Meniu

Virtuţile evanghelice

 1. Virtuţile evanghelice sunt virtuţi care se raportează la virtuţile cardinale şi care sunt în mod particular recomandate de Evanghelie.
 2. Sunt patru virtuţi evanghelice: umilinţa (smerenia), sărăcia, castitatea şi ascultarea.

Umilinţa

 1. Umilinţa este o virtute care ne face să ne recunoaştem defectele şi să recunoaştem că tot ce este bun vine de la Dumnezeu.

Sărăcia

 1. Sărăcia este o virtute care ne ajută să ne îndepărtăm inima de bunurile materiale, pentru a o ataşa numai de Dumnezeu.

Castitatea

 1. Castitatea este o virtute care ne îndeamnă să evităm plăcerile interzise şi să recurgem cumpătat la cele care sunt permise.

Ascultarea

 1. Ascultarea este o virtute care ne îndeamnă să ne supunem ordinelor legitime ale tuturor superiorilor noştri, considerându-i ca pe reprezentanţi ai lui Dumnezeu.
 2. Pe această virtute s-a ridicat edificiul perfecţiunii creştine. Evanghelia a supranaturalizat aceste virtuţi, le-a perfecţionat şi a propus, nu ca o datorie, ci ca un sfat, nu ca o obligaţie generală, ci ca o fidelitate la o vocaţie privilegiată, să le ducem până la eroism, în ceea ce ea numeşte viaţă călugărească. Starea vieţii monahale se bazează pe trei legăminte sau angajamente, care sunt practicarea în cel mai înalt grad a virtuţilor morale, şi anume legământul de: sărăcie, castitate şi ascultare şi practicarea constantă a smereniei.
 3. Iată cum, Isus Hristos, în Evanghelie, cheamă un tânăr pe această cale a perfecţiunii:
  Un fruntaş atunci Îl întrebă: Învăţătorule bun, ce să fac pentru ca să am parte de viaţa veşnică? Isus îi răspunse: De ce mă chemi bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Cunoşti poruncile: să nu făptuieşti adulterul, să nu ucizi, să nu furi, să nu dai mărturie falsă; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. El însă zise: Toate acestea le-am urmat din tinereţe. Auzind astfel, Isus îi zise: Îţi mai rămâne una: vinde tot ce ai, împarte săracilor şi vei avea comori în cer. Vino apoi şi Mă urmează. La auzul acestora, el se întristă mult, căci era foarte bogat. Uitându-se la el, Isus îi zise: Cât de greu intră în Împărăţia lui Dumnezeu cei bogaţi! Mai uşor este să intre funia corabiei prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. Cei ce ascultau ziseră: Cine se poate mântui atunci? El răspunse: Cele ce sunt cu neputinţă oamenilor, Îi sunt cu putinţă la Dumnezeu. (Lc 18, 18-27)

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou ne oferă, în partea de sus, în stânga, un frumos exemplu de smerenie în persoana Sfântului Ioan Botezătorul. Într-o zi, evreii i-au trimis din Ierusalim preoţi şi leviţi pentru a-l întreba:"Cine eşti tu?" Ioan le-a mărturisit că el nu este nici Hristosul, nici Ilie, nici profet. Ei i-au spus atunci: "Pentru ce botezi dacă nu eşti nici Hristos, nici Ilie, nici profet?" Ioan le-a răspuns:"În ceea ce mă priveşte, eu botez cu apă, dar este Unul printre voi pe care nu-L cunoaşteţi. El este Cel care trebuie să vină după mine, care este deasupra mea şi eu nu sunt vrednic să-I dezleg nici cureaua încălţămintei Sale. "
 2. Primii creştini practicau perfect virtutea sărăciei. Toţi cei care aveau pământuri şi case le vindeau şi cum se vede în acest tablou, sus, în dreapta, duceau banii la picioarele Apostolilor, care îi împărţeau apoi creştinilor.
 3. Acest tablou ne oferă, jos, în stânga, un exemplu de supunere perfectă în comportarea Sfântului Iacob şi a Sfântului Ioan, fiii lui Zebedeu. Într-o zi, când erau ocupaţi cu repararea plaselor, Isus le-a spus: "Urmaţi-Mă. " Ei L-au urmat imediat, lăsându-l în barca lor pe Zebedeu şi pe cei care lucrau cu el.
 4. Acest tablou ni-L înfăţişează, în dreapta, pe Domnul nostru Isus Hristos, prietenul sufletelor curate şi, lângă El, patru sfinţi care s-au distins în mod particular prin cea mai desăvârşită curăţie, care este curăţia feciorelnică. Aceştia sunt: în dreapta: Preasfânta Fecioară şi Sfântul Ioan Botezătorul; în stânga: Sfântul Iosif şi Sfântul Ioan Evanghelistul.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *