Meniu

Dumnezeu este Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh

Şi ce ne-a spus Dumnezeu despre sine? Ne-a spus că el trăieşte în trei persoane, atât de unite în iubire încât formează un singur Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să ne încredinţeze şi numele celor trei persoane divine:

  • prima persoană se numeşte Tatăl;
  • a doua persoană se numeşte Fiul;
  • a treia persoană se numeşte Duhul Sfânt.

Cele trei persoane divine nu au trup, chiar dacă noi le-am reprezentat ca şi cum ar avea.

Tatăl (aici reprezentat cu chipul unui bătrân: dar nu este bătrân, ba chiar este tinereţea veşnică) dă, în mod veşnic, viaţa divină unicului său Fiu, în care pune toată bucuria sa. Această bucurie infinită, care-l uneşte pe Tatăl cu Fiul, este Duhul Sfânt, aici reprezentat ca un porumbel care cuprinde viaţa trinitară a lui Dumnezeu cu aripile sale în formă de inimă, simbol al iubirii.

Iată de ce Dumnezeu, chiar fiind singur, nu trăieşte singur, ci în trei persoane pe care noi le numim Preasfânta Treime.

Dumnezeu este unul singur?

Da, Dumnezeu este unul singur, dar trăieşte în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, care sunt Preasfânta Treime.

Fiecare persoană a Preasfintei Treimi este Dumnezeu?

Da, fiecare persoană a Preasfintei Treimi este Dumnezeu.

Dacă fiecare persoană divină este Dumnezeu, cele trei persoane divine sunt, deci, trei Dumnezei?

Cele trei persoane Divine nu sunt trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu, pentru că au o unică natură divină.


Dumnezeu trăieşte în trei persoane, atât de profund unite în iubire, astfel încât sunt un singur Dumnezeu.

Putem reprezenta în mod schematic misterul Preasfintei Treimi cu acest desen.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *