Meniu

Porunca a VIII-a (continuare)

Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Minciuna

 1. A minţi înseamnă a spune un lucru pe care nu-l crezi adevărat cu intenţia de a înşela.
 2. Sunt trei feluri de minciuni: minciuna-glumă, minciuna binevoitoare şi minciuna periculoasă.
 3. Minciuna-glumă este cea făcută pentru a te amuza sau pentru a-i amuza pe alţii.
 4. Minciuna binevoitoare este cea făcută pentru a-ţi fi utilă ţie sau altora.
 5. Minciuna periculoasă este cea făcută pentru a face rău aproapelui.
 6. Din aceste trei minciuni cea mai vinovată este cea periculoasă, care e un păcat de moarte, atunci când cauzează aproapelui o daună considerabilă, fie în bunurile sale, fie în reputaţia sa.
 7. Nu este permis să minţi, nici chiar pentru a te scuza, nici pentru a face un serviciu altora.
 8. Minciuna este întotdeauna un păcat, pentru că, fiind opusă adevărului, aduce supărare lui Dumnezeu care este Adevărul însuşi.

Explicaţia Tabloului

 1. Partea de sus a acestui tablou ni-l înfăţişează pe Sfântul Petru şi pe o femeie numită Safira, care cade moartă la picioarele sale.
  Un om, cu numele de Anania, vându cu Safira, femeia lui, un ogor şi, cu ştirea soţiei, dosi o parte din bani, şi numai o parte o aduse şi o puse la picioarele Apostolilor. Petru însă zise: Anania, de ce ţi-a umplut satana inima, să-L minţi pe Spiritul Sfânt şi să doseşti din preţul ogorului? Dacă nu-l vindeai, nu era oare al tău, iar după ce a fost vândut, nu rămânea oare în stăpânirea ta? Cum de ţi-ai pus în inimă această faptă? Nu pe nişte oameni i-ai minţit, ci pe Dumnezeu. La auzul acestor cuvinte, Anania căzu şi-şi dădu sufletul. Şi o frică mare îi cuprinse pe toţi cei ce aflară. Tinerii veniră, îl înveliră şi, scoţându-l afară, îl îngropară. După un răstimp de vreo trei ceasuri intră soţia lui, fără să ştie cele petrecute. Petru îi zise: Spune-mi, pe atâta ai vândut ogorul? Ea îi răspunse: Da, pe atâta. Atunci Petru îi zise: Cum de v-aţi înţeles să puneţi la încercare Spiritul Domnului? Iată, cei care l-au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor scoate şi pe tine. Ea căzu pe loc la picioarele lui şi muri. Când intrară tinerii, o găsiră moartă; o scoaseră şi o îngropară lângă soţul ei. Şi o frică mare cuprinse întreaga Biserică şi pe toţi cei care le aflară acestea. (F 5, 1-11)
 2. Jos, în stânga, o vedem pe Eva, pe care şarpele o înşeală, spunându-i: dacă veţi mânca din acest fruct, nu veţi muri niciodată, ci veţi fi precum Dumnezeu, veţi şti binele şi răul.
 3. Omenirea întreagă a fost pierdută prin această minciună a diavolului pe care Domnul Nostru îl numeşte"mincinos şi tată al minciunii" în pasajul următor din Evanghelie:
  Isus le zise: Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, M-aţi iubi, căci Eu de la Dumnezeu am ieşit şi am venit. Nu am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu înţelegeţi felul Meu de a vorbi? Pentru că nu sunteţi în stare să-Mi ascultaţi cuvântul. Voi, diavolul îl aveţi de tată şi vreţi să împliniţi dorinţele tatălui vostru. El dintru început a fost ucigaş şi nu s-a ţinut de adevăr, căci în el nu este adevăr. Când minte, vorbeşte după firea lui, căci este mincinos şi e părintele minciunii. Pe Mine, deoarece vă spun adevărul, nu Mă credeţi. Care dintre voi Mă va dovedi de păcat? Dacă vă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? Cine este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea nu ascultaţi, pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.
 4. În dreapta, îl vedem pe profetul Eliseu şi pe sluga sa, Giezi. Acesta minţise, spunând că a fost trimis de profet să-i ceară lui Naaman un talant de argint şi două haine. Primind de la generalul sirian doi talanţi şi două haine, Giezi a minţit a doua oară, spunându-i lui Eliseu că nu ieşise din casă. Ca pedeapsă pentru această minciună, a fost lovit de lepră, el şi tot neamul lui.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *