Meniu

Misterul pascal în timpul Bisericii

PARTEA A DOUA: CELEBRAREA MISTERULUI CREŞTIN
SECŢIUNEA ÎNTÂI:
ECONOMIA SACRAMENTALĂ
 1. Ce este liturgia?

  Liturgia este celebrarea misterului lui Cristos şi îndeosebi a misterului său pascal. În ea, prin exercitarea funcţiei sacerdotale a lui Isus Cristos, prin semne, se manifestă şi se realizează sfinţirea oamenilor şi este exercitat de trupul mistic al lui Cristos, adică de cap şi de mădulare, cultul public datorat lui Dumnezeu. [1066-1070]

 1. Ce loc ocupă liturgia în viaţa Bisericii?

  Liturgia, acţiune sacră prin excelenţă, constituie culmea spre care tinde acţiunea Bisericii şi în acelaşi timp izvorul din care provine forţa sa vitală. Prin liturgie, Cristos continuă în Biserica sa, cu ea şi prin ea, opera răscumpărării noastre. [1071-1075]

 1. În ce constă economia sacramentală?

  Economia sacramentală constă în a comunica roadele răscumpărării lui Cristos, prin celebrarea sacramentelor Bisericii, în cel mai înalt grad prin Euharistie, „până când va veni” (1Cor 11,26). [1076]

CAPITOLUL ÎNTÂI
MISTERUL PASCAL ÎN TIMPUL BISERICII

LITURGIA – LUCRARE A PREASFINTEI TREIMI

 1. În ce mod este Tatăl izvor şi scop al liturgiei?

  În liturgie Tatăl ne umple cu binecuvântările sale în Fiul întrupat, mort şi înviat pentru noi, şi-l revarsă în inimile noastre pe Duhul Sfânt. În acelaşi timp, Biserica îl binecuvântează pe Tatăl prin adoraţie, laudă şi aducere de mulţumire şi imploră darul Fiului său şi al Duhului Sfânt. [1077-1083] [1110]

 1. Care este lucrarea lui Cristos în liturgie?

  În liturgia Bisericii Cristos semnifică şi realizează mai ales propriul mister pascal. Dăruindu-l pe Duhul Sfânt apostolilor, le-a dat lor şi succesorilor lor puterea de a realiza lucrarea mântuirii prin jertfa euharistică şi prin sacramente, în care el însuşi acţionează pentru a comunica harul său credincioşilor din toate timpurile şi în întreaga lume. [1084-1090]

 1. Cum acţionează Duhul Sfânt, în liturgie, faţă de Biserică?

  În liturgie se realizează cea mai strânsă cooperare între Duhul Sfânt şi Biserică. Duhul Sfânt pregăteşte Biserica pentru a-l întâlni pe Domnul său; îl aminteşte şi îl manifestă pe Cristos credinţei adunării; face prezent şi actualizează misterul lui Cristos; uneşte Biserica cu viaţa şi misiunea lui Cristos şi face să rodească în ea darul comuniunii. [1091-1109] [1112]

MISTERUL PASCAL ÎN SACRAMENTELE BISERICII

 1. Ce sunt sacramentele şi care sunt ele?

  Sacramentele sunt semne vizibile şi eficace ale harului, instituite de Cristos şi încredinţate Bisericii, prin care ne este dăruită viaţa divină. Sunt şapte: Botezul, Mirul, Euharistia, Pocăinţa, Ungerea bolnavilor, Preoţia şi Căsătoria. [1113-1131]

 1. Care este raportul sacramentelor cu Cristos?

  Misterele vieţii lui Cristos constituie fundamentul a ceea ce Cristos, prin slujitorii Bisericii, împarte acum în sacramente. [1114-1116]

 1. Care este legătura sacramentelor cu Biserica?

  Cristos a încredinţat Bisericii sale sacramentele. Ele sunt „ale Bisericii”, într-o semnificaţie dublă: sunt „de la ea”, deoarece sunt acţiuni ale Bisericii, care este sacrament al acţiunii lui Cristos; şi sunt „pentru ea”, în sensul că edifică Biserica. [1117-1119]

 1. Ce este caracterul sacramental?

  Este un sigiliu spiritual, conferit de sacramentele Botezului, Mirului şi Preoţiei. El este promisiune şi garanţie a ocrotirii divine. În virtutea acestui sigiliu creştinul este configurat lui Cristos, este părtaş în mod diferit la preoţia sa şi face parte din Biserică după stări şi funcţiuni diferite. Deci este consacrat cultului divin şi slujirii Bisericii. Deoarece caracterul este de neşters, sacramentele care îl imprimă se primesc o singură dată în viaţă. [1121]

 1. Care este relaţia sacramentelor cu credinţa?

  Sacramentele nu numai că presupun credinţa, dar prin cuvintele şi prin elementele rituale o hrănesc, o fortifică şi o exprimă. Celebrând sacramentele, Biserica mărturiseşte credinţa apostolică. De aici vine dictonul antic: „Lex orandi, lex credendi„, adică Biserica crede după cum se roagă. [1122-1126] [1133]

 1. De ce sacramentele sunt eficace?

  Sacramentele sunt eficace ex opere operato („prin însuşi faptul că acţiunea sacramentală este îndeplinită”), deoarece Cristos acţionează în ele şi comunică harul pe care ele îl semnifică, independent de sfinţenia personală a celebrantului. Totuşi, roadele sacramentelor depind şi de dispoziţiile celui care le primeşte. [1127-1128] [1131]

 1. Pentru ce motiv sacramentele sunt necesare pentru mântuire?

  Pentru cei care cred în Cristos, sacramentele sunt necesare pentru mântuire, chiar dacă nu sunt date toate fiecărui credincios, deoarece conferă harurile sacramentale, iertarea păcatelor, adopţiunea ca fii ai lui Dumnezeu, conformarea cu Cristos Domnul şi apartenenţa la Biserică. Duhul Sfânt vindecă şi transformă pe cei care le primesc. [1129]

 1. Ce este harul sacramental?

  Harul sacramental este harul Duhului Sfânt, dăruit de Cristos şi propriu pentru fiecare sacrament. Acest har îl ajută pe cel credincios în drumul său de sfinţenie şi tot aşa ajută şi Biserica în creşterea sa în dragoste şi în mărturie. [1129] [1131] [1134] [2003]

 1. Care este relaţia dintre sacramente şi viaţa veşnică?

  În sacramente Biserica primeşte deja o anticipare a vieţii veşnice, în timp ce rămâne „aşteptând speranţa fericită şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru, Isus Cristos” (Tit 2,13). [1130]

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *