Meniu

Art. IV: … Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit…

Misterul Răscumpărării şi Mântuirii

 1. Misterul Răscumpărării este misterul Fiului lui Dumnezeu mort pe cruce pentru a răscumpăra pe toţi oamenii.
 2. Aceste cuvinte: s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, arată faptul că, atunci când Ponţiu Pilat era guvernator roman al Iudeii, Isus Hristos a îndurat tot felul de suferinţe în sufletul şi în trupul Său, până la moartea pe cruce.
 3. În sufletul Său, Isus Hristos a suferit dezgustul, teama şi tristeţea de moarte: Sufletul Meu este trist până la moarte, spunea El.
 4. În trupul Său, Isus Hristos a suferit atât de mult, că profetul Isaia îl numeşte un om al durerilor, un om bătut de Dumnezeu şi rănit pentru crimele noastre.
 5. Nu erau necesare atâtea suferinţe pentru mântuirea noastră, căci o singură picătură din sângele Său ar fi fost destul pentru Isus Hristos ca să ne mântuiască, aceasta singură având un merit infinit.
 6. Domnul nostru a vrut să sufere atât de mult pentru a ne dovedi şi mai mult iubirea Sa şi pentru a ne inspira o mai mare oroare faţă de păcat, care a fost cauza morţii Sale.
 7. Isus Hristos a suferit: 1) în grădina Măslinilor; 2) la Caiafa; 3) la Irod; 4) la Pilat; 5) pe Calvar.
 8. În grădina Măslinilor, Isus Hristos a suferit durerile agoniei, care au fost atât de mari încât L-au făcut să asude sânge. În această grădină, Iuda, unul din cei doisprezece Apostoli, L-a vândut duşmanilor printr-o sărutare.
 9. La Caiafa, marele preot al iudeilor, Isus Hristos a fost trădat de trei ori de către Petru, scuipat, acoperit de batjocură şi declarat vrednic de moarte pentru că a spus despre Sine că este Fiul lui Dumnezeu.
 10. La Irod, tetrarhul Galileii, care venise la Ierusalim pentru a celebra Paştile, Isus Hristos a fost îmbrăcat cu o mantie roşie, în bătaie de joc, şi tratat ca un nebun.
 11. La Pilat, Isus Hristos, a fost bătut cu nuiele, încoronat cu spini şi condamnat la răstignire, chiar dacă judecătorul I-a recunoscut inocenţa.
 12. Pe Calvar, Isus Hristos a fost adăpat cu fiere şi oţet şi răstignit între doi tâlhari. Ridicat pe cruce, El cerea iertare Tatălui pentru ucigaşii Săi; îi promite raiul tâlharului din dreapta; o încredinţează pe Maria Sfântului Ioan, şi pe Ioan, Mamei Sale; astfel, după ce spune că totul s-a săvârşit, îşi dă sufletul în mâinile Tatălui Său.
 13. Sufletul lui Isus a fost separat de trupul Său; însă divinitatea a rămas unită cu sufletul şi cu trupul chiar după moartea Sa.
 14. Isus Hristos a murit în ziua de Vinerea-Sfântă, pe la ora trei după-amiaza.
 15. La moartea Sa, soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, pietrele au crăpat, catapeteasma Templului s-a rupt de sus până jos, mulţi morţi au înviat, precum vedem în partea de jos a tabloului, în stânga.
 16. După moartea lui Isus, un soldat îi deschide coasta cu o lovitură de lance, de unde iese sânge şi apă.
 17. Domnul Nostru a permis să I se facă această rană pentru a ne arăta: 1) că El ne-a iubit atât de mult, încât Şi-a vărsat sângele pentru noi până la ultima picătură; 2) că inima Sa va fi deschisă totdeauna pentru a trimite asupra noastră bogăţia harurilor Sale.
 18. După moartea lui Isus Hristos, trupul Său a fost luat de pe cruce şi pus într-un mormânt.
 19. La intrare a fost pusă o piatră mare, apoi Pilat a sigilat mormântul, iar soldaţilor romani li s-a cerut să-l păzească.
 20. Evreii şi-au luat toate aceste precauţii pentru a împiedica să fie luat corpul lui Isus; însă Dumnezeu a permis toate acestea pentru a face şi mai glorioasă învierea Fiului Său.

Calea Crucii

 1. Biserica cere credincioşilor să practice deseori Calea Crucii, care aminteşte, pe parcursul a paisprezece staţiuni, Patimile dureroase ale Mântuitorului, de la condamnarea Sa la moarte până la punerea în mormânt. Ea conferă numeroase indulgenţe pentru acest pios exerciţiu, iar credincioşii care au o mare devoţiune faţă de Calea Crucii obţin multe haruri.

Explicaţia Tabloului

 1. Vedem, în partea de sus a tabloului, pe Pilat aşezat pe tronul său de judecată; în stânga, Isus Hristos este bătut cu nuiele; în dreapta, este bătut în cuie pe cruce; în partea de jos, este răstignit între doi tâlhari. Îngroparea Sa este reprezentată în partea de jos a acestui tablou, în dreapta.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *