -, ca să se înscrie împreună cu Maria, soţia sa care era însărcinată. Pe când erau acolo, ei îi veni timpul să nască; şi dădu naştere fiul ei întâi-născut, Îl înfăşă şi-L aşeză într-o iesle, căci nu era loc pentru ei la han.
 2. Magii, în număr de trei, conduşi de o stea miraculoasă, vin să adore pe pruncul Isus şi îi oferă aur, ca unui împărat, tămâie, ca unui Dumnezeu şi smirnă, ca unui muritor, smirna fiind folosită pentru îmbălsămarea corpurilor celor care au murit.
 3. Domnul nostru a fost dus în Templu, patruzeci de zile după naşterea Sa, în ziua de 2 februarie. Sfânta Fecioară împlinea în acea zi ceremonia purificării prescrisă de legea lui Moise.
 4. După prezentarea lui Isus în Templu, părinţii Săi L-au dus în Egipt pentru a-L salva de persecuţia lui Irod, care vroia să-L omoare.
 5. Pentru a-şi atinge scopul, Irod a masacrat pe toţi copiii sub doi ani din Betleem şi din împrejurimi: aceştia sunt copiii ce se numesc Sfinţii Inocenţi.
 6. După moartea lui Irod, Pruncul Isus a fost dus iar la Nazaret, în Galileea, unde a rămas până la vârsta de treizeci de ani.
 7. Viaţa lui Isus Hristos în Nazaret a fost o viaţă ascunsă, simplă şi săracă.
 8. Evanghelia ne învaţă că în acest timp Isus Hristos frecventa Templul în zilele de sărbătoare, că era supus părinţilor şi că, pe măsură ce înainta în vârstă, creştea în înţelepciune şi în sfinţenie.

Viaţa Sa publică

 1. La vârsta de treizeci de ani, Isus Hristos a primit Botezul de la Sf. Ioan Botezătorul, în apele Iordanului.
 2. După aceea s-a retras în pustiu, unde a postit patruzeci de zile şi a permis diavolului să Îl ispitească, pentru a ne învăţa cum trebuie să rezistăm ispitelor.
 3. După ce s-a întors din pustiu, Isus Hristos şi-a ales doisprezece Apostoli şi a început să predice Evanghelia în Iudea.
 4. Domnul nostru şi-a luat Apostoli dintre oameni simpli şi săraci, care nu aveau nici o instruire şi care trăiau din munca lor.
 5. Numele celor doisprezece Apostoli sunt: Simon, numit Petru, apoi Andrei, fratele său; Iacob, fiul lui Zebedeu şi Ioan, fratele său; Filip şi Bartolomeu, Toma, Matei vameşul; Iacob, fiul lui Alfeu, şi Tadeu, Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, care L-a vândut.
 6. Cuvântul Evanghelie înseamnă "vestea cea bună". Vestea cea bună pe care Isus a adus-o este aceea că El este Fiul lui Dumnezeu, Mesia sau Mântuitorul cel promis încă de la începutul lumii.
 7. Isus Hristos îşi întărea cuvintele Sale prin minunile pe care le făcea. Primul Său miracol l-a înfăptuit atunci când, la rugămintea Mamei Sale, a transformat apa în vin, la nunta din Cana Galilei.
 8. Pentru a-Şi mărturisi afecţiunea faţă de copii, Isus Hristos le punea mâinile pe cap, îi îmbrăţişa şi îi binecuvânta: "Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a lor este împărăţia cerurilor şi a celor care se vor asemăna lor. "
 9. Vorbind celor nefericiţi, Isus le spunea: "Veniţi la Mine, voi, toţi cei care suferiţi, şi Eu vă voi alina pe voi. "
 10. Isus Hristos primea cu bucurie pe cei păcătoşi, mâncând uneori împreună cu ei, şi când era judecat pentru acest fapt, El răspundea: "Eu nu am venit pentru a-i chema pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi. "
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *