Meniu

Adaos

1. DESPRE PRINCIPALELE FELURI DE PĂCATE

313. Care sunt cele şapte păcate capitale?

Cele şapte păcate capitale sunt:

 1. mândria;
 2. zgârcenia;
 3. necurăţia;
 4. pizma;
 5. lăcomia;
 6. mânia;
 7. lenea.

314. Pentru ce aceste păcate se numesc capitale, sau de căpetenie?

Aceste păcate se numesc capitale, sau de căpetenie, pentru că ele sunt izvorul multor păcate.

315. Care sunt păcatele împotriva Sfântului Duh?

Păcatele împotriva Sfântului Duh sunt:

 1. a nesocoti bunătatea lui Dumnezeu, cu gândul că Dumnezeu nu ne va pedepsi;
 2. a deznădăjdui de mila lui Dumnezeu;
 3. a se împotrivi adevărului cunoscut;
 4. a invidia pe aproapele pentru harurile pe care le-a primit;
 5. a avea o inimă împietrită faţă de dojenile mântuitoare;
 6. a rămâne cu îndărătnicie în nepocăinţă.

316. Pentru ce se numesc aceste păcate „împotriva Sfântului Duh”?

Aceste păcate se numesc „împotriva Sfântului Duh”, pentru că ele se împotrivesc într-un chip deosebit harului lui Dumnezeu, şi de aceea îngreunează întoarcerea spre bine.

317. Care sunt păcate strigătoare la cer?

Păcate strigătoare la cer sunt:

 1. uciderea de bunăvoie, sau premeditată;
 2. sodomia;
 3. asuprirea săracilor, a văduvelor şi orfanilor;
 4. oprirea nedreaptă a plăţii datorate altora.

318. Pentru ce se numesc aceste păcate „strigătoare la cer”?

Aceste păcate se numesc strigătoare la cer fiindcă prin gravitatea lor deosebită cer răzbunare de la Dumnezeu.

319. Care sunt păcatele străine?

Păcatele străine sunt următoarele:

 1. a sfătui pe altul la păcat;
 2. a porunci altuia să păcătuiască;
 3. a consimţi la păcatele altuia;
 4. a lăuda păcatele altuia;
 5. a ajuta pe altul la păcat;
 6. a apăra păcatele altuia.

320. Pentru ce se numesc aceste păcate „străine”?

Aceste păcate se numesc „străine” pentru că prin ele noi ne încărcăm sufletul cu păcatele pe care le fac alţii, ca şi cum le-am fi făcut noi înşine.

2. DESPRE LUCRURILE DE PE URMĂ ALE OMULUI

321. Care sunt cele de pe urmă lucruri ale omului?

Cele de pe urmă lucruri ale omului sunt: 1. moartea; 2. judecata; 3. cerul sau iadul.

322. Ne este de folos să ne gândim deseori la cele de pe urmă?

Da, ne este de folos să ne gândim deseori la cele de pe urmă, căci Sfântul Duh spune: „În toate faptele adu-ţi aminte de cele de pe urmă ale tale şi în veci nu vei păcătui”.

3. DESPRE FAPTELE DE MILOSTENIE DESPRE CARE VOM FI ÎNTREBAŢI ÎN ZIUA JUDECĂŢII

323. Care sunt faptele de milostenie trupească?

Faptele de milostenie trupească sunt:

 1. a da de mâncare celor flămânzi;
 2. a da de băut celor însetaţi;
 3. a îmbrăca pe cei goi;
 4. a adăposti pe străini;
 5. a vizita pe cei bolnavi;
 6. a vizita pe cei închişi;
 7. a îngropa pe cei morţi.

324. Care sunt faptele de milostenie sufletească?

Faptele de milostenie sufletească sunt:

 1. a sfătui pe cei ce sunt în îndoială;
 2. a învăţa pe cei neştiutori;
 3. a dojeni pe cei păcătoşi;
 4. a mângâia pe cei mâhniţi;
 5. a ierta celor ce ne-au supărat;
 6. a suferi cu răbdare nedreptatea;
 7. a ne ruga lui Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei morţi.

4. DESPRE VIRTUŢI ŞI DESPRE CELE OPT FERICIRI

325. Care sunt virtuţile teologale, sau dumnezeieşti?

Virtuţile teologale sau dumnezeieşti sunt: 1. credinţa; 2. nădejdea; 3. dragostea.

326. Pentru ce aceste virtuţi sunt numite teologale sau dumnezeieşti?

Aceste virtuţi se numesc teologale sau dumnezeieşti pentru că ele se referă la Dumnezeu.

327. Care sunt cele patru virtuţi cardinale?

Cele patru virtuţi cardinale sunt: 1. prudenţa; 2. dreptatea; 3. cumpătarea; 4. tăria.

328. Pentru ce aceste virtuţi se numesc cardinale?

Aceste patru virtuţi se numesc cardinale pentru că ele sunt temelia celorlalte virtuţi.

329. Care virtuţi se împotrivesc celor şapte păcate capitale?

Celor şapte păcate capitale se împotrivesc următoarele virtuţi: 1. umilinţa; 2. dărnicia; 3. curăţia; 4. dragostea; 5. cumpătarea; 6. blândeţea; 7. sârguinţa.

330. Spune cele opt fericiri!

 1. Fericiţi cei săraci în spirit, căci a lor este împărăţia cerului.
 2. Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul.
 3. Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.
 4. Fericiţi cei ce flămânzesc şi în setează de dreptate, căci ei se vor sătura.
 5. Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.
 6. Fericiţi cei milostivi, căci ei vor dobândi milă.
 7. Fericiţi făcătorii de pace, căci fiii lui Dumnezeu se vor chema.
 8. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor.

Fericiţi veţi fi când, pentru mine, vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău, minţind împotriva voastră; bucuraţi-vă şi vă veseliţi, căci plata voastră mare este în ceruri. (Mt 5, 3-11).

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *