Meniu

Formule de învăţătură catolică

Semnul sfintei cruci
Cele două porunci ale dragostei
1. Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul
tău din toată inima ta, din tot
sufletul tău şi din tot cugetul tău.
2. Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi.

Regula de aur (Mt 7,12)
Tot ce vreţi ca oamenii să facă pentru
voi, faceţi şi voi pentru ei.

Fericirile (Mt 5,3-12)
Fericiţi cei săraci în duh,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi cei care plâng,
pentru că ei vor fi consolaţi.
Fericiţi cei blânzi,
pentru că ei vor moşteni pământul.
Fericiţi cei cărora le este foame şi
sete de dreptate,
pentru că ei vor fi săturaţi.
Fericiţi cei milostivi,
pentru că ei vor afla milostivire.
Fericiţi cei cu inima curată,
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu.
Fericiţi făcătorii de pace,
pentru ei vor fi numiţi fii ai lui
Dumnezeu.
Fericiţi cei persecutaţi pentru dreptate,
pentru că a lor este împărăţia cerurilor.
Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă
vor persecuta
şi, minţind, vor spune împotriva voastră
tot răul din cauza mea.
Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie,
căci răsplata voastră mare este în ceruri.

Cele trei virtuţi teologale
1. Credinţa
2. Speranţa
3. Dragostea.

Cele patru virtuţi cardinale
1. Prudenţa
2. Dreptatea
3. Tăria
4. Cumpătarea.

Cele şapte daruri ale Duhului Sfânt
1. Înţelepciunea
2. Înţelegerea
3. Sfatul
4. Puterea
5. Ştiinţa
6. Evlavia
7. Frica de Dumnezeu.

Cele douăsprezece roade
ale Duhului Sfânt

1. Iubirea
2. Bucuria
3. Pacea
4. Răbdarea
5. Bunăvoinţa
6. Bunătatea
7. Îngăduinţa
8. Blândeţea
9. Fidelitatea
10. Modestia
11. Cumpătarea
12. Castitatea.

Semnul sfintei cruci
Cele cinci porunci ale Bisericii
1. Să participi la Liturghie duminica şi
în celelalte sărbători de poruncă şi
să te abţii de la munci şi activităţi
care ar putea să împiedice sfinţirea
acestor zile.
2. Să-ţi mărturiseşti păcatele cel puţin
o dată pe an.
3. Să primeşti sacramentul Euharistiei
cel puţin la Paşti.
4. Să nu mănânci carne şi să respecţi
postul în zilele stabilite de Biserică.
5. Să vii în ajutorul necesităţilor materiale
ale Bisericii, după propriile
posibilităţi.

Cele şapte fapte
de milostenie trupească

1. A da de mâncare celor înfometaţi.
2. A da de băut celor însetaţi.
3. A îmbrăca pe cei goi.
4. A găzdui pe pelerini.
5. A vizita pe cei bolnavi.
6. A vizita pe cei închişi.
7. A îngropa pe cei morţi.

Cele şapte fapte
de milostenie sufletească

1. A sfătui pe cei în îndoială.
2. A învăţa pe cei neştiutori.
3. A avertiza pe păcătoşi.
4. A mângâia pe cei mâhniţi.
5. A ierta ofensele.
6. A suporta cu răbdare nedreptatea.
7. A ne ruga lui Dumnezeu pentru cei
vii şi pentru cei morţi.

Cele şapte vicii capitale
1. Mândria
2. Zgârcenia
3. Necurăţia
4. Invidia
5. Lăcomia
6. Mânia
7. Lenea

Cele patru lucruri de pe urmă
1. Moartea
2. Judecata
3. Iadul
4. Paradisul.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *