Meniu

Micul catehism de pregătire la prima sfântă Împărtăşanie

DESPRE CREDINŢĂ

Cred în Dumnezeu

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului, şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s- a îngropat; s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi, s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, de unde are să vină să judece pe vii şi pe morţi.

Cred în Duhul Sfânt, sfânta Biserică Catolică, împărtăşirea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.

Cele şase adevăruri de crezut

  1. Este numai un singur Dumnezeu.
  2. Dumnezeu este drept: el răsplăteşte binele şi pedepseşte răul.
  3. În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
  4. A doua persoană dumnezeiască s-a făcut om pentru ca prin moartea sa pe cruce să răscumpere pe oameni şi în veci să-i mântuiască.
  5. Sufletul omului este nemuritor.
  6. Harul lui Dumnezeu este trebuincios pentru mântuirea omului.

Despre Dumnezeu

1. Cine este Dumnezeu?

Dumnezeu este un duh desăvârşit, creatorul cerului şi al pământului.

2. Pentru ce numim pe Dumnezeu duh?

Numim pe Dumnezeu duh, pentru că este o fiinţă care are minte şi voinţă, dar nu are trup şi de aceea nu-l putem vedea.

3. Pentru ce este Dumnezeu desăvârşit?

Dumnezeu este desăvârşit, pentru că are toate însuşirile cele bune fără număr şi fără măsură.

4. Cum este Dumnezeu?

Dumnezeu este veşnic, pretutindeni, atotştiutor, atotputernic, sfânt şi drept.

5. Pentru ce este Dumnezeu veşnic?

Dumnezeu este veşnic, pentru că nu are început şi nici nu va avea sfârşit.

6. Unde este Dumnezeu?

Dumnezeu este pretutindeni: în cer, pe pământ şi în tot locul.

7. Ştie şi vede Dumnezeu toate?

Da, Dumnezeu ştie şi vede toate: el este atotştiutor.

8. Poate Dumnezeu să facă toate?

Da, Dumnezeu poate face tot ce voieşte: el este atotputernic.

9. Este Dumnezeu sfânt?

Da, Dumnezeu este sfânt: el iubeşte binele şi urăşte răul.

10. Este Dumnezeu drept?

Da, Dumnezeu este drept: el răsplăteşte binele şi pedepseşte răul.

11. Câte persoane sunt în Dumnezeu?

În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

12. Este fiecare persoană Dumnezeu adevărat?

Da, fiecare persoană este Dumnezeu adevărat.

13. Sunt mai mulţi dumnezei?

Nu sunt mai mulţi dumnezei. Cele trei persoane formează un singur Dumnezeu.

14. Prin ce semn arătăm credinţa noastră în Sfânta Treime?

Noi arătăm credinţa noastră în Sfânta Treime prin Semnul sfintei cruci.

Despre îngeri şi cei dintâi oameni

15. Ce a făcut Dumnezeu afară de lumea văzută?

Afară de lumea văzută, Dumnezeu a făcut şi multe duhuri pe care le numim îngeri.

16. Cum erau îngerii când i-a făcut Dumnezeu?

Toţi îngerii erau buni şi fericiţi.

17. Au rămas toţi îngerii buni şi fericiţi?

Nu toţi îngerii au rămas buni şi fericiţi: mulţi au păcătuit şi de aceea au fost aruncaţi în iad.

18. Cum se numesc îngerii care au păcătuit?

Îngerii care au păcătuit se numesc diavoli sau duhuri necurate.

19. Cum se numesc îngerii care ne păzesc pe noi?

Îngerii care ne păzesc pe noi se numesc îngeri păzitori.

20. Ce fac îngerii păzitori pentru noi?

Îngerii păzitori ne apără sufletul şi trupul, se roagă pentru noi şi ne îndeamnă la bine.

21. Cum se numeau cei dintâi oameni?

Cei dintâi oameni se numeau Adam şi Eva.

22. Cum l-a făcut Dumnezeu pe Adam?

Dumnezeu l-a făcut pe Adam din pământ, i-a dat un suflet nemuritor şi l-a aşezat în raiul pământesc sau paradis.

23. Cum erau la început cei dintâi oameni?

La început cei dintâi oameni erau buni: ei erau sfinţi şi drepţi.

24. Au rămas Adam şi Eva buni?

Adam şi Eva n-au rămas buni: eu au păcătuit şi au fost alungaţi din paradis.

25. Ce păcat au făcut Adam şi Eva?

Adam şi Eva au păcătuit, neascultând de porunca lui Dumnezeu.

26. Acest păcat a dăunat numai primilor oameni?

Acest păcat nu a dăunat numai primilor oameni, ci a trecut la toţi oamenii.

27. Cum se numeşte acest păcat?

Acest păcat se numeşte păcatul strămoşesc.

28. Ce s-ar fi întâmplat cu oamenii dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de ei?

Dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de oameni, nici un om nu s-ar fi putut mântui.

29. Cum a avut Dumnezeu milă de oameni?

Dumnezeu a avut milă de oameni, făgăduind şi trimiţând un Mântuitor.

Despre Mântuitor

30. Cine este Mântuitorul sau Mesia?

Mântuitorul sau Mesia este Fiul unic al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos.

31. De la cine a primit Fiul lui Dumnezeu firea omenească?

Fiul lui Dumnezeu a primit firea omenească de la sfânta Fecioară Maria, prin puterea Duhului Sfânt.

32. Cum se numeşte acest mister?

Acest mister se numeşte Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

33. Unde s-a născut Isus Cristos?

Isus Cristos s-a născut la Betleem, într-un grajd sărac.

34. Cum se numeşte Mama lui Isus?

Mama lui Isus se numeşte Maria.

35. Cine este Sfântul Iosif?

Sfântul Iosif este soţul sfintei Fecioare Maria şi purtătorul de grijă al lui Isus.

36. Când sărbătorim naşterea lui Isus Cristos?

Sărbătorim naşterea lui Isus Cristos în ziua de Crăciun, la 25 decembrie.

37. Unde a trăit Isus Cristos în copilăria sa?

Isus Cristos în copilăria sa a trăit la Nazaret şi a fost supus părinţilor săi.

38. Ce s-a întâmplat când Isus Cristos avea treizeci de ani?

Când Isus avea treizeci de ani a fost botezat de sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan.

39. Ce a făcut Isus Cristos după ce a fost botezat?

Isus Cristos după ce a fost botezat, a ales doisprezece apostoli, a predicat evanghelia şi a făcut multe minuni.

40. Unde a murit Isus Cristos?

Isus Cristos a murit pe muntele Calvar.

41. Cât a stat trupul lui Isus în mormânt?

Trupul lui Isus a stat în mormânt trei zile.

42. Când sărbătorim învierea lui Isus?

Noi sărbătorim învierea lui Isus Cristos la Paşti.

43. Când s-a înălţat Isus Cristos la cer?

Isus Cristos s-a înălţat la cer la patruzeci de zile după învierea sa.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *