Meniu

Porunca a III-a (continuare)

Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.

 1. Profanarea duminicii este foarte dăunătoare societăţii, aducând după sine pedepse cumplite.
 2. Se poate lucra duminica atunci când este o necesitate reală şi pentru a îndeplini unele acte de caritate, dar pentru aceasta nu suntem scutiţi de ascultarea Liturghiei.
 3. După cum am văzut, activităţile intelectuale, adică cele unde spiritul are o pondere mai mare decât trupul, ca de exemplu a citi şi a scrie, nu sunt interzise duminica.
 4. Este permis să te recreezi duminica într-un mod onest şi moderat; dar trebuie evitate cu grijă distracţiile periculoase, care sunt, mai ales pentru tineri, sursa celor mai mari nenorociri.
 5. În afară de prezenţa la Liturghie, care este obligatorie, Biserica ne recomandă să asistăm şi la slujbele de seară şi la cateheză.
 6. Biserica ne mai sfătuieşte să facem duminica acte de pietate, precum primirea Sacramentelor, Calea crucii, lecturi bune şi acte de caritate, precum vizitare săracilor şi a bolnavilor.
 7. În Vechea Lege, profanarea sabatului era pedepsită cu moartea. De aceea fariseii şi cărturarii, care căutau toate ocaziile pentru a-L condamna pe Domnul Nostru, Îi reproşau că nesocoteşte sabatul şi-i lasă pe ucenicii Săi să-l nesocotească. Dar Domnul Nostru le arătă că milostenia faţă de aproapele tău este mai puternică decât sabatul. Iată acuzaţiile fariseilor aduse Domnului Nostru Isus Hristos conform Evangheliilor.
  Odată, într-o zi de sâmbătă, Isus trecea printre semănături. Discipolii Lui, flămânzi, începură să rupă spice de grâu şi să le mănânce. Văzând acest lucru, fariseii îi ziseră: Uite, discipolii Tăi fac ce nu este învoit sâmbăta. Dar El le răspunse: Nu aţi citit ce a făcut David, când a flămânzit, el şi însoţitorii lui? Cum a intrat în Casa Domnului şi a mâncat pâinile de ofrandă, ce nu aveau voie să le mănânce nici el, nici însoţitorii lui, ci numai preoţii? Sau nu aţi citit în Lege cum preoţii încalcă sabatul în Templu, şi nu au vină? Vă spun dar că aici este cineva mai mare decât Templul. Dacă aţi fi înţeles ce înseamnă: Îndurare vreau, şi nu jertfă, nu aţi fi condamnat aceşti nevinovaţi. Căci Fiul Omului este stăpân peste sâmbătă.
  Plecând de acolo se duse la sinagoga lor. Tocmai se afla acolo un om cu o mână uscată. Ca să-l poată învinui, ei îi pun întrebarea: Este învoit să vindeci sâmbăta? Dar el le răspunse: Care dintre voi, dacă singura oaie ce o are îi cade într-o groapă sâmbăta, nu o apucă şi o scoate afară? Un om, nu valorează oare mai mult decât o oaie? Aşadar, binele este învoit să-l faci sâmbăta. Apoi îi zise omului: Întinde-ţi mâna! El o întinse, şi aceasta redeveni sănătoasă, ca şi cealaltă. Când ieşiră afară, fariseii ţinură sfat împotriva Lui, cum să-l piardă. (Mt 12, 1-14)
  Într-o sâmbătă învăţa într-o sinagogă. Tocmai se afla acolo o femeie infirmă de optsprezece ani; era adusă de spate şi nu putea deloc sta dreaptă. Când o văzu, Isus o chemă şi-i zise: Femeie, ai scăpat de neputinţa ta. Şi puse mâinile asupra ei, iar ea se îndreptă numaidecât şi-L preamărea pe Dumnezeu.
  Dar capul sinagogii, revoltat de faptul că Isus vindecase într-o zi de sâmbătă, luă cuvântul şi zise mulţimii: Şase zile sunt lăsate pentru muncă; veniţi dar în timpul lor să fiţi vindecaţi, şi nu sâmbăta. Domnul însă îi răspunse: Făţarnici ce sunteţi! Nu-şi dezleagă fiecare dintre voi boul sau măgarul de la iesle sâmbăta şi-l duce la adăpat? Şi această fiică a lui Avraam, pe care Satana a legat-o acum optsprezece ani, nu se cădea să o dezleg de aceste cătuşe într-o sâmbătă? La rostirea acestor cuvinte, potrivnicii Lui se ruşinară cu ţoţii, pe când întreaga mulţime se bucura de toate înfăptuirile Lui minunate. (Lc 13, 10-17)

Explicaţia Tabloului

 1. Vedem în partea de sus a acestui tablou pe Moise ordonând evreilor, din partea lui Dumnezeu, să ucidă cu pietre un om care adunase lemne în ziua Sabatului.
 2. Îl vedem în partea de jos a tabloului, în stânga, pe Domnul nostru Isus Hristos şi în spatele lui pe Apostoli, strivind într-o zi de sabat câteva spice pentru a-şi potoli foamea.
 3. În dreapta vedem, la picioarele lui Isus Hristos, un om cu o mână uscată şi în faţa lui cărturari şi farisei.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *