Meniu

Poruncile Bisericii

A treia poruncă: Să ţii posturile şi ajunurile, după cum te învaţă Biserica.

 1. A treia poruncă a bisericii ne cere să postim în postul Paştelui şi în ajunul unor sărbători.
 2. A posti înseamnă a nu mânca carne şi, în mod special, a nu păcătui.
 3. Se poate posti mâncând doar produse vegetale, mâncând o dată pe zi sau deloc, pentru a obţine haruri speciale de la Dumnezeu.
 4. Postul atrage după sine obligaţia abstinenţei.
 5. Abstinenţa înseamnă renunţarea la mâncărurile de dulce, băuturi şi la plăcerile trupeşti.
 6. Cei care nu sunt obligaţi la post trebuie să facă abstinenţă atât în zilele de post, cât şi în celelalte zile fixate de Biserică.
 7. Toţi cei care au douăzeci de ani împliniţi sunt obligaţi să postească.
 8. Biserica scuteşte de această obligaţie pe bolnavi şi pe cei cărora bătrâneţea sau muncile grele nu le permit să postească.
 9. Postul Paştelui este un post de patruzeci de zile, care precedă sărbătoarea Paştilor. El a fost instituit: 1) pentru a cinsti postul lui Isus Hristos în deşert; 2) pentru a ne face să ispăşim păcatele noastre; 3) pentru a ne pregăti prin căinţă să sărbătorim cum se cuvine Sărbătoarea Paştilor.
 10. Biserica a stabilit abstinenţa în zilele de vineri pentru a cinsti moartea Domnului Nostru şi pentru a ne reaminti în fiecare săptămână necesitatea de a ne căi.

Explicaţia Tabloului

 1. În partea de sus, Îl vedem pe Domnul Nostru Isus Hristos ispitit de diavol în deşert, după ce postise patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi:"Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se prefacă în pâini. " El îi răspunse:"Scris este: Nu numai cu pâine trăieşte omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. "
 2. În dreapta, un preot pune cenuşă pe corpul credincioşilor în prima zi de post, spunându-i fiecăruia:"Aminteşte-ţi, omule, că eşti ţărână şi-n ţărână te vei întoarce. "
 3. Posturile stabilite de Biserică sunt: Postul Crăciunului, Postul Paştelui, Postul Sfinţilor Petru şi Pavel, postul Sfintei Maria.
 4. Prin Ajun trebuie să înţelegem o zi de abstinenţă şi de post care precedă anumite sărbători. Biserica a instituit aceasta, pentru a ne dispune, prin mortificare, la sărbătorile care urmează.
 5. Ajunurile sunt indicate aici prin medalioane dreptunghiulare sau rotunde. Ajunurile obligatorii peste an sunt: Ajunul Crăciunului, Ajunul Bobotezei, Vinerea Mare, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul.
 6. În partea de sus a tabloului, în dreapta, îl vedem pe bătrânul Eleazar, unul dintre cei mai iluştri israeliţi care au murit în timpul persecuţiei lui Antiohus. El era constrâns să mănânce cărnuri interzise de lege, deschizându-i-se gura cu forţa.
 7. În partea de sus a acestui tablou e înfăţişat un ospăţ la care se serveşte carne într-o zi de vineri. În centru, vedem nişte persoane de ambele sexe luând parte la un bal în timpul postului Paştelui. Mai jos, vedem iadul în care cad aceste persoane.
 8. În partea de jos, în colţul din stânga, profetul Iona prezice ruina Ninivei.
 9. În colţul din dreapta, îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul, propovăduind evreilor căinţa, pentru a-i pregăti să primească mântuirea pe care Isus Hristos urma să le-o aducă."Căiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor. "
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *