Meniu

Porunca a IV-a (continuare)

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult şi bine pe pământ.

Îndatoririle superiorilor faţă de subalternii lor

 1. Superiorii sunt obligaţi: 1) să se arate buni şi drepţi faţă de subalternii lor; 2) să-i îngrijească în boală, ca şi în sănătate; 3) să vegheze asupra conduitei lor; 4) să aibă grijă ca ei să-L servească pe Dumnezeu şi ca ei să cunoască adevărurile religiei.
 2. Superiorii trebuie deci să le asigure subalternilor facilităţi pentru a-şi îndeplini îndatoririle religioase în ceea ce priveşte respectarea duminicii, Paştele, abstinenţa, şi să-i îndemne să se achite bine de toate aceste îndatoriri.
 3. Această obligaţie se bazează pe însuşi cuvântul Domnului, care a declarat că stăpânii Îi vor da seamă de sufletele celor care le-au fost încredinţaţi.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou ne oferă două exemple emoţionante de fidelitate în îndatoririle stăpânilor faţă de servitorii lor. Primul este cel al sutaşului din Evanghelie.
  Apoi când a intrat în Capernaum, un sutaş s-a apropiat de El, L-a rugat, şi I-a zis: Învăţătorule, sluga mea este acolo, culcată în casa mea, paralitică şi suferind cumplit. Isus i-a zis: voi merge şi-l voi vindeca. Şi sutaşul i-a răspuns: Învăţătorule, eu nu sunt demn să intri sub acoperişul meu, dar spune numai un cuvânt şi servitorul meu va fi vindecat. Căci eu, care sunt un om supus puterii altuia şi care are soldaţi sub a sa, eu îi spun unuia: Du-te, şi el se duce; şi celuilalt: Vino; şi el vine; şi slugii mele: Fă asta, şi el face. Isus, auzind aceste cuvinte, fu cuprins de admiraţie şi le spuse celor care-L urmau: Într-adevăr vă spun, n-am găsit o credinţă atât de mare în Israel. Şi mulţi vor veni de la răsărit şi de la apus şi vor avea loc la ospăţ cu Avraam, Isac şi Iacob în împărăţia cerurilor; în vreme ce fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în afară. Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Şi Isus spuse sutaşului: Du-te şi să-ţi fie cum ai crezut. Şi servitorul fu vindecat chiar în clipa aceea.
 2. Acest sutaş este înfăţişat în partea de sus a tabloului, în genunchi la picioarele lui Isus, înconjurat de Apostolii Săi; doi servitori, care l-au însoţit, stau cu respect în spatele stăpânului lor.
 3. În partea de jos a tabloului, în stânga, este cel al Sfântului Eliazar, conte de Sebran, în Provence. Instituind o regulă de viaţă pentru servitorii săi, Sfântul Eliazar a afişat-o într-unul dintre cele mai frumoase apartamente din palatul său şi acolo i-a adunat pe servitori pentru a le explica ce scrisese:

  Regulă de viaţă

  1) Să-mi fac rugăciunea de dimineaţă şi de seară.
  2) Să asist la Sfânta Liturghie.
  3) Să frecventez Sacramentele.
  4) Să mă rog Preasfintei Fecioare şi Sfântului Iosif.
  5) Să evit lenevia.
  6) Să evit anturajele rele.
  7) Să evit certurile etc.

  Sfântul Eliazar este în picioare, pe un scaun, în faţa servitorilor săi cărora le arată regula. Un crucifix şi o statuie a Sfintei Fecioare împodobesc sala. Sfânta Delfina, soţia lui, asistă la instrucţiuni şi formează, cu servitorii şi domnişoarele sale de onoare, micul grup din stânga soţului său.

Îndatoririle subalternilor faţă de superiorii lor

 1. Subalternii sunt obligaţi: 1) să-i respecte pe superiorii lor; 2) să-i slujească cu fidelitate; 3) să-i asculte în tot ceea ce nu este contrar legii lui Dumnezeu.
 2. Subalternii trebuie să-i privească pe superiorii lor ca reprezentanţi ai lui Dumnezeu şi să-i asculte în conştiinţă ca pe Dumnezeu însuşi.
 3. În partea de jos a acestui tablou, în dreapta, Eliazar, servitorul lui Avraam, oferă un exemplu remarcabil de fidelitate, fidelitate pe care servitorii o datorează stăpânilor lor. El porneşte într-o călătorie îndepărtată în Mesopotamia pentru a-i căuta o soţie lui Isaac, tânărul său stăpân. Încărcat cu daruri, el ajunge lângă o fântână cu cămilele sale. Rebecca, fiica lui Nahor, fratele lui Avraam, care era acolo cu câteva prietene de-ale sale pentru a scoate apă, îi oferă şi lui Eliazar, care, recunoscând prin acest semn voinţa Domnului, îi oferă în schimb, din partea stăpânului său, bogatele daruri pe care le adusese.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *