Meniu

Indice analitic

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera A

A crede, 27, 255
– cf. Credinţă
A ucide, 466467
Abraham, 8, 26, 79, 360, 536
Aclamaţie, 111
Act uman, 76, 344, 363, 368, 369
– Acţiune / a acţiona, Om, Pasiune/i
Actele penitentului, 302, 303
Activitate, 189, 191
– cf. Acţiune, Muncă
Acţiune / a acţiona, 238, 363, 364
Acuză, 303
– cf. Pocăinţa şi Reconcilierea, Spovada
Adam, 7, 75, 76, 106
Adevăr, 4, 18, 41, 47, 444, 521526
Adopţie filială, 50, 131, 230
Adoraţie (latrie), 61, 198, 221, 245, 286, 443, 552
Aducere de mulţumire, 221, 555
Adulter, 347, 487, 492
Adulţi, 259
Advent, 102
– cf. Întoarcere
Agnosticism, 445
Alegere/i, 362
Alianţă, 7, 51, 340
– noua, 8, 162, 234, 244, 340
– vechea, 8, 51, 102, 114, 169, 234, 236, 237, 253, 265, 276, 324, 418, 436, 437, 450
– cf. Noul Testament
– cf. Vechiul Testament
Altar, 246, 288
Amen, 217, 598
Amvon, 246
An liturgic, 242
– cf. Advent, Crăciun, Postul Mare, Paşte, Rusalii
Anaforă, 277
Analogie, 19
Animale, 507
Apă, 139, 237, 253, 254, 255, 260
Apostol/i, 12, 15, 109, 120, 127, 132, 174, 175, 176, 180, 222, 234, 247, 254, 265, 272, 273, 276, 298, 307, 326, 331, 421
Apostolat, 188
Apostolicitate, 174
– cf. Biserică
Aproapele: cf. Iubire
Armonie, 72
Ascultare, 178, 459, 464465
– a credinţei, 25, 26
Asemănare, 358
Ateism, 445
Avort, 470
Azimă, 276

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera B

Bărbat, 333
Bătrâneţe, 316
Biblie, 84
– cf. Sfânta Scriptură
Bine, 58, 359, 363, 375, 416
– comun, 365, 373, 407410
Binecuvântare, 221, 351, 551
Biserică, 1, 9, 14, 15, 24, 30, 32, 48, 61, 109, 133, 137, 143, 144, 145, 147152, 153160, 161193, 195, 196197, 200201, 209, 217, 218220, 223224, 226, 274, 276, 278, 281, 286, 289, 290295, 299, 306, 310312, 315, 319, 321322, 325327, 329330, 333, 336, 340341, 343, 348353, 366, 429433, 438, 444, 548549
– cf. Poporul lui Dumnezeu
Biserici Orientale, membri, 293
Boală, 313, 316
Bolnav/i, 286, 314, 315, 471
– cf. Ungerea bolnavilor
Botezul, 34, 44, 147, 163, 177, 200, 224, 227, 250, 251, 252264, 292, 297, 352, 354, 422
– lui Ioan Botezătorul, 105
– lui Isus, 105, 254
– cf. Sacrament/e
Bucurie, 370
Buna-Vestire, 172, 184
– cf. Maria Preasfântă, Înger/i
Bunătatea lui Dumnezeu, 212, 416, 592
– cf. Dumnezeu
Bunuri pământeşti, 194, 362

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera C

Canonul Scripturilor, 20
Caracter sacramental, 227, 263, 268, 328, 335
– cf. Sigiliu
Cardinale: cf. Virtuţi
Carisma adevărului, 16
Caritate, 179, 330
Carne, 202, 432
Castitate, 178, 488494
Catehumen, 262
Catehumenat, 259
Catedră, 246
Cateheză, 80, 190
Catolicitatea Bisericii, 166168
Cădere, 7378
– cf. Păcatul strămoşesc
Căinţă, 300, 303
Căsătoria, 502
– cu disparitate de cult, 345
– instituirea divină, 234, 337340
– mixtă, 345
– sacrament, 321, 341350
Cânt, 238
Cel Rău, 74, 258, 352
Celebrare / a celebra, 233249
Celebrarea euharistică, 275, 277278
– cf. Liturghie, Euharistie
Celibat, 334, 342
Cer, 209
Cercetarea cugetului, 303, 304, 374
– cf. Pocăinţa şi Reconcilierea
Cerere, rugăciune de, 553
Chemare, 188, 535
Cina Domnului, 120, 275, 491
Circumciziune, 103
Colegiu apostolic, 109, 162
Colegiul episcopilor, 180, 182, 183, 185, 326
Compasiune, 314
Comunitate umană, 401414
Comunităţi ecleziale, membri, 293
Comuniune
– eclezială, 250, 321
– euharistică, 277, 290293, 305, 349
– între creştini, 263
Comuniunea sfinţilor, 194195, 211
Conciliu/ii, 88, 185, 446
Concupiscenţă, 77, 297, 527
– cf. Cupiditate
Condamnare/osândă
– a lui Cristos, 113
– a celui păcătos, 135, 208, 212, 214
Conducerea Bisericii, 187
Configurare lui Cristos, în Preoţie, 335
Confirmaţiune: cf. Mir
Consacrare, 237, 277
– cf. Transsubstanţiere
Conservarea creaţiei, 54
Consimţământ matrimonial, 344, 346
Consubstanţial, 88
– cf. Treimea Preasfântă
Conştiinţă, 359, 372377
Convertire, 107, 116, 165, 296, 297, 299, 427
Cooperare, sacramentul Preoţiei, 328
Copil/copii, 338, 345, 346, 456, 459, 461, 500501
– cf. Educaţie, Familie, Părinţi, Căsătorie
Copilărie, a lui Isus, 103
Crăciun, 103
Creator, 46, 50, 54, 6672, 202, 416
– cf. Dumnezeu
Creatură/i, 55, 64, 67
Creaţie, 46, 50, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 65, 67, 236, 337
Credincios/credincioşi, 177, 185, 227, 231, 281, 289, 315, 357
Credinţă, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3335, 36, 43, 48, 86, 112, 126, 184185, 194, 208, 211, 228, 240, 259, 349, 385, 386, 442
– cf. A crede
Creştin, 82, 163, 168
– necatolic, 292, 345
Crismă, 246, 267, 270
– cf. Confirmaţiune
Cristos, 1, 6, 12, 38, 45, 46, 53, 57, 58, 82, 97101, 109, 117122, 131, 142, 149, 156, 157, 158, 181, 189, 206, 207, 218225, 227, 229230, 231232, 233, 235, 236, 237, 240, 242, 243, 244, 246, 262, 267, 271274, 276, 280, 281, 282, 283285, 287, 292, 295, 297, 298, 299, 302, 306, 307, 312, 315, 319, 320, 322, 323, 324, 327, 328, 330, 335, 336, 357, 359, 362, 366, 420, 421, 422, 426, 428, 456, 491, 560
– cf. Mesia
Cruce, 108, 110, 122, 126, 254, 428
– cf. Semnul crucii
Cult, 198, 218, 227, 244, 274, 277, 328, 351, 443, 444, 446
Cultură/i, 236, 247, 248, 249
Cumpătarea, virtute cardinală, 379, 383
Cunoaştere
– a lui Dumnezeu, a lui Cristos, 90
– a omului, 3, 4
Cupiditate, 531
– cf. Concupiscenţă, Dorinţă
Cuplu, 71
Curăţie, 529530
Cuvânt uman, limbaj, 238
Cuvântul
– divin, 9, 46, 86, 89, 137, 202
– întrupat, 91
– cf. Cristos
Cuvântul lui Dumnezeu, 9, 13, 16, 18, 21, 23, 28, 32, 159, 186, 190, 277, 374, 429, 558, 570, 593
– cf. Sfânta Scriptură, Cateheză

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera D

Dar/daruri, 194, 268, 323, 357, 374, 389, 441
– cf. Dumnezeu, Duhul Sfânt
Datorie, 184, 249, 430, 464, 487, 494, 516, 518
David, 8
Decalog, 436441
– cf. Poruncă/i (- cele zece)
Demnitate, 2, 358, 365, 373, 444, 487
Depozitul credinţei, 14, 15, 16
Despărţirea soţilor, 348
Dezlegare, 302, 308, 311, 349
– cf. Pocăinţa şi Reconcilierea
Diacon/i, 179, 260, 327, 330
Diaconat, 325, 334
Diavol, 74, 75, 108, 125
Dieceză, 167
Discipol/i ai lui Cristos, 127, 128, 129
Divorţ, 347, 349
Doctrina socială a Bisericii, 503, 509520
Domn, 38, 84
– cf. Cristos, Dumnezeu
Dorinţă, 2, 361, 370
– cf. Concupiscenţă, Cupiditate
Dragoste: cf. Iubire
Drept/drepturi, 365, 444, 504, 512
Dreptate divină, 75, 307
Dreptate socială, 404, 411414, 509519
Dreptate, virtute cardinală, 379, 381
Duhul Sfânt, 1, 6, 12, 15, 18, 19, 42, 45, 47, 85, 91, 94, 130, 132, 136146, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 192, 221, 222, 223, 230231, 235, 252, 254, 256, 260, 263, 265, 267268, 283, 298, 357, 366, 384, 387, 389, 390, 422, 427, 549, 557, 561
– cf. Treimea Preasfântă
Duminică, 241, 276, 289, 432, 452454, 567
Dumnezeu, 1, 2, 3, 6, 18, 2530, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 6667, 70, 71, 72, 74, 78, 97, 112, 119, 137, 147, 200, 213, 358, 360, 401, 405, 412, 415, 435436, 437, 442446, 534535, 586
– unic, 37, 43, 113, 116, 412
– cf. Treimea Preasfântă

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera E

Edificiu sacru, 245
Educaţie, 338, 346, 349, 374, 460461, 565
– cf. Copii, Părinţi, Căsătorie
Egalitate, 412, 413
Embrion uman, 472
Eparhie, 180
Epifanie, 103
Episcop/i, 12, 16, 162, 167, 174, 176, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 235, 246, 270, 278, 307, 308, 317, 318, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 352
– cf. Preoţia, Sacrament/e, Hirotonire
Episcopat, 325, 334
– cf. Episcop
Episcopul de Roma, 16, 162, 174, 180, 182, 183, 184, 185, 187
– cf. Romanul / Suveranul pontif, Papă
Euharistia, 120, 186, 188, 194, 211, 220, 222, 224, 243, 245, 250, 251, 254, 271294, 320, 328, 354, 432, 453, 567
Eutanasie, 470
Eva, 7, 75
Evanghelie/ii, 22, 261, 328, 359, 419, 579
– cf. Vestea cea bună, Noul Testament, Sfânta Scriptură
Evanghelizare, 80, 172, 190
Evlavia populară, 353
Evrei, 169, 276
– cf. Israel
Excomunicare, 308
Exemplu, 186
Existenţa lui Dumnezeu: cf. Dumnezeu
Existenţă: cf. Viaţă
Exorcism, 352
Experimente ştiinţifice, 475

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera F

Familie, 189, 350, 402, 453, 456462, 565
– cf. Căsătorie
Fapte, 208, 211
Fecioara Maria, 88, 94, 95, 9899, 294
Feciorie, 342, 491
Fecundare artificială, 499
Fecunditate, 347
Femeie, 71, 337339, 342, 344, 347, 527530
Fericire, 1, 208, 210, 214, 358, 359, 360, 361, 363, 415
Fericirile evanghelice, 359, 360, 361
Fii ai lui Dumnezeu, 1, 147, 154, 258, 268, 357
Fiul lui Dumnezeu, 1, 42, 83, 85, 90, 137
– cf. Cristos, Isus Cristos, Cuvântul
Foc, 139, 237
Formulă/e
– de credinţă, 31
– sacramentale, 256, 260, 267
– cf. Simboluri
Frângerea pâinii, 273, 275, 284
Fuga şi întoarcerea din Egipt, 103
Funcţie
– profetică, 155, 177, 190, 326, 335
– regească, 155, 177, 191, 326, 335
– sacerdotală, 155, 177, 188, 218, 326, 335

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera G

Gloria lui Dumnezeu, 53
Gloria viitoare, 294

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera H

Har, 72, 73, 75, 131, 186, 195, 206, 222, 229, 259, 262, 263, 266, 267, 269, 271, 291, 292, 297, 300, 310, 341, 357, 359, 362, 366, 378, 404, 419, 420, 422425, 429
– actual, 424
– habitual, sfinţitor, îndumnezeitor, 423
– sacramental, 230231, 318, 319, 346, 424
Hirotonire,
– diaconală, 330
– episcopală, 326
– prezbiterală, 328

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera I

Iad, 74, 125, 212, 213
Idolatrie / idol, 445, 446
Ierarhie, 179, 180
Iertare,
– a păcatelor, 50, 200201, 230, 263, 296, 304, 310, 319, 594, 595
– a pedepsei, 310
– cf. Pocăinţa şi Reconcilierea
Ignoranţă, 364, 376
Ilie, 110, 539
Imagini sacre, 92, 240
Impietate, 445
Impunerea mâinilor, 139, 237, 265, 267
Indisolubilitate, 338, 346, 347, 495
– cf. Căsătorie
Indulgenţe, 312
Infailibilitate, 185
Infidelitate, 339
Inima lui Isus, 93
Iniţiere creştină, 250, 251294, 295
Inseminare artificială, 499
Inspiraţie, 18, 140
Integritate corporală, 477
Inteligenţă, 358
Ioan Botezătorul, 102, 105, 141, 254
Iosif, sfântul, 104
Ispitire, 74, 75, 596
– a lui Isus, 106
Istoria mântuirii, 51
Istorie, 128
Isus Cristos, 9, 10, 22, 45, 46, 57, 79, 80, 8184, 8595, 98100, 101111, 112124, 125131, 132135, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 154, 155, 156158, 171172, 173, 175, 179, 189191, 204, 206, 224, 255, 262, 263, 265, 338, 340, 341, 342, 352, 360, 434435, 450, 541542, 543544, 578, 580, 582
– cf. Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia
Iubire / dragoste, 161, 192, 194, 271, 375, 385, 387, 404, 420, 426, 428, 442
– a Bisericii: cf. Biserică
– conjugală, 344, 347, 495496
– faţă de aproapele, 292, 337, 401, 418, 420, 435, 436, 455533
– faţă de Dumnezeu, 401, 418, 420, 435, 436, 442446
– milostivă a lui Dumnezeu, 300
– cf. Căsătoria
– cf. Dumnezeu
– cf. Pasiune
Izvor baptismal, 246

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera Î

Împărăţia lui Dumnezeu, 107108, 109, 111, 134, 258, 314, 590
Înălţarea lui Cristos, 132
– cf. Cristos
Încăpăţânare terapeutică, 471
Încorporare în Cristos, în Biserică, 263, 291
Încredere, 300
Îndreptăţire, 131, 263, 422
Înger/i, 59, 60, 61, 74, 97, 209
Înjurătură, 116, 447
Înmormântare, 354356
– a lui Cristos, 124
– cf. Răposaţi
Întoarcere, 133, 212, 214, 242, 271
– cf. Advent
Întrupare, 45, 50, 8595, 101, 131, 242
Înţelepciune, 389
Învierea lui Cristos, 50, 57, 58, 109, 110, 112, 126131, 149, 204, 252, 271, 354, 452
Învierea morţilor, 131, 202206, 214, 320, 355

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera J

Jertfă/e, 443
– a crucii, 122, 271, 280, 324
– euharistică, 271, 275, 280, 281, 356
Judecată, 134, 135
– a conştiinţei, 376
– a lui Dumnezeu, a lui Cristos, 205, 207, 208, 214, 215, 216
Jurământ, 448449

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera L

Laic/i, 178, 188
Laudă, rugăciune de, 556
Lege, 8, 406, 410
– divină, 373
– morală, 415418
– naturală, 416, 430
– nouă, a evangheliei, 420, 421, 434
– veche, a lui Israel, 8, 79, 113, 114, 340, 418419, 435, 436
Lesne-iertător: cf. Păcat/e
Libertatea omului, 56, 355356, 425
Liturghie, 275, 432
– cf. Euharistia
Liturgia orelor, 243, 567
Liturgie, 218220, 221223, 233, 234, 558
– cerească, 234
Lume, 3, 50, 52, 54, 62, 134, 481482
Lumină, 237

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera M

Magisteriu, 10, 15, 16, 17, 19, 430, 559
Maica lui Dumnezeu, 88, 95, 196, 234
– cf. Maria Preasfântă
Maria Preasfântă, 26, 85, 88, 94, 95, 96100, 104, 142, 196199, 234, 240, 429, 546547, 562, 563
Martiri, 234, 262
Martori, 343
Maternitatea spirituală a Preasfintei Maria, 100
Mărturie, 190, 193, 268, 522
Mângâietor, 138
– cf. Duhul Sfânt
Mântuire, 67, 119, 171, 230, 237, 261, 262, 314, 321, 366
Medicină, 471
Meditaţie, 454, 568, 570
Memorial, 120, 271, 275, 280
Merit, 426427
Mesia, 8, 78, 82, 111
– cf. Cristos
Mijlocire, 132, 195, 197, 264, 315, 554
Mijlocitor: cf. Cristos
Milostivirea divină, 307, 339, 391
Minune/i, 108
Mir, 224, 227, 250, 251, 265270, 292, 354
Misiune/i
– a apostolilor, 175, 176, 322
– a Bisericii, 144, 150, 173, 193, 201, 250
– a celor căsătoriţi, 321
– a celor hirotoniţi, 181, 321
– a Duhului Sfânt, 5, 9,144
– a Fiului lui Dumnezeu, a lui Cristos, 9, 144
– a papei, 182
Mister/e
– al Bisericii, 152
– al lui Isus, al lui Cristos, 86, 89, 100, 101, 102, 103, 225
– al omului, 67
– al răului, 57
– divin, 4, 5, 40, 4449, 144
– pascal, 122125, 126, 218, 222, 223, 233249
– cf. Treimea Preasfântă
Moarte, 72, 77, 78, 125, 131, 205206, 208, 213, 308, 311, 314, 316, 320, 354, 355, 471, 476
– a lui Cristos, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 125, 149, 252, 271, 314, 354
Moise, 8, 38, 114, 537
Morală, 185, 429
– cf. Lege (-morală)
Moralitate, 367369, 370371, 372
Mormântul lui Cristos, 124, 127
Muncă, 186, 281, 432, 513517
Muribunzi, 478
Muzica liturgică, 239

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera N

Naş/naşă, 259
Natura umană şi păcatul strămoşesc, 77, 297, 338
Natură
– divină, 48, 88, 89
– umană, 88, 89
Neam omenesc, 68, 76, 152
– cf. Om
Neascultare: cf. Ascultare
Nedreptate: cf. Drept, Dreptate
Noe, 7
Normă, 375
– cf. Lege (-morală)
Noul Testament, 22, 23, 140, 148, 217
– cf. Sfânta Scriptură, Alianţă (-noua)
Nume
– al lui Dumnezeu, 38, 40, 254, 256, 447, 588589
– al lui Isus, 81, 560
– ale Euharistiei, 275
– creştin, 264

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera O

Obligaţie, 289, 290, 305, 342, 439, 440
– cf. Datorie
Oferire
– a credincioşilor, 189, 235, 429
– a lui Cristos, 119, 120, 122, 130, 273, 280, 429
Om, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 25, 59, 6263, 6672, 202203, 205206, 212, 213, 337339, 342, 344, 347, 358, 365, 401414, 415420
– Cristos om, 8789
Omenire: cf. Neam omenesc
Omucidere, 470
Orientală: cf. Biserică, Liturgie
Ospăţ pascal, 271, 287
Ostie consacrată, 286

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera P

Pace, 480486
Papă, 180, 182185, 326
– cf. Romanul / Suveranul pontif, Episcopul Romei
Paradis: cf. Cer
Participarea la viaţa socială, 405411, 463464
Parusia, 134
– cf. Plinirea timpurilor, Întoarcere
Pasiune/i, 370371, 378
Pastoraţie, 327, 328, 329
Paşte, 237, 241, 290, 298, 432
Păcat/e, 1, 57, 7376, 97, 108, 116, 117, 118, 121, 122, 131, 191, 200201, 206, 213, 263, 281, 291, 292, 295, 297, 298, 300, 303, 304306, 308, 309, 313, 314, 338, 347, 363, 366, 391397, 492
Păcatul strămoşesc, 75, 7678, 96, 258, 263
Păcătos/păcătoşi, 107, 117, 118, 165, 299
Păgâni, 102
Părinţi, 259, 455, 459, 460, 461
– cf. Copil, Familie
Părinţii Bisericii, 243
Pătimirea lui Cristos, 112124, 314, 319, 392, 543
– cf. Cristos, Isus Cristos
Pâine de grâu, 237, 273, 277, 279, 283, 284, 592593
Pedeapsă, 263, 310, 312, 468469
Pelerinaj, viaţa ca, 294
Pelerinaje, 353
Persoană, 66, 257, 358, 372, 373, 401404, 487488
– cf. Om, Societate
Persoanele divine, 47, 4849, 52
– cf. Treimea Preasfântă
Petru, apostolul, 81, 109, 127, 162, 187
Plan al lui Dumnezeu, 1, 6, 97, 118, 276, 324, 337, 338, 456
Plinirea timpurilor, 1
Pocăinţa şi Reconcilierea, sacrament, 200, 224, 250, 291, 296312, 432
Pocăinţă exterioară, 301
Pocăinţă interioară, 300
Poligamie, 347
Politeism, 445
Pomană, 211, 301
Poporul lui Dumnezeu, 148, 153, 154, 155, 177178, 179, 184, 244, 274, 323
– cf. Biserică
Porumbel, 139
Porunca iubirii, 420
Poruncă/i,
– cele zece, 418, 442446, 447449, 450454, 455465, 466486, 487502, 503520, 521525, 527530, 531533
– ale Bisericii, 431, 432
Post, 291, 301, 432
Postul Mare, 106, 301
Potir, 273
Preot/preoţie, 179, 235, 246, 260, 263, 270, 278, 302, 303, 307, 308, 317, 324, 327, 328, 343, 352
– cf. Sacrament/e, Episcop/i
Preoţia, sacrament, 176, 179, 181, 224, 227, 235, 321336
– cf. Sacrament/e
Preoţime, 329
Prezbiterat, 325, 334
Prezentarea darurilor, 277
Prezentarea la templu, 103
Prezenţa lui Cristos în Euharistie, 274, 282, 285
Primire / a primi, 25, 111, 190
Procesiune, 286
Proclamare: cf. Cuvântul lui Dumnezeu
Profesiune
– a sfaturilor evanghelice, 178, 192
– de credinţă, 33, 3637, 168, 259
Profet/profeţi, 8, 102, 140, 265, 313, 340, 539
Promisiune/i, 360, 443
Proprietate privată, 504506
Propunere, 300
Providenţă, 5558
– cf. Dumnezeu
Prudenţă, 379, 380
Psalmi, 243, 540
Pudoare, 530
Purgator, 210, 211
Purificare, 165, 195, 208, 209, 210, 211, 314, 355
Puterea sacră, 323

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera R

Raţiune, 3, 4
Răposaţi, 312, 479
Răscumpărare, 8, 65, 219, 220
Răscumpărător: cf. Cristos
Rău, 5758, 108, 359, 363, 375, 376, 416, 597
– cf. Bine
Război, 483486
Realităţi vremelnice, 188
Reconciliere, 200, 296, 310
– cf. Pocăinţa şi Reconcilierea
Reflecţie: cf. Meditaţie
Reglementarea naşterilor, 496498
Regula de aur, 375
Religie/ii, 169, 170
Reparare, 302, 303
Respect: cf. Demnitate
Respectare, 441
Responsabilitate, 363, 399
Retribuire, 208, 214
Revelaţia divină, 4, 69, 11, 15, 16, 22, 40, 41, 42, 73, 535547
Revelaţii particulare, 10
Ridicarea la cer a Mariei, 166, 197
Rit, 256, 267
– cf. Tradiţie, Liturgie
Roadele Duhului Sfânt, 390
Roman / Suveran pontif, 185
– cf. Papă
Rozariu, 198, 353, 567
Rugăciune, 56, 146, 186, 243, 245, 281, 291, 301, 318, 349, 351, 355, 374, 443, 534598
– cf. Tatăl nostru, Psalmi, Liturgia orelor
Rugăciune de consacrare, 331
Rugăciunea euharistică, 277, 283
Rusalii, 142, 144, 149, 255, 265, 267

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera S

Sacrament/e, 146, 159, 168, 186, 194, 220, 222, 224232, 248, 249, 250350, 354, 357
Sacramental/ii, 351
Sanctuar, 353
Satana, 74
– cf. Diavol
Sănătate fizică, 319
Sărac/i, 520
Sărăcie, 178, 532
Sărbătoare/ori, 289, 432, 450454, 567
Sâmbătă, 450452
Sânge, 120, 254, 282, 283
– cf. Euharistia, Transsubstanţiere
Scandal, 473
Scaunului Apostolic, rezervat, 308
Schimbarea la faţă, 83, 110
Scop ultim, 360
Secret al sacramentului Reconcilierii, 309
Semn/e sacramentale, 236, 237, 254
Semne, 108, 127, 224, 314
Semnul crucii, 351
Sfânt/sfinţi, 165, 209, 240, 242, 264, 294, 312, 429, 564
Sfânta inimă, 93
Sfânta Scriptură, 13, 14, 17, 1824, 62, 74, 217, 239, 240
Sfinţenia Bisericii, 165
Sfinţenie, 75, 165, 188, 190, 231, 264, 346, 428
Sfinţire, 75, 165, 188, 190, 231, 264, 274, 453
Sigiliu sacramental, 309
Simbolul apostolilor, 35
Simbolul niceno-constantinopolitan, 35
Simboluri ale credinţei, 3335, 357
Sinucidere, 470
Slăbiciune, 202
Slujire, 323
Slujirea Bisericii, 181, 331
– de a conduce, 326
– de a învăţa, 326
– de a sfinţi, 326
Slujitor (Cristos), 118
Slujitorul/ii sacramentelor, 225, 260, 270, 278, 293, 307
– cf. fiecare sacrament
Societate, 191, 402403, 405410, 411414, 457458, 463465
– cf. Viaţa socială
Solidaritate, 414, 518
Soţ: cf. Căsătoria
Soţi, 337, 343, 344, 345, 346
– cf. Căsătoria, Divorţ
Soţie: cf. Căsătoria
Specii euharistice, 283, 284, 285
Speranţă, 132, 161, 300, 385, 387, 442
Sperjur, 449
Spovada, 246, 296, 303, 304, 305, 306, 311, 316, 432
– cf. Pocăinţa şi Reconcilierea
Stat, 406, 472, 483484, 494
– cf. Societate
Structuri ale păcatului, 400
Struguri: cf. Vin
Subsidiaritate, 402, 403
Succesiune apostolică, 12, 161, 167, 176, 222, 248, 326, 332
Suferinţă, 56, 72, 77, 281, 314
– a lui Cristos, 117, 119
Suflet
– al omului, 69, 70, 203, 205, 208, 356, 358, 473
– al lui Cristos, 90, 125, 130, 282
Superstiţie, 445

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera Ş

Ştiinţă, 29

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera T

Tabernacol, 246, 286
Tată: cf. Părinţi
Tatăl, Dumnezeu, 1, 46, 48, 52, 83, 88, 90, 91, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 110, 115, 118, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137, 154, 206, 221, 280, 582585
Tatăl nostru, rugăciunea, 544, 569, 578598
Tăria, virtute cardinală, 379, 382
Teamă, 364, 370
Templu
– al Duhului Sfânt, 147, 159
– al noii alianţe, 244
– din Ierusalim, 113, 114, 115, 538
Testament: cf. Vechiul Testament, Noul Testament
Timp, 131, 137, 149, 243, 322
Timp liturgic, 241
Tradiţie, 1114, 17, 19, 20, 32, 557566
– apostolică, 12
– liturgică, 19
Transplant de organe, 476
Transsubstanţiere, 283
Treimea Preasfântă, 27, 32, 34, 4449, 52, 82, 83, 110, 130, 136, 137, 144, 153, 161, 165, 195, 198, 209, 385, 428, 534
– cf. Dumnezeu, Tatăl, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul, Duhul Sfânt
Triduum-ul pascal, 272
Tristeţe, 370
Trup
– al omului, 69, 110, 203, 204, 205, 356, 358, 474
– eclezial, 323
– omenesc al lui Cristos, 90, 92, 124, 129, 130
– Trupul lui Cristos în Euharistie, 271, 282, 593
– cf. Transsubstanţiere

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera U

Ultima Cină, 120, 272, 276
Ungere, 139, 266, 267, 318
Ungerea bolnavilor, sacrament, 224, 250, 313319
Unitate
– a Bisericii, 161163
– a creştinilor, 164
Untdelemn, 237, 246, 318
– cf. Crismă, Sacrament/e, Ungere
Ură, 370
Urmarea lui Cristos, 123, 434

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera V

Vechiul Testament, 21, 22, 23, 45, 118, 140, 141, 142, 148, 313, 340, 446, 538
– cf. Sfânta Scriptură, Alianţă (-vechea)
Vederea lui Dumnezeu, 125, 362, 533
Venerarea relicvelor, 353
Vestea cea bună, 79, 80
– cf. Evanghelie, Noul Testament
Vestire, 80
– cf. Evanghelizare
Via crucis, 353
Viatic, 320
Viaţă,
– consacrată, 192, 193
– morală a creştinului, 429, 433
– nouă, 135, 136, 146, 251, 263, 297, 354, 357, 359
– umană, 466467
– veşnică, 207, 232, 271, 294, 320
Viciu/ii, 117, 371, 398
Victorie, 314
Vin din struguri, 237, 273, 277, 279
Vină: cf. Păcat/e
Vindecare, 313
Vindecare, sacramente ale, 250, 295320
Violenţă, 364
Virtuţi, 159, 371, 377
– teologale, 263, 384, 385, 558
– umane sau cardinale, 378, 379
Voinţă
– a lui Dumnezeu, 591
– a omului, 358
– divină şi umană în Cristos, 91, 121
Vot, 443

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera Z

Zămislire
– a lui Isus, 94, 98
– a Mariei, 96

A * B * C * D * E * F * G * H * I * Î * J * L * M * N * O * P * R * S * Ş * T * U * V * Z * Y

Litera Y

YHWH, 38

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *