Meniu

Art. XII: … Şi viaţa veşnică ce va veni. Amin!

Cerul

 1. Aceste ultime cuvinte ale Crezului: Viaţa veşnică, ne învaţă că, după această viaţă, va fi o viaţă veşnic fericită în cer sau o viaţă veşnic nefericită în iad.
 2. Suntem siguri că va fi o viaţă după aceasta, pentru că Dumnezeu ne-a dezvăluit acest lucru, şi că o altă viaţă este necesară pentru a-i recompensa pe cei buni şi a-i pedepsi pe cei răi.
 3. Cerul sau paradisul este un loc de delicii spirituale, unde îngerii şi sfinţii Îl văd pe Dumnezeu faţă la faţă şi sunt pe deplin fericiţi cu El pentru totdeauna.
 4. Cei care merg în Cer sunt cei care mor în stare de graţie şi care au satisfăcut pe deplin dreptatea lui Dumnezeu.
 5. Ştim că sfinţii Îl văd pe Dumnezeu în Cer din aceste cuvinte ale Domnului nostru: Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia Îl vor vedea pe Dumnezeu.
 6. Fericirea sfinţilor în cer este atât de mare, încât noi nu o putem înţelege aici pe pământ: Ochiul omului n-a văzut niciodată, urechea sa nu a auzit niciodată şi inima sa nu a conceput niciodată ceea ce Dumnezeu pregăteşte celor care Îl iubesc, a spus Sf. Pavel.
 7. După Sfinţii Părinţi, fericirea vieţii veşnice este eliberarea de toate relele şi intrarea în posesia tuturor celor bune.
 8. În ceea ce priveşte relele, cărţile noastre sfinte sunt clare şi categorice. Astfel este scris în Apocalipsă: Preafericiţilor nu le va mai fi nici foame, nici sete, nici soarele şi nici o căldură nu-i va incomoda. Şi în alt loc: Dumnezeu va şterge lacrimile din ochii lor; nu va mai fi nici moarte, nici doliu, nici strigăte, nici durere, pentru că prima stare va fi trecută.
 9. În ceea ce priveşte cele bune, mărirea lor va fi veşnică, şi în acelaşi timp ei vor dispune de toate bucuriile şi deliciile spirituale oferite de Dumnezeu celor fideli Lui. Dar astăzi este imposibil ca noi să înţelegem grandoarea acestor bunuri, ele nu pot să se arate spiritului nostru.
 10. Pentru a le gusta trebuie să intrăm în bucuria lui Dumnezeu. Atunci vom fi ca inundaţi şi învăluiţi din toate părţile de aceasta, şi toate dorinţele noastre vor fi satisfăcute.
 11. Deşi toţi sfinţii Îl văd pe Dumnezeu în Cer, fericirea lor este mai mare sau mai mică după meritele lor.
 12. În prezent, sufletele sfinţilor sunt singure în ceruri, iar trupurile lor nu vor intra acolo decât după Înviere.
 13. Preafericiţii Îl vor contempla veşnic pe Dumnezeu, prezent în faţa lor; şi acest dar, cel mai mare şi cel mai admirabil dintre toate, îi va face participanţi la natura divină şi îi va pune în posesia adevăratei şi desăvârşitei fericiri. Fericire în care trebuie să avem o atât de mare credinţă, încât Simbolul Părinţilor din Nicea ne ordonă să o aşteptăm de la bunătatea lui Dumnezeu cu speranţa cea mai fermă: "Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vie. "

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou ne înfăţişează Cerul. În centru, vedem cele trei Persoane Divine aşezate într-un triunghi pe un tron de glorie, înconjurat de îngeri. Mai mulţi dintre ei cântă la diferite instrumente, iar alţii poartă cădelniţe în faţa celor trei Persoane Divine. Preasfânta Fecioară, Regina lor, este în frunte, la dreapta lui Isus Hristos, Fiul său şi pe un tron mai jos decât cel al lui Dumnezeu, dar mai sus faţă de tot ce nu este Dumnezeu.
 2. În al doilea rând figurează: în dreapta, Sf. Ioan Botezătorul, Moise, David, Avraam şi alţi sfinţi din Vechiul Testament; în stânga, Sf. Iosif, Sf. Petru cu ceilalţi Apostoli, un evanghelist ţinând o carte şi mai mulţi sfinţi din Noul Testament.
 3. În al treilea rând se văd ceilalţi sfinţi, printre care sunt martiri ca Sf. Ştefan, sfinţi pontifi, sfinte fecioare martire, ca Sf. Cecilia şi Sf. Ecaterina, şi femei sfinte, ca Sf. Maria Magdalena.
 4. Sf. Ştefan are o piatră în mână, pentru că a fost martirizat prin lovituri cu pietre.
 5. Sf. Cecilia are o harpă, pentru că ea cânta laude Domnului în acordurile instrumentelor muzicale.
 6. La picioarele Sf. Ecaterina se vede o roată frântă, pentru că au vrut s-o omoare cu o roată prevăzută cu lame tăioase, dar roata s-a sfărâmat când au pus-o în mişcare.
 7. Sf. Maria Magdalena ţine un vas în mână, pentru că ea a pus într-o zi, pe capul Domnului Nostru, un vas plin de mir preţios.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *