Meniu

Rugăciunea domnească (Tatăl nostru)

 1. Subiectul acestui tablou este Rugăciunea Domnească sau rugăciunea Domnului. Este numită astfel pentru că însuşi Domnul nostru Isus Hristos ne-a învăţat-o.
 2. Această rugăciune cuprinde o prefaţă şi şapte cereri. În primele trei, Îi cerem lui Dumnezeu cele ce întăresc gloria Sa. În ultimele patru, cerem ceea ce contribuie la fericirea noastră spirituală şi temporară.
 3. Prefaţa rugăciunii:"Tatăl nostru care eşti în ceruri" este înfăţişată în partea de sus a tabloului, prin cerurile unde Dumnezeu îşi manifestă măreţia în faţa îngerilor şi a sfinţilor.
 4. Rugăciunea Domnească începe cu cuvintele "Tatăl Nostru", pentru a ne reaminti că suntem copiii lui Dumnezeu şi, în această calitate, trebuie să ne rugăm cu încredere şi iubire.
 5. Adăugăm apoi"care eşti în ceruri", pentru a ne determina să ne rugăm cu respect, gândindu-ne că Îi vorbim Celui care este Stăpânul Atotputernic al cerului şi al pământului.
 6. Prima cerere:"Sfinţească-se numele Tău". Prin aceste cuvinte noi cerem ca Dumnezeu să fie cunoscut şi slujit de către toţi oamenii.
 7. Această cerere ne este exemplificată, în stânga tabloului, prin vindecarea unui şchiop, căruia Sfântul Petru i-a spus:"În numele lui Isus Hristos din Nazaret, ridică-te şi umblă". Prin aceste cuvinte, urmate de vindecarea şchiopului, Sfântul Petru a sfinţit Numele lui Dumnezeu, făcând cunoscute sfinţenia şi puterea divină a Numelui lui Isus Hristos.
 8. A doua cerere:"vină împărăţia Ta". Prin aceste cuvinte noi Îi cerem lui Dumnezeu: 1) să domnească în inimile noastre prin harul Său; 2) să ne aleagă să domnim cu El în Cer; 3) ca toate popoarele şi toţi cei care le conduc să fie supuşi lui Dumnezeu şi lui Isus Hristos, Fiul Său.
 9. Această cerere este exemplificată, în dreapta, de Tobie, care prooroceşte venirea Împărăţiei lui Dumnezeu în Biserică, spunând:"Ierusalime, vei străluci de o lumină scânteietoare; popoarele vor adora în tine pe Domnul şi vor preţui pământul tău ca pe un pământ sfânt. "
 10. A treia cerere:"Fie voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. " Prin aceste cuvinte noi Îi cerem lui Dumnezeu harul de a-L asculta pe pământ cum îngerii Îl ascultă în Cer.
 11. Această cerere este exemplificată, în centrul tabloului, de Isus spunând Tatălui Său în timpul agoniei Sale:"Tată, de-i cu putinţă, îndepărtează de la Mine paharul acesta, dar nu voia Mea să fie, ci voia Ta. "
 12. A patra cerere:"Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi". Cu aceste cuvinte noi Îi cerem lui Dumnezeu ceea ce ne este necesar pentru trup şi suflet.
 13. Lucrurile care ne sunt necesare pentru viaţa trupului sunt: hrana, hainele şi locuinţa.
 14. Isus ne spune să nu cerem decât pâine, sfătuindu-ne astfel să ne mulţumim cu strictul necesar, fără a cere sau a dori ce e de prisos.
 15. Lucrurile necesare pentru viaţa sufletească sunt: 1) cuvântul lui Dumnezeu; 2) harul sfinţitor şi cel actual; 3) Sfânta Euharistie care este:"Pâinea vie coborâtă din Cer. "
 16. A patra cerere este exemplificată printr-un înger care îi aduce pâine profetului Ilie în deşert.
 17. A cincea cerere:"Şi ne iartă nouă păcatele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. " Aceste cuvinte ne învaţă faptul că, dacă vrem ca Dumnezeu să ne ierte, trebuie ca şi noi înşine să iertăm aproapelui nostru greşelile pe care le-a săvârşit faţă de noi.
 18. Această cerere este exemplificată aici: 1) de Isus Hristos pe cruce, iertându-i pe călăii Săi şi pe tâlharul cel bun; 2) de David, cruţându-l pe Saul, care-l urmărea pentru a-l omorî.
 19. A şasea cerere:"Nu ne duce pe noi în ispită. " Ispita este un imbold interior care ne împinge la păcat şi care este cauzat de diavol sau de slăbiciunea omenească.
 20. Dumnezeu permite ca noi să fim ispitiţi pentru a ne descoperi nimicnicia şi pentru a ne permite să dobândim merite, rezistând tentaţiilor cu ajutorul Său.
 21. A şasea cerere este exemplificată aici de Isus, ispitit de diavol în deşert, dar necedând ispitei.
 22. A şaptea cerere:"şi ne mântuieşte de cel rău. " Prin aceste cuvinte, noi Îi cerem lui Dumnezeu să ne elibereze de relele sufletului şi ale trupului, de cele ale păcatului şi de osânda veşnică.
 23. Această cerere este exemplificată aici prin profetul Daniel, care a fost aruncat în groapa cu lei şi, în mod miraculos, a fost ferit de orice pericol.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *