Meniu

Sacramente – Pocăinţa

Sacramentul Pocăinţei

 1. Pocăinţa este Sacramentul prin care ni se iartă păcatele comise după Botez.
 2. Se primeşte acest Sacrament în momentul când preotul dă dezlegarea de păcate.
 3. Dezlegarea este sentinţa pe care preotul o pronunţă în numele lui Isus Hristos pentru iertarea păcatelor penitentului care are toate dispoziţiile pentru aceasta.
 4. Căinţa presupune cinci condiţii pentru iertarea păcatele prin dezlegarea preotului: şi anume examinarea conştiinţei, părerea de rău pentru păcat, propunerea de îndreptare, mărturisirea păcatelor în faţa preotului şi canonul pentru satisfacerea pocăinţei.

Părerea de rău pentru păcate

 1. Părerea de rău este o durere şi o detestare a păcatelor comise, asociată cu o hotărâre de a nu mai păcătui în viitor.
 2. Există două feluri de păreri de rău: a) perfectă; b) imperfectă.
 3. Părere de rău perfectă avem atunci când regretăm că prin păcate L-am ofensat pe Dumnezeu care este infinit de bun, infinit de iubitor şi milostiv şi are oroare de păcate.
 4. Părerea de rău perfectă (căinţa din iubire) şterge păcatele lesne-iertătoare (veniale), iar dacă ea cuprinde şi hotărârea fermă de a recurge – îndată ce va fi posibil -, la Mărturisirea sacramentală, dobândeşte şi iertarea păcatelor de moarte.
 5. Părerea de rău este imperfectă (căinţa de frică), când regretăm că L-am supărat pe Dumnezeu doar de frica pedepsei veşnice – iadul, sau din cauza urâciunii păcatului. Părerea de rău imperfectă nu duce la iertarea păcatelor fără Sacramentul Pocăinţei.

Mărturisirea păcatelor

 1. Mărturisirea păcatelor este o condamnare a păcatelor personale înaintea preotului pentru a primi dezlegarea.
 2. Este Isus Hristos cel care a instituit Mărturisirea în momentul când a dat Apostolilor (şi urmaşilor acestora), puterea de a ierta păcatele. Preotul trebuie să cunoască păcatele pentru a hotărî dacă să le acorde dezlegare sau să le reţină.
 3. În cazul Mărturisirii trebuie să ne acuzăm de toate păcatele de moarte săvârşite – cu numărul lor şi împrejurările în care au avut loc, care pot schimba vina lor.
 4. Nu avem obligaţia de a ne acuza de păcatele uşoare, dar mărturisirea acestora este foarte folositoare.

Împlinirea canonului şi indulgenţele

 1. Împlinirea canonului este o reparare a vătămării pe care am făcut-o prin păcate – lui Dumnezeu şi aproapelui.
 2. Avem obligaţia de a împlini canonul, chiar dacă am primit dezlegarea de la preot, fiindcă, prin dezlegarea preotului, ni se iartă pedeapsa veşnică, dar nu se iartă şi pedeapsa temporală pe care trebuie să o ispăşim în viaţa aceasta sau în cea viitoare.
 3. Biserica recomandă ca, pentru pedepsele temporare, să ne folosim de Indulgenţe. Indulgenţele se pot aplica şi pentru morţii din Purgator.

Explicaţia tabloului

 1. În centru, vedem pe Isus după Înviere, arătându-Se Apostolilor în Cenacol şi zicându-le: "Luaţi Spirit Sfânt. Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate şi în Ceruri, cărora le veţi ţine, vor fi ţinute şi în Ceruri. " Prin aceste cuvinte, Mântuitorul a instituit Sacramentul Pocăinţei dând Apostolilor şi urmaşilor lor, Episcopii şi preoţii, puterea de a ierta păcatele.
 2. Isus Hristos, în timpul vieţii Sale, a iertat păcatele mai multor persoane păcătoase: sus, în dreapta, vedem paraliticul căruia îi spune: "Fiule, ţi se iartă păcatele". De aceste cuvinte fariseii îl consideră vinovat pe Isus. Isus Mântuitorul, cunoscând gândurile lor, le pune întrebarea: Ce este mai uşor a spune: Ţi se iartă păcatele sau: ridică-te şi umblă? Ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele, îi zise paraliticului: "Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta"; şi atunci bolnavul s-a sculat vindecat şi a mers acasă.
 3. Acest tablou reprezintă, în dreapta, jos, un penitent care s-a mărturisit şi a primit iertarea păcatelor; Vedem, de o parte, Îngerul său păzitor care îi arată cerul, şi de cealaltă diavolul, care a fost lovit în inimă de dezlegarea de păcat. În stânga, un penitent care a făcut mărturisire rea este tras de diavol, iar îngerul se îndepărtează.
 4. Sus, în stânga, e Maria Magdalena, model de căinţă perfectă; Isus îi spune: i se iartă păcatele multe pentru că a iubit mult: "Ţi se iartă păcatele – mergi în pace."
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *