Meniu

Porunca a IV-a (continuare)

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult şi bine pe pământ.

Îndatoririle părinţilor faţă de copiii lor

 1. Tatăl şi mama sunt obligaţi: 1) să aibă grijă de nevoile copiilor lor; 2) să-i crească creştineşte; 3) să-i corecteze; 4) să le dea un exemplu bun.
 2. Prima îndatorire a părinţilor faţă de copiii lor este să-i iubească pe toţi în mod egal, cu o dragoste creştină.
 3. Tatăl şi mama trebuie să-i privească pe copiii lor ca pe nişte comori nepreţuite, încredinţate lor de către Dumnezeu şi pentru care El va cere o socoteală severă.
 4. Spunând că părinţii trebuie să răspundă nevoilor copiilor lor, înţelegem că trebuie să-i hrănească, să-i îmbrace, să-i educe şi să le asigure o situaţie convenabilă.
 5. Spunând că tatăl şi mama trebuie să-şi crească creştineşte copiii, înţelegem că ei trebuie: 1) să-i înveţe principalele taine ale credinţei şi rugăciunile lor; 2) să-i trimită la catehism şi, pe cât posibil, la o şcoală unde să primească o educaţie religioasă; 3) să-i îndemne să-l iubească pe Dumnezeu şi să fugă de păcat; 4) să-i trimită la Spovedanie de îndată ce au ajuns la vârsta priceperii.
 6. Înainte de a-i angaja pe copiii lor pe un anumit drum, tatăl şi mama trebuie să se roage pentru a cunoaşte voinţa lui Dumnezeu, să le dea copiilor sfaturi bune şi să le lase libertatea de a alege în urmarea chemării lui Dumnezeu, fie pentru preoţie, fie pentru viaţa monahală.
 7. Părinţii trebuie să dorească pentru copiii lor numai voinţa lui Dumnezeu, cum ne învaţă răspunsul lui Isus dat mamei Apostolilor Iacob şi Ioan:
  Atunci veni la El mama fiilor lui Zebedeu, împreună cu fiii săi, şi se plecă dinaintea Lui, ca să-I ceară ceva. El o întrebă: Ce doreşti? Ea răspunse: Spune ca aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta Ta şi celălalt la stânga în Împărăţia Ta. Isus răspunse: Nu ştiţi ce cereţi. Sunteţi voi în stare să beţi paharul ce-l voi bea Eu? Ei Îi zic: Suntem. El le zice: Paharul Meu îl veţi bea; cât priveşte însă a şedea la dreapta şi la stânga Mea, nu este în trebuinţa mea să o dau, ci este pentru cei cărora le-a pregătit-o Tatăl meu. Când auziră ceilalţi zece, se supărară pe cei doi fraţi. Dar Isus îi chemă la sine şi le zise: Voi ştiţi că, domnitorii naţiunilor, le stăpânesc, iar cei mari le ţin sub puterea lor. Între voi să nu fie astfel. Dimpotrivă, cine vrea să fie cel mai mare printre voi, să se facă servitorul vostru. Tot aşa şi Fiul Omului, nu a venit să fie servit, ci să servească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. (Mt 20, 20-28)
 8. Prin îndatorirea corectării copiilor înţelegem că mama şi tata trebuie să vegheze asupra conduitei copiilor lor, să-i dojenească şi să-i pedepsească atunci când fac rău, dar fără mânie şi cu singurul scop de a-i face mai buni.
 9. Prin îndatorirea de a da un exemplu bun, înţelegem că tata şi mama trebuie să-şi îndeplinească îndatoririle religioase: rugăciunea, prezenţa la slujbă şi practicarea Sacramentelor şi să evite tot ce i-ar putea împinge pe copiii lor la păcat, cum ar fi blestemele, bârfele, cuvintele indecente şi ironiile la adresa religiei.

Explicaţia Tabloului

 1. Vedem, în mijlocul acestui tablou, pe Sfânta Ana, învăţând-o să citească pe Preasfânta Fecioară, încă o foarte tânără copilă. În spatele Mariei, se află Ioachim, tatăl său, care o contemplă cu o atenţie iubitoare.
 2. Partea de sus a tabloului ne-o înfăţişează, în dreapta, pe Blanche de Castilia, învăţându-l pe Sfântul Ludovic să se roage, spunându-i:"Fiul meu, aş prefera să te văd mort decât să te văd comiţând un păcat de moarte".
 3. În partea de sus, în stânga, un senior îl obligă pe fiul său să-i ceară iertare unui sărac pe care nu l-a respectat.
 4. Partea de jos a tabloului ne arată, în persoana marelui preot Heli, un exemplu al teribilelor pedepse la care se expun părinţii când neglijează să-şi educe copiii. Heli avea doi fii, Ofni şi Fineas, care îndepărtau poporul de cultul Domnului. Prea indulgent cu copiii săi, el a suferit ca şi ei urmările mâniei divine. El a aflat într-o zi că arca a fost prinsă de filisteni şi că cei doi fii ai săi au fost ucişi împreună cu treizeci de mii de evrei. La această veste, el cade lat şi îşi sparge capul.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *