Meniu

Crezul

Simbolul Apostolilor

Cred în Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul,
Creatorul cerului şi al pământului.

Crezul niceno-constantinopolitan

Cred într-unul Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul,
Creatorul cerului şi al pământului,
al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Şi în Isus Cristos, Fiul său unic,
Domnul nostru,
Cred într-unul Domn Isus Cristos,
Fiul lui Dumnezeu unul-născut,
care din Tatăl s-a născut
mai înainte de toţi vecii.
Dumnezeu din Dumnezeu,
Lumină din Lumină,
Dumnezeu adevărat
din Dumnezeu adevărat,
născut, iar nu creat,
de o fiinţă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii,
şi pentru a noastră mântuire
s-a coborât din ceruri.
care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,
s-a născut din Maria Fecioara;
S-a întrupat de la Duhul Sfânt,
din Maria Fecioara
şi s-a făcut om.
a pătimit sub Ponţiu Pilat,
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat;
s-a coborât în Iad,
S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat,
a pătimit şi s-a îngropat.
a treia zi a înviat din morţi; A înviat a treia zi,
după Scripturi,
s-a suit la ceruri,
şade de-a dreapta lui Dumnezeu,
Tatăl atotputernicul;
şi s-a suit la cer,
şade de-a dreapta Tatălui
de unde are să vie
să-i judece pe vii şi pe morţi.
şi iarăşi va veni cu mărire
să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi,
a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Cred în Duhul Sfânt; Cred în Duhul Sfânt,
Domnul şi de viaţă dătătorul,
care de la Tatăl şi de la Fiul purcede;
care împreună cu Tatăl şi cu Fiul
este adorat şi preamărit
şi a grăit prin prooroci.
Sfânta Biserică catolică;
împărtăşirea sfinţilor,
Cred într-una, sfântă, catolică
şi apostolică Biserică.
Mărturisesc un botez
iertarea păcatelor;
învierea morţilor
şi viaţa veşnică.
Amin.
spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor
şi viaţa veacului ce va veni.
Amin.
© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *