Meniu

Cele zece porunci

Exod 20, 2-17

Eu sunt Domnul
Dumnezeul tău,
care te-a scos
din pământul Egiptului,
şi din casa robiei.

Deuteronom 5, 6-21

Eu sunt Domnul
Dumnezeul tău,
care te-a scos
din pământul Egiptului
şi din casa robiei.

Formula catehetică

1. Eu sunt Domnul
Dumnezeul tău:

Să nu ai alţi dumnezei
în afară de mine.
Să nu-ţi faci chip cioplit
şi nici un fel de
asemănare
cu cele ce sunt sus, în cer,
şi cu cele ce sunt jos, pe
pământ,
şi ce cele ce sunt în apele
de sub pământ.
Să nu te închini lor,
nici să nu le slujeşti,
căci Eu,
Domnul Dumnezeul tău,
sunt un Dumnezeu gelos,
care pedepsesc pe copii
pentru vina părinţilor
ce mă urăsc,
până la al treilea
şi al patrulea neam,
şi mă milostivesc
până la al miilea neam
către cei ce mă iubesc
şi păzesc poruncile mele.
 
Să nu ai alţi dumnezei
în afară de mine.
să nu ai alţi dumnezei
în afară de mine;
să nu-ţi faci chip cioplit
ca să te închini lui.
Să nu iei numele
Domnului
Dumnezeului tău
în deşert,
căci nu va lăsa Domnul
nepedepsit
pe cel ce ia în deşert
numele său.
 
Să nu iei numele
Domnului
Dumnezeului tău
în deşert…
2. Să nu iei numele
Domnului
Dumnezeului tău în zadar.
Adu-ţi aminte
de ziua sabatului,
ca să o sfinţeşti.
Şase zile lucrează
şi fă-ţi toate treburile,
dar a şaptea zi
este un sabat pentru
Domnul Dumnezeul tău:
să nu faci în acea zi
nici un lucru:
nici tu, nici fiul tău,
nici fiica ta,
nici sluga ta,
nici slujnica ta,
nici boul tău,
nici asinul tău,
nici orice dobitoc al tău,
nici străinul
care stă la tine.
Căci în şase zile a făcut
Domnul
cerul şi pământul, marea
şi toate cele ce sunt în ele,
iar în ziua a şaptea
s-a odihnit.
De aceea, a binecuvântat
Domnul ziua sabatului
şi a sfinţit-o.
 
Păzeşte ziua sabatului,
ca să o sfinţeşti.
3. Adu-ţi aminte
să sfinţeşti
ziua Domnului.
Cinsteşte pe tatăl tău şi
pe mama ta,
ca să-ţi fie bine
şi să trăieşti ani mulţi
pe pământul
pe care ţi-l va da
Domnul Dumnezeul tău.
 
Cinsteşte pe tatăl tău şi
pe mama ta.
4. Cinsteşte pe tatăl tău
şi pe mama ta,
ca să-ţi fie bine şi să
trăieşti mult pe pământ.
Să nu ucizi.
 
Să nu ucizi. 5. Să nu ucizi.
Să nu săvârşeşti adulter.
 
Să nu săvârşeşti adulter. 6. Să nu faci fapte necurate.
Să nu furi.
 
Să nu furi. 7. Să nu furi.
Să nu dai mărturie
mincinoasă
împotriva aproapelui tău.
 
Să nu dai mărturie
mincinoasă
împotriva aproapelui tău.
8. Să nu mărturiseşti
strâmb împotriva
aproapelui tău.
Să nu pofteşti
casa aproapelui tău.
 
Să nu pofteşti
femeia aproapelui tău.
9. Să nu pofteşti
femeia aproapelui tău.
Să nu pofteşti
femeia aproapelui tău,
nici sluga lui,
nici slujnica lui,
nici boul lui,
nici asinul lui,
şi nimic din ceea ce este
al aproapelui tău.
Să nu doreşti…
nimic din ceea ce este
al aproapelui tău.
10. Să nu pofteşti casa
aproapelui tău şi nici un
lucru ce este al lui.
© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *