Meniu

Porunca I (continuare)

Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine;
să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.

 1. Se păcătuieşte faţă de prima poruncă a lui Dumnezeu: 1) prin idolatrie; 2) prin necredinţă; 3) prin superstiţie.
 2. Se păcătuieşte prin idolatrie, atunci când adorăm făpturile.
 3. Se păcătuieşte prin necredinţă: 1) când se profanează locurile sfinte; 2) când se ia în derâdere religia şi mijlocitorii săi; 3) când se neglijează în mod obişnuit îndatoririle religioase.
 4. A profana lucrurile sfinte este un mare păcat numit sacrilegiu. Sunt trei feluri de sacrilegii: 1) sacrilegiul de persoană; 2) sacrilegiul de loc; 3) sacrilegiul de lucruri.
 5. Se comite un sacrilegiu de persoană când se profanează prin crimă o persoană consacrată lui Dumnezeu, de exemplu lovind grav un cleric, cu rea intenţie.
 6. Se comite un sacrilegiu de loc, când se profanează un loc consacrat lui Dumnezeu cum ar fi o biserică sau un cimitir.
 7. Se comite un sacrilegiu de lucru, când se profanează un lucru consacrat lui Dumnezeu precum Sacramentele, vasele sfinţite, Sfânta Scriptură, relicvele şi imaginile sfinte.
 8. Se păcătuieşte prin superstiţie când se atribuie unor fapte sau unor acţiuni efecte pe care Dumnezeu nu le-a legat de acestea, ca de exemplu, a vindeca bolnavii sau a face cunoscut viitorul.
 9. Principalele superstiţii sunt: magia, vrăjitoria (farmecele) şi observarea semnelor.
 10. Magia este arta de a face lucruri extraordinare şi minunate prin puterea diavolului.
 11. Vrăjitoria este arta de a face rău oamenilor sau animalelor prin puterea diavolului.
 12. Observarea semnelor este o superstiţie atunci când vedem, în lucruri indiferente, prevestirea unui lucru bun sau rău care trebuie să se întâmple. De exemplu este o superstiţie să se creadă că există zile faste sau nefaste, că numărul treisprezece sau pisica neagră aduc ghinion.
 13. Se păcătuieşte prin superstiţie: 1) când se dă în cărţi; 2) când ţi se prezice; 3) când consulţi ghicitorii.
 14. Devoţiunea apei sfinţite şi a altor obiecte binecuvântate de Biserică nu este o superstiţie pentru că cei ce le folosesc nu aşteaptă de la ele efecte salvatoare decât prin puterea lui Dumnezeu şi în virtutea rugăciunilor Bisericii.
 15. În pasajul următor din Evanghelie Îl vedem pe Isus alungând pe negustorii din Templu pentru că ei comit un sacrilegiu de loc:
  Paştele Iudeilor era aproape, şi Isus urcă spre Ierusalim. Şi află în Templu vânzătorii de boi, de oi şi porumbei, şi zarafii aşezaţi acolo. Atunci făcu un bici din funii şi-i alungă pe toţi afară din Templu, cu oi şi boi; împrăştie monedele zarafilor şi răsturnă tarabele, iar vânzătorilor de porumbei le zise: Scoateţi aceste lucruri de aici; nu faceţi din casa Tatălui Meu o prăvălie. Atunci discipolii Lui îşi aduseseră aminte că stă scris: Râvna pentru casa Ta Mă va mistui. (Io 2, 13-17)

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou îi înfăţişează pe evrei adorând viţelul de aur în deşert. În timp ce Moise vorbea cu Dumnezeu pe muntele Sinai, evreii, plictisindu-se pentru că el nu mai venea, l-au rugat pe marele preot Aaron să le facă un viţel de aur pentru a-l adora. Aaron le-a îndeplinit dorinţa; atunci ei s-au prosternat în faţa acestui idol şi l-au onorat prin rugăciuni şi dansuri. În acest timp, Moise cobora de pe munte aducând tablele Legii. Cuprins de indignare la vederea cultului idolatric la care se deda norodul, el le-a aruncat pe pământ şi le-a spart.
 2. Îl vedem în partea de jos a tabloului, în stânga, pe Heliodor, general al trupelor lui Seleucus, rege al Siriei, căutând să pună mâna pe comorile pe care le conţinea Templul din Ierusalim. Pe când încerca să fure, a văzut apărând un cal pe care era urcat un cavaler înspăimântător, care, tăbărând asupra lui, îl lovi de mai multe ori cu picioarele în faţă. În acelaşi timp, doi tineri au venit spre el şi s-au pus să-l biciuiască fără încetare. Heliodor a căzut dintro dată, învăluit de tenebre, l-au pus într-o litieră şi l-au scos din tabără.
 3. Păcatul de superstiţie l-a comis Saul când a mers s-o consulte pe magiciana din Endor. Îl vedem pe acest rege, în partea de jos a tabloului, în dreapta; în spatele lui este magiciana, căreia el îi cere să-l aducă înapoi pe profetul Samuel, mort cu câtva timp în urmă. În faţa lui Saul, îl vedem pe Samuel care, prin permisiunea lui Dumnezeu, i-a apărut acestui rege şi l-a anunţat că va fi ucis a doua zi în lupta cu filistenii.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *