Meniu

Tradiţia rugăciunii

PARTEA A PATRA: RUGĂCIUNEA CREŞTINĂ
SECŢIUNEA ÎNTÂI:
RUGĂCIUNEA ÎN VIAŢA CREŞTINĂ
CAPITOLUL AL DOILEA
TRADIŢIA RUGĂCIUNII
 1. Care este importanţa tradiţiei în raport cu rugăciunea?

  În Biserică, Duhul Sfânt îi învaţă pe fiii lui Dumnezeu să se roage prin tradiţia vie. Într-adevăr, rugăciunea nu se reduce la manifestarea spontană a unui impuls interior, ci presupune contemplaţia, studiul şi înţelegerea realităţilor spirituale care se experimentează. [2650-2651]

LA IZVOARELE RUGĂCIUNII

 1. Care sunt izvoarele rugăciunii creştine?

  Ele sunt: cuvântul lui Dumnezeu, care ne dă „superioritatea cunoaşterii” lui Cristos (Fil 3,8); liturgia Bisericii, care vesteşte, actualizează şi comunică misterul mântuirii; virtuţile teologale; situaţiile zilnice, pentru că în ele îl putem întâlni pe Dumnezeu. [2652-2662]

„Te iubesc, Doamne, şi singurul har pe care ţi-l cer este de a te iubi veşnic. Dumnezeul meu, dacă limba mea nu poate să repete în fiecare clipă că te iubesc, vreau ca inima mea să ţi-o repete ori de câte ori respir” (Sfântul Ioan Maria Vianney).

CALEA RUGĂCIUNII

 1. Există în Biserică diferite căi de rugăciune?

  În Biserică există diferite căi de rugăciune, legate de diferitele contexte istorice, sociale şi culturale. Revine magisteriului să discearnă fidelitatea lor faţă de tradiţia credinţei apostolice, iar păstorilor şi cateheţilor să explice sensul lor, care face mereu referinţă la Isus Cristos. [2663]

 1. Care este calea rugăciunii noastre?

  Calea rugăciunii noastre este Cristos, pentru că ea se adresează lui Dumnezeu, Tatăl nostru, dar ajunge până la el numai dacă, cel puţin implicit, noi ne rugăm în numele lui Isus. De fapt, omenitatea sa este singura cale prin care Duhul Sfânt ne învaţă să-l rugăm pe Tatăl nostru. De aceea, rugăciunile liturgice se încheie cu formula: „Prin Domnul Isus Cristos”. [2664] [2680-2681]

 1. Care este rolul Duhului Sfânt în rugăciune?

  Deoarece Duhul Sfânt este maestrul interior al rugăciunii creştine şi „noi nu ştim ce să cerem în rugăciune” (Rom 8,26), Biserica ne îndeamnă să-l invocăm şi să-l implorăm în orice ocazie: „Vino, Duhule Sfânt!”. [2670-2672] [2680-2681]

 1. În ce anume rugăciunea creştină este mariană?

  Datorită cooperării sale singulare la acţiunea Duhului Sfânt, Bisericii îi place să o roage pe Maria şi să se roage împreună cu Maria, modelul perfect de rugăciune, pentru a-l preamări şi invoca pe Domnul împreună cu ea. De fapt, Maria ne „arată calea” care este Fiul ei, unicul mijlocitor. [2673-2679] [2682]

 1. Cum o roagă Biserica pe Maria?

  Înainte de toate cu Bucură-te, Marie, rugăciunea cu care Biserica invocă mijlocirea Fecioarei. Alte rugăciuni mariane sunt Rozariul, imnul Acatist, Paraclisis, imnurile şi cântările din diferitele tradiţii creştine. [2676-2678] [2682]

CĂLĂUZE PENTRU RUGĂCIUNE

 1. În ce mod sfinţii sunt călăuze pentru rugăciune?

  Sfinţii sunt modelele noastre de rugăciune şi lor le cerem şi să mijlocească la Preasfânta Treime pentru noi şi pentru lumea întreagă. Mijlocirea lor este cea mai înaltă slujire pe care o aduc planului lui Dumnezeu. În comuniunea sfinţilor, de-a lungul istoriei Bisericii, s-au dezvoltat diferite tipuri de spiritualitate, care învaţă trăirea şi practicarea rugăciunii. [2683-2684] [2692-2693]

 1. Cine poate educa la rugăciune?

  Familia creştină constituie primul loc al educaţiei la rugăciune. Rugăciunea zilnică în familie este deosebit de recomandată, pentru că este prima mărturie de viaţă de rugăciune a Bisericii. Cateheza, grupurile de rugăciune, „direcţiunea spirituală” constituie o şcoală şi un ajutor pentru rugăciune. [2685-2690] [2694-2695]

 1. Care sunt locurile favorabile rugăciunii?

  Ne putem ruga oriunde, însă alegerea unui loc potrivit nu este indiferentă pentru rugăciune. Biserica este locul propriu al rugăciunii liturgice şi al adoraţiei euharistice. Şi alte locuri ajută la rugăciune, cum ar fi un „colţ de rugăciune” în casă, o mănăstire, un sanctuar. [2691] [2696]

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *