Meniu

Virtuţile cardinale

 1. Se numesc virtuţi morale cele care caută în mod nemijlocit să conducă moravurile şi să îndrepte purtarea noastră.
 2. Principalele virtuţi morale sunt cele patru virtuţi cardinale: prudenţa, dreptatea, tăria şi cumpătarea.
 3. Cele patru virtuţi cardinale au fost cunoscute şi învăţate de către filosofii păgâni ca virtuţi naturale. Datorită Creştinismului, care le-a considerat supranaturale şi le-a întărit în noi prin har, ele au tins spre un scop mai bun.

Prudenţa

 1. Prudenţa supranaturală este o virtute care luminează spiritul nostru şi care ne face să alegem mijloacele cele mai sigure pentru a dobândi mântuirea noastră.

Dreptatea

 1. Dreptatea supranaturală este o virtute care ne îndeamnă să-I dăm Domnului şi aproapelui ceea ce le datorăm. Ea guvernează gândurile noastre şi sentimentele faţă de ceilalţi, aşa cum dreptatea absolută o cere păcătoşilor:"Dacă dreptatea voastră nu este mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, ne-a spus Domnul Nostru în Evanghelie, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor. "

Tăria

 1. Tăria supranaturală este o virtute care ne dă curajul să ducem la bun sfârşit toate îndatoririle pe care Dumnezeu ni le cere.

Cumpătarea

 1. Cumpătarea creştină este o virtute care ne face nu numai să evităm excesele şi să folosim toate lucrurile cu moderaţie, ba mai mult, ea ne cere să nu căutăm fericirea şi scopul nostru în această folosire.

Explicaţia Tabloului

 1. Prudenţa ne este înfăţişată, în partea de sus a acestui tablou, în stânga, prin judecata lui Solomon. Două femei, care locuiau în aceeaşi casă, aveau fiecare câte un nou-născut. Unul dintre ei a murit într-o noapte, mama sa l-a pus în locul celuilalt, şi l-a pus pe cel viu lângă ea ca şi cum ar fi fost copilul său. Cealaltă mamă, observând această fraudă, a adus problema în faţa lui Solomon. Îl vedem pe acest prinţ înţelept aşezat pe tronul său şi pe cele două mame în faţa lui. Copilul mort este aşezat la picioarele regelui. Un soldat înarmat cu o spadă ţine copilul viu cerut de cele două mame."Să fie tăiat în două, a spus Solomon, şi să se dea câte o jumătate fiecăreia. Doamne, a strigat adevărata mamă, nu-l ucideţi; daţi-i-l mai degrabă întreg! Nu! a spus mama cea mincinoasă, să-l împărţim în două, să nu fie nici al tău, nici al meu. Atunci regele a spus: Daţi copilul celei dintâi şi nu-l ucideţi, căci ea este adevărata mamă. "
 2. Acest tablou ne arată, în dreapta, cum Isus Hristos i-a învăţat într-o zi dreptatea pe farisei şi pe irodieni. Aceştia, întrebându-L, pentru a-L ispiti, dacă este permis să plătească tributul lui Cezar, Domnul Nostru ceru să I se aducă o monedă şi le-a spus: "Ale cui sunt acest chip şi această inscripţie? Ale Cezarului", au răspuns ei. Atunci Isus le-a spus: "Daţi Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. "
 3. Acest tablou ne oferă, în partea de jos, în stânga, o dovadă de tărie admirabilă în persoana Iuditei. Această femeie sfântă, văzând că oraşul Bethania unde locuia era pe punctul de a fi luat de Holofern, general asirian, a hotărât să-şi salveze patria sau să moară. Ea s-a împodobit cu cele mai frumoase veşminte şi s-a dus în tabăra lui Holofern, ca pentru a se sustrage dezastrului care ameninţa Bethania. Generalul, uimit de frumuseţea ei şi mai ales de înţelepciunea cuvintelor sale, a dat în onoarea ei un mare ospăţ, la care a băut fără măsură. După masă, Iudita a rămas singură cu el. Când l-a văzut căzut într-un somn profund, ea a luat sabia de lângă el şi i-a tăiat capul.
 4. Acest tablou ne arată, în dreapta, un exemplu remarcabil de cumpătare dat de David. Într-o zi, acest prinţ era în război cu filistenii, care ocupau Betleemul. Fiindu-i foarte sete, el a strigat:"Cine îmi va da să beau apă din puţul care este aproape de poarta Betleemului?" De îndată trei bărbaţi curajoşi au trecut prin tabăra filistenilor şi au mers să scoată apă şi i-au adus-o lui David. Dar acesta n-a vrut să o bea şi a oferit-o Domnului, spunând:"Să mă ferească Domnul s-o fac! Să beau eu sângele acestor oameni şi ceea ce au cumpărat cu preţul vieţii lor?"
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *